Möten

Medlemsmöte där intresserade kan väljas in. 

Bli medlem

Inom Lions finns ett antal olika medlemsformer. Den vanligaste medlemsform är ”Aktiv medlem” där personen aktivt deltar i klubbens aktiviteter efter bästa förmåga.

För att bli upptagen som medlem kan man kontakta någon person på klubbens kontaktlista, som återfinns på klubbens hemsida. Man blir då inbjuden till ett första medlemsmöte för att träffa klubbens medlemmar och informeras om dess aktiviteter.

Då utses också en ”fadder” som skall lotsa personen in i klubbens stadgar och aktiviteter. Om personen sedan väljer att önska bli medlem väljs man in som medlem på ett kommande medlemsmöte.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter