Möten

Aktiviteter i samband med årets Lucia                             Fikaförsäljning vid Gråsjälören

Vårt arbete

Vår lokala klubb i Luleå har i dagsläget 65 medlemmar och vi utför flera olika aktiviteter för insamling av medel till vår hjälpverksamhet. De är dels kaféverksamheten på Gråsjälören utanför Luleås Södra Hamn och dels Norrbottens Lucia-aktiviteter tillsammans med Norrbottens Media. Därutöver utför vi diverse engagemang beroende på vad som kan vara aktuellt för tillfället.

Pengar till hjälp

Insamlade medel används lokalt, nationellt och internationellt i syfte att hjälpa behövande personer och organisationer enligt fastställda riktlinjer. De är t.ex penningbidrag till enskilda behövande personer i kommunen, bidrag till Lions Cancerforskningsfond i Umeå och hjälpinsatser i form av bidrag och annat till LCIF Lions Club International Foundations katastroffond som i sin tur ser till att hjälp ges i nödsituationer där den bäst behövs.

FAKTA

Lions är en internationell organisation, politiskt och religiöst obunden, som verkar i över 200 länder med över 1.4 miljoner medlemmar. Sveriges Lions har över 10 000 medlemmar.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter