Möten

                           LIONS CLUB LULEÅ
                                                  Vi tjänar

                                               

                                                Grundad 1952

Lions Club Luleås hjälpverksamhet har flera grenar. Stöd till Lions Cancerforskningsfond i Norr och bidrag till personer med hjälpbehov i kommunen, är några exempel.

Vill man ge stöd till Lions Club Luleås hjälpverksamhet kan man swischa till insamlingskontot 123 019 1742 eller göra en inbetalning till bankgiro 287-8197

CANCERFORSKNING

Man kan även ge en gåva direkt till Lions Cancerforskningsfond i Norr. Läs mer om fonden
HÄR. Gåvor kan överföras antingen via bank- eller plusgiro, alternativt Swish. 

Bankgiro 260-0203
Plusgiro 65 68 - 0
Swish nr 123 603 4060

SÖKA BIDRAG

Läs mer här hur du som privatperson kan söka bidrag från föreningen. Du som har ett behov kan ansöka om bidrag från Lions Club Luleå. Klubben har beslutat att avsätta medel för att bistå innevånare inom Luleå Kommun. Kriterier för att erhålla stödet är att man är en äldre person med diagnostiserad sjukdom samt har en ekonomisk utsatt tillvaro. 

Stödet kan utgå i form av ett ekonomiskt bidrag, inköp av nödvändiga artiklar (kläder, medicin, glasögon, mat etc.) rekreation, rehabilitering m.m. Behovet är det styrande för insatsen. 

Vi hoppas att med er hjälp finna personer inom vår kommun som kan vara aktuella för att komma i åtnjutande av detta stöd. 

Då vi förstår att det av olika skäl, sekretess bl.a, kan vara svårt att lämna namn på personer som stämmer in på ovanstående kriterier, hoppas vi däremot att ni kan upplysa och uppmana eventuellt aktuella personer att kontakta Lions Club Luleå för ansökan. 

Ansökan skickas till

Lions Club Luleå/bidrag, Sandviksgatan 72 A, 972 34 Luleå, eller via e-post:
lulealions@gmail.com. Se blankett för ansökan på nedanstående länk.

För mer information kontakta:

Carin Dufberg

073-028 93 50

Göran Nilsson

070-543 95 06

Hämta blankett för bidragsansökan HÄR
 

FAKTA

Lions Club är en av världens största välgörenhetsorganisationer, politiskt och religiöst oberoende, med ca  1,4 miljoner medlemmar som arbetar ideellt med att samla in medel för att kunna bistå behövande med  olika former av hjälp och stöd i Sverige men även runt om i världen.

 

 

 

 

 

​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter