Möten

Lions Club Luleå lämnar jättestort bidrag till cancerforskningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå


Vid den årliga cancerforskningsdagen överlämnade Lions Club Luleå ett bidrag till cancerforskningen om hela 500 000 kr. Från Luleå åkte en delegation medlemmar, Gunilla Granberg, Birgitta Hansson och Christer Lindgren för att medverka i aktiviteterna på cancerdagen. Professor Roger Henriksson talade om ”Cancer idag och imorgon”. Vid cancercentrum bedrivs forsknings och utveckling om denna komplicerade sjukdom. Tumörer är lika olika som individer är. Sjukdomen varierar också mellan olika regioner. Forskningsprojekten går inte bara ut på att bota sjukdom, utan även på att förbättra patienters livskvalité vid behandlingen.
- Vi i Lions Luleå är väldigt stolta över att få bidraga till cancerforskningen i norr, säger Lions Clubs president Göran Nilsson. Tack vare en väldigt aktiv klubb och alla som stöttar våra projekt/aktiviteter kan vi göra skillnad. Vi får hoppas på att alla i Luleå som möter Lions verksamheter lägger en ännu en större slant i framtiden.    
Efter det gedigna programmet under cancerdagen blev det middag då Lionsklubbarna i norr överlämnade sina bidrag. Sedan 1965 då Lionsklubbarna började insamla medel till cancerforskningen har mer än 240 miljoner kronor överlämnats. Luleåklubben är bland de största bidragsgivarna med sina 500 000 kr denna gång.

 


Delegationen från Luleå, fr v Birgitta Hansson, Gunilla Granberg och Christer Lindgren överlämnar donationen
om 500 000 kr till Lions Cancerforskningsfond i Norr. Foto: LC Luleå

 

Besök Lions Servering på Gråsjälören. Öppet lördag-söndag varje helg tills vidare. Vid tjänlig väderlek.Vi markerar alltid öppet med flaggan i topp.

               Hjälp Lions hjälpa 

Nygräddade våfflor, varm korv, kaffe mm.

 

 

Ett femtiotal firade Lions 70 år i Luleå

Vid bord nummer 3 fick Lions Club Luleås president Göran Nilsson en pratstund med landshövding Lotta Finstorp. Foto LC Luleå

2022-11-19 På restaurangen La Bottega blev det högtidligt firande med tal och gäster när Lions Club Luleå firade 70 år i helgen. Ett firande som hyllar alla klubbens medlemmar och deras vilja att HJÄLPA genom olika ideella insatser. Det blev bland mycket annat tacktal av Luleås kommunalråd Carina Sammeli och Landshövding Lotta Finstorp.

⁃ Tack till alla för en fantastisk kväll på 70-årsmiddagen, verkligen lyckat, säger Mats Torstensson, vice president i klubben och en av festarrangörerna och som tillsammans med Tina Nordgren också var festens värdar.

Festligheterna inleddes av Lions Club Luleås president Göran Nilsson som hälsade alla medlemmar och gäster välkomna och gav en kort resumé över verksamheten. Han fick samspråka vid middagsbordet med Landshövding Lotta Finstorp som gav fina vitsord till klubben. Hon hyllade speciellt Lions Club Luleås verksamhet på Gråsjälören.

⁃ Jag minns särskilt sparkturen som jag gjorde dit ut i vintras med glädje, sa hon bland annat.

Luleås kommunalråd Carina Sammeli passade på att fira klubben och prata med presidenten Göran Nilsson. Foto LC Luleå

Föreningen fick i samband med festligheterna också lovord och grattis från Luleås kommunalråd Carina Sammeli.

⁃ Jag ser Lions som en mycket aktiv kraft i samhället och jag kan inte nog betona vikten av engagerade människor som arbetar för att vi ska bry oss om varandra.

Sen var det många andra som ville hylla på 70-års dagen och fler foton från festen finns HÄR

 

Lions lucia får åka till Kanarieöarna

Lucian till Gran Canaria är Linn Henningson Ersson. Foto LC Luleå

2022-10-25 På Lions Club Luleås senaste medlemsmöte presenterades vem som bli klubbens lucia vid ett firande på Gran Canaria. En kommité i föreningen har även planerat för det Norrbottniska luciafirandet och en annan arbetsgrupp för klubbens 70-års jubileum.

- Det är glädjande att planeringen för såväl Luciafirandet som vårt 70-års jubileum kommit så långt och jag är imponerad över det ideélla jobb som vårt kommitéfolk genomfört, säger Göran Nilsson, president i Lions Club Luleå.

Lions kommité för luciafirandet har arbetat hårt under hösten med att arrangera Norrbottens Lucia med kröning i Domkyrkan den 12 december. En annan kommité i klubben har med Tina Norgren som ansvarig arbetat med firandet av Lions Club Luleås 70-årsjubileum som äger rum den 19 november och firas med jubileumsfest på restaurang La Bottega.

Två nya medlemmar Avreht Nilsson och Katarina Agnarsdotter antogs på medlemsmötet. Läs mer från medlemsmötet HÄR

 

Lions höstfix på GråsjälörenNils Widén och Sven Pardén glada att veboden är fixt och färdig, invändingt som utvändigt inför kommande vinter. Foto LC Luleå.

22-08-28 Anläggningen på ön Gråsjälören i Luleås södra hamn, som drivs av Lions Club Luleå, har även i höst fått sig en ordentlig uppfräschning. Ett tiotal medlemmar i klubben var nyligen på ön. Genom idéellt arbete har de bland annat snickrat, klippt gräs, krattat, eldat skräp med flera aktiviteter och klubbens ansvarige är nöjd.

- Fantastiskt, vi har lyckats göra alla åtta punkter som var i behov åtgärd. Vi har med andra ord sett till att vi har en anläggning där vi kan ta emot fika gäster i vinter och på så sätt få in medel till det som är Lions huvuduppgift, nämligen att HJÄLPA, säger Sven Pardén, klubbens ansvarige för anläggningen på ön.

Han konstaterar även att vedboden är fylld och har fått en ny dörr, gräs och sly undanröjt och stugor städade. Förutom glädjen i arbetet kunde gruppen avsluta dagen med en lunch i strålande väder. Se fler foton från det ideélla arbetet på ön HÄR

Vill man ge stöd till Lions Club Luleås hjälpverksamhet kan man swischa till insamlingskontot 123 019 1742 eller göra en inbetalning till bankgiro 287-8197

 

Ny ledning och Lucia hos Lions

Ny President i Lions Club Luleå, Göran Nilsson, välkomnas av den avgående Jan-Olov Perä. 

2022-06-16 I och med senaste medlemsmötet som Lions Club Luleå höll på ön Gråsjälören så tillträder en ny styrelse under ledning av nya presidenten Göran Nilsson. I samband med mötet blev det också klart att nästa Luciafirande i Lions regi kommer att ha en Lucia med kör från Framnäs folkhögskola i Piteå.

- Vi har Luciakommitén att tacka för det arbetet som har varit igång sedan april i år och vi är förstås glada att vi har fått ett positivt besked om vilken som blir det här årets Luciakör, säger Lions Club Luleås nye president Göran Nilsson.

Kommittén har också sett till att Domkyrkan är bokad inför årets luciafirande och arbetet med övriga aktiviteter vid luciaceremonin fortsätter enligt plan.

En annan viktig aktivitet för Lions Club Luleå är klubbens 70-års jubileum. En rapport om det gavs av Tina Norgren som håller i förberedelser och har en gedigen plan för jubileet och koll på inbjudna gäster.  En jubilar, Christer Lindgren, fick den fina utmärkelsen Melvin Jones Fellowship och en ny medlem Lennart Gustavsson, välkomnades till klubben. Läs mer om det senaste medlemsmötet här.

 

Flitigt Lionsfolk fixade på Gråsjälören


En välbehövlig rast vila. Foto LC Luleå

2022-06-15 Efter varje vårvinter med försäljning av våfflor, korv och fika behöver anläggningen på Gråsjälören städas och rustas inför nästa säsong. I veckan var knappt ett tiotal medlemmar ur Lions Club Luleå där och arbetade ideéllt med upprustningen.

- Vi har krattat och röjt kring anläggningen, kapat och klyvt ved,  snyggat till i stugorna med mera och så avslutade vi med sedvanlig sillunch. Att vår anläggning är i toppskick är också en förutsättning för att vi ska kunna bedriva försäljning som i sin tur finansierar vår hjälpverksamhet, säger Sven Pardén, klubbens platsansvarig på Gråsjälören.

Klubben lämnar årligen bidrag till bland annat Lions cancerforskningsfond i Umeå. Senast skänktes 500 000 kronor till fonden och det delvis tack vare medel från försäljningen på Gråsjälören. Se fler foton här. 

 

Planering för 70-årsjubileum igång

Planeringen för 70-årsjubileét i full gång. Foto LC Luleå

2022-05-18 Under 2022 fyller Lions Club Luleå 70 år och vid klubbens näst sista medlemsmöte för säsongen presenterades planerna. Under mötet fick medlemmarna även en genomgång av Lions internationella satsningar och så antogs ännu en ny medlem till klubben. Dessutom presenterades den nya styrelsen för kommande verksamhetsår.

Under år 2022 fyller klubben 70 år. Arbetsgruppen för firandet redovisade sina planer. Det blir fest på restaurang i södra Hamn. En minnesskrift ska tas fram med arbetsnamnet ”Mitt Lions idag och om 10 år”  som kommer att sättas ihop av medlemmarna kollektivt. Firandet innebär självklart god mat och dryck samt kanske även dans.

Våren hade kommit till Luleå och Lions Club och veckans medlemsmöte på klubblokalen var det sista för säsongen. Vi var ett trettio tal medlemmar som träffades. Dagordningen var diger och ordförande Jan-Olov Perä höll i klubban. Nästa medlemsmöte blir utomhus på Gråsjälsören i juni.

Som vanligt startade vi med ekonomisk översikt med kassören Lena. Hon som håller en fast hand om vår kassa. Ekonomin var som vanligt betryggande. Medlemsavgiften kanske blir högre framöver men ännu gäller den gamla. Vad gäller stödet till Ukraina så reserveras ytterliga medel till centrala Lions projekt. För lokala insatser i Luleå framöver 
reserverades 50 000 kr.

Mats Torstensson gjorde sedan en genomgång av hur den internationella delen av medlemsavgiften används. De berömda 43 dollar som fördelas i ett antal mindre delar som tillsammans finansierar ledning och samordning. Genomgång av LCIF (internationella fonden) skedde också där katastrofhjälp är en viktig del. LCIF ger anslag och donationer till stöd för aktioner och projekt över hela världen. Det gäller till exempel kampen mot droger, humanitära insatser, kampen mot blindhet och trakom, etc.

Bidrag till kvinnojouren Iris beslutades också på medlemsmötet. Ett antal medlemmar kommer att medverka vid deras 40 års jubileum och då överlämna bidraget. Det beslutades även om ny styrelse för kommande verksamhetsår. Ny president i klubben blir Göran Nilsson. En ny medlem välkomnades även till Lions Club Luleå. 

Medlemssekreterare Tommy Öhlund hälsar nya medlemmen Lynn Gustavsson välkommen. Bredvid Lynn till höger finns Reene Nilsson som är fadder.

Som numera är vanligt antas vid medlemsmötet en ny medlem. Denna gång var det Lynn Gustavsson. Hon fick medlemsmaterialet och fick avlägga medlemslöftet.

Efter förhandlingarna avslutades kvällen med en trevlig middag under gemytliga former.

 

Lions Luleå ger 500.000 till cancerforskning

t.v Professor Stig Henriksson, Jan-Olov Perä, President Lions Club Luleå, Carin Dufberg bidragsutredare i samma klubb och Martin Enqvist, Lions representant i Cancerforskningsfondens styrelse. Foto Roza Mendez Henriquez

 

2022-05-18 I samband med en årlig informationsdag för alla Lionsklubbar i Norrland, överlämnade Lions Club Luleå 500 000 kronor till Lions Cancerforskningsfond. Informationsdagen anordnades den 14 maj 2022 av Cancercentrum i Umeå och gåvobeviset överlämnades i samband med en avslutande middag.

- Ja Lions är en stor bidragsgivare till forskningsverksamheten vid Umeå Universitetssjukhus, och den här dagen blev en möjlighet för oss att lära oss mer om var cancerforskningen står idag säger Jan Olov Perä, President i Lions Club Luleå.

Dagen inleddes med att Professor Roger Henriksson gav en överblick av verksamheten vid Cancercentrum. Han gav information om dagens cancersituation och hur cancervården har utvecklats. Än en gång underströk professorn faran med rökning. Därefter följde en rundvandring med början på avdelningen för strålbehandling. Där visades den utrustning som användes vid behandling av olika former av cancer.

- Speciellt uppmärksammades behandling av bröst- och prostatacancer och flera delar av den mycket avancerade utrusningen hade köpts in med bistånd från Lions, säger Perä.

Rundvandringen fortsatte sedan till forskningslaboratoriet, där flera forskargrupper med internationella deltagare arbetar. Resultaten redovisas i form av rapporter i vetenskapliga tidskrifter.

- Vi fick en inblick i hur komplex uppgift det är att utveckla mediciner och vi noterade att flera forskare var i arbete även denna lördag eftermiddag, säger han.

Rundvandringen avslutades på hotell Björken där patienter och deras anhöriga kan bo under behandlingstiden. Där finns också en verkstad där patienterna kan arbeta med tyg-, trä- och metallarbeten. 

- Vi påpekade att Lions är redo att hjälpa till om de behöver komplettera sin utrusning och i samband med middagen fick vi sen glädjen att överräcka beviset på vår gåva på 500 000 kronor till Lions Cancerforskningsfond, säger han avslutningsvis.

 

Lions Club Luleå växer och satsar

Barbro Lundgren (i mitten) antogs som ny medlem. Här med sin fadder Ingegerd Sällström (till höger) och Medlemsordförande Tommy Öhlund. Foto LC Luleå.

2022-04-22 100 000 kronor till sommaraktiviteter för ungdomar och lika mycket till Ukraina aviserades när Lions Club Luleå hade sitt aprilmöte. I kontrast till övriga landet så växer också Lions Club Luleå och antalet medlemmar har nu passerat 60. 

- Ja det är en tillväxt som står i bjärt kontrast till det sjunkande antalet i andra delar av landet och det är en stadig tillväxt som visar klubbens popularitet bland luleåborna, säger Jan-Olov Perä president för Lions Club Luleå. 

Vid april månads medlemsmöte välkomnades 4 medlemmar varav 3 återkom till klubben efter en tids frånvaro. Under klubbmötet står det klart att ytterligare två personer är på gång. Framgången med serveringen på Gråsjälören tolkas som en starkt bidragande orsak till detta. En annan del är kännedom om de hjälpinsatser som klubben bidrar till både lokalt och internationellt, inte minst bidrag till drabbade av kriget i Ukraina. 

När det gäller sommarsatsningen för ungdomar så har klubbens bidragsgrupp fått i uppdrag att utreda hur anvisade 100 000 kronor ska fördelas. Dessutom anvisades ytterligare 100 000 kronor till Ukrainahjälpen, vilket ska verkställas av klubbens styrelse. 

Våffelserveringen på Gråsjälören har nu stängts för säsongen på grund av osäkert isläge och att kommunen stängt tillfarterna till isbanan. En av alla tillkommande medlemmar, Barbro Lundgren, välkomnades på medlemsmötet av klubbens medlemsansvarige Tommy Öhlund. Mötet avslutades med trevlig middag i mysig samvaro. 
 

Öppet Påskdagen på Gråsjälören

Vackra Gråsjälören i vårvinterskrud välkomnar på påskdagen, Foto LC Luleå. 

2022-04-17 Lions Club Luleå planerar att hålla försäljningen på Gråsjälören öppen på Påskdagen om vädret tillåter. Då håller vi öppet mellan 11:00 - 14:00.

- Håll koll på att flaggan är i topp, det är vårt tecken på att det är öppet, säger Sven Pardén, 
Lions Club Luleås platsansvarig för Gråsjälören.

 

Söndag ÖPPET på grund av bättre väder.

2022-04-10 Lions Club Luleås anläggning på Gråsjälören håller ÖPPET under söndag den 10 april 10:00 - 15:00 på grund av bättre väder. Det går med andra ord bra att köpa våfflor, korv, fika och samtidigt stödja en god sak.

(Lions Club Luleå's sales at Gråsjälören will be open on Sunday 10th of April due to better weather.) 

 

Ny medlem i fokus på Lions månadsmöte

Paula Huss antogs som ny medlem. Här med sin fadder Ulla Engstedt. Foto LC Luleå.

2022-03-27 Denna gång var en ny medlem och hennes fadder huvudnummer när Lions Club Luleå hade sitt medlemsmöte. Klubben har medlemsmöte en gång per månad vilket innebär ett tillfälle att träffas, utbyta information och äta middag under trevliga former.

- Ja Paula Huss hälsades välkommen som ny medlem i klubben, hon fick ta emot Lionsnål och fick information om medlemskapets innebörd och vi hälsade henne välkommen, säger Tommy Öhlund, medlemsansvarig i Lions Club Luleå

Den nya medlemmens fadder Ulla Engstedt gladde sig över hennes nya medlemskap i klubben och önskade Paula lycka till.

Gäst vid detta möte var Barbro Lundmark, som välkomnades av alla på mötet. Hon fick berätta om sig själv för att därefter träffa alla trevliga Lions i klubben. Sedan var det dags för information. Klubbens kassör Lena Hjelte som har koll på varje krona och öre i klubben rapporterade om ekonomin. Som vanligt roligt att höra att klubben har en bra ekonomi och våra möjligheter att hjälpa är bra.

Ansvarige för Gråsjälsön Sven Pardén informerade om hur det gick och förhöll sig på ön. Under muntra former berättade Sven om hur många våfflor som sålts, hur många korvar som värmts och sålts samt allt annat som passerat serveringsluckorna. Säsongen verkar hålla i sig och bara solen glimtar till så vallfärdar utflyktssugna till ön.

PRO Örnäset hade ansökt om en hjärtstartare. De fick sin ansökan beviljad av mötet så det blir en ny hjärtstartare till den föreningen. En med god kvalité och säkra funktioner.

Efter avslutade förhandlingar så njöt alla av en trevlig middag och många satt länge in på kvällen och njöt av god mat, god dryck och mysig samvaro.

Lennart Larsson och Birgitta Ullenius Eriksson inväntar middagen. Foto LC Luleå.

Glada medlemmar i Lions Club Luleå. Fr v Ingalill Enbom och Gunilla Granberg. Foto LC Luleå

 

Fredag, våffeldag på Gråsjälören

Våfflor som denna våffeldag säljs till förmån för drabbade i Ukraina. Foto VårtLuleå. 

2022-03-25 Eftersom det är våfflans dag fredag den 25 mars så håller Lions Club Luleå öppet på populära ön Gråsjälören. Luleåbor och andra som besöker Lions anläggning och köper nygräddade våfflor och annat gott bidrar denna fredag till att hjälpa de som drabbats av Putins krig i Ukraina.

– I vanliga fall är serveringen öppen på helgerna, men självklart har vi också öppet på våffeldagen. Vi har en del förbokade gäng så vi förväntar oss många besökare. Nu hoppas vi bara på fint väder, säger Rolf Olsson, Lions Club Luleå.

Fram till dagens datum har Lions Club Luleå skänkt 100 000 kronor till Ukraina. Klubben säljer en vanlig vårvinterdag 400-500 våfflor .

– En del köper varm korv i stället och många har med egen matsäck. Men våfflorna är vårt signum och något de flesta förknippar med Gråsjälören, säger Rolf Olsson.

 

En helg med rekordbesök på ön


I strålande sol hade många sökt sig till Gråsjälören i lördags. Foto LC Luleå

2022-03-14 Flera av Lions Club Luleås ideéllt arbetande medlemmar vittnar om ett rekordstort antal besökare på Gråsjälören helgen som gick. Det i sin tur gör att klubben kan fortsätta ge bra stöd till de krigsdrabbade i Ukraina.

- Jag har aldrig sett så mycket folk på Gråsjälören som i lördags, säger Sven Pardén, föreningens ansvarige för anläggningen.


Lions fortsätter ge stöd till Ukraina


Via Lions internationella kampanj för Ukraina fortsätter Lions Club Luleå att stödja Ukraina. Foto Lions.

2022-03-10 Situationen i Ukraina är fortsatt oroande och många drabbas. På onsdagens styrelsemöte beslutade Lions Club Luleå att omgående skänka ytterligare 50 000 kronor till Lions insamling till Ukraina. Det sker med medel som inkommit från försäljning på Gråsjälören och tidigare insamlingar.

- Ja Lions kommer att fortsätta bidra till insamlingen till förmån för Ukraina. Hittills har vi bidragit med 100 000 kronor, säger Jan-Olov Perä President i Lions Club Luleå.
 

Lions hjälper Ukrainas befolkning


Köper man fika från Lions försäljning på Gråsjälören så går pengarna till hjälpbehov i Ukraina. Foto LC Luleå

2022-03-02 Lions Club Luleå ansluter sig till Lions internationella fokus att HJÄLPA Ukrainas befolkning som är hårt drabbad av det pågående kriget. Det vackra vädret under helgen som gick var gynnsamt för vår insamlingsverksamhet på Gråsjälören. Det gav möjlighet för ett bra bidrag till att hjälpa det Ukrainska folket.

- Ja vi har denna vecka tack vare det och tidigare insamlingar,kunnat skänka 50000 kronor lokalt här ifrån Lions Club Luleå och kommande helg ligger allt fokus på Ukraina hjälpen. Här ute på Gråsjälören kan Luleåbor och andra besökare hjälpa till genom att handla fika och även om man vill direkt skänka pengar så går det förstås bra, säger Jan-Olov Perä, president i Lions Club Luleå.

Lions Sverige startar en nationell insamling för att kunna ge humanitär hjälp och stöd till befolkningen i Ukraina. Tack vare Lions internationella organisation och kontakter kommer hjälpen fram till de som behöver den bäst. Lions fokuserar på hjälpbehovet som uppstår initialt när ett mycket stort antal flyktingar kommer till länder som gränsar till Ukraina.

Se fler FOTON från förra helgens försäljning på Gråsjälören. 
 

Isvägen till Gråsjälören åter öppen

Isvvägen till Gråsjälören var tillfälligt stängd i samband med skridskotävlingar men är åter öppen. Foto LC Luleå

2022-02-23 Under helgen 24/2 - 5/3 var isvägen i södra hamn ut till Gråsjälören stängd på grund av skridskotävlingar men är nu åter öppen. Som vanligt är försäljningen på Gråsjälören öppen på lördagar och söndagar 11-15 under vårvintern om vädret tillåter. 

Det var under skridskotävlingen Scaatsen Grand Prix som isbanan var stängd men i och med att tävlingen är slut så är isvägen öppen för allmänheten. 

 

Klart att öppna Gråsjälören

Leif Hjelte, klubbens programansvarige för Gråsjälören säljer till hungriga besökare. Foto LC Luleå.

2022-02-09 När covid-restriktionerna nu har tagits bort ges möjligheten för Lions Club Luleå att öppna försäljningen på vinterparadiset Gråsjälören. Ett efterlängtat utflyktsmål i vårvintertider för många. Isvägen leder dit och är bara flaggan hissat i topp då är det öppet.

- Ja till helgen öppnar vi försäljningen på Gråsjälören. En planering finns och vår styrelse har idag tagit beslut att vi kan öppna. Nu kan vi äntligen glädja Luleåbor och andra som vill besöka ön och samtidigt kan vi genom försäljningen få in medel till vår hjälpverksamhet, säger Jan-Olov Perä, president i Lions Club Luleå.

Lions Club Luleå kan genom ideella insatser börja grädda våfflor, värma varmkorv och servera kaffe med dopp till hugade besökare. Länge nog har verksamheten varit stängd på grund av pandemin och vi kan i bästa fall lägga den trista tiden bakom oss. På Gråsjälören finns, förutom fikaförsäljningen, grillplatser med ved där man kan sitta med familj/vänner vid fint väder. Är det lite kyligare finns även en värmestuga öppen för gästerna.

Genom fikaförsäljningen får Lions Club Luleå in medel för att HJÄLPA som är klubbens måtto. Hjälpen går i första hand till Lions Cancerforskningsfond i Umeå men kan även till en del gå till annan slags hjälp, t ex internationell katastrofhjälp.

FLAGGAN I TOPP är tecknet på att försäljningen på Gråsjälören är öppen under vårvintern. Lördagar och Söndagar vid fint väder är det öppet 11:00 - 15:00 


Våfflor på Gråsjälören efterfrågas

Än inte öppet men håll utkik efter hissad flagga som är tecknet på att vi har öppet. Foto LC Luleå. 

2022-01-15 Det är många som frågar när Lions Club Luleå ska öppna försäljning av kaffe, nygräddade våfflor och korv på Gråsjälören. Planen är att vi ska öppna så fort det är möjligt men än så länge oklart när. Pandemins utveckling och väder är det som bestämmer.

- Vi har en bemanningsplan klar för hela vårvintern 2022, men idag kan vi inte ge klart besked. Vår styrelse har beslutat att skjuta fram öppnandet av serveringen på grund av den ökade Covidsmittan. Styrelsen kommer att ta nya beslut inför varje helg under vår-vintern allt eftersom smittoläget utvecklar sig, säger Jan-Olov Perä, president i Lions Club Luleå.

Det finns två sätt att hålla sig underrättad om läget. Det går att titta på vårt FB konto och mer detaljerad information hittas här på hemsidan. Sen kan man se efter om vi hissat flaggan på ön, för det är ett tydligt tecken på att vi har öppnat.

Även om vi håller stängt just nu på grund av smittoläget så kan den som vill hjälpa Lions Club Luleå genom att bidra med en penninggåva; 

Swishnumret är; 123 019 1742

 

Julafton resultat av Lucialotteriet

2021-12-25 Kanske en julklapp, kanske en nitlott. En sak kan vi alla glädja oss åt, oavsett personlig vinst eller inte, nämligen att vi genom att ha köpt lucialotter ha bidragit till Lions cancerforskningsfond. Idag på julafton kan vi presentera resultatet av dragningen i lotteriet. Läs mera  här

 

Eget luciatåg på Lions julfest

Några kända lionsmedlemmar iklädde sig luciaskrud och sjöng på julfesten. Foto LC Luleå. 

2021-12-16 Efter den officiella kröningen av Norrbottens lucia förra helgen så firade Lions Club Luleå på onsdagen egen julfest och årets sista medlemsmöte. Föreningen bjöd under julmiddagen på ett alldeles eget luciatåg och och dessutom utdelning av en fin utmärkelse till en trogen medlem.

- Lions allra finaste utmärkelse Melvin Jones Fellowship går nu till Karin Duvberg en medlem som tack för allt jobb som hon gjort under många år i Lions Club Luleå, sade Tommy Öhlund ordförande i föreningens medlemskommité.

Karin Duvberg förärad med Lions allra finaste utmärkelse. Foto LC Luleå. 

Under medlemsmötet som föregick julmiddagen välkomnades även en ny medlem, Mari Berglund rekryterad av hennes fadder Bertil Karlsson. Det gjordes även en summering av medel som inkommit till klubben i samband med Luciahögtiden i Domkyrkan. Ett välkommet tillskott till klubbens hjälpverksamhet.

Medlemsmötet beslutade även om en gåva på 500 000 kronor till Lions Cancerforskningsfond i Umeå, medel som ska överlämnas under en Lions dag i Umeå, februari 2022. Föreningens president Jan-Olov Perä upplyste också om att styrelsen beslutat ge ett stipendium till Björknäsgymnasiets musikklasser på 10000 kronor.

Efter det formella medlemsmötet serverades det god julmat med dryck. Avslutningsvis underhöll ett antal utvalda medlemmar med luciasång efter att ha bytt om till kläder för ett traditionellt luciatåg.

 

Nu är lucialotterna slutsålda

2021-12-15 Årets lucialotter har varit omåttligt populära men är nu slutsålda. Medel som kommit in genom försäljningen går till Lions hjälpverksamhet. Mer om lotteriets dragning och vinstutlämning kan läsas här
 

Ljust och högtidligt när årets Lucia kröntes


Lucian, 17-åriga Julia Jernberg, kröntes av Norrmedias VD Mats Enbom, som fick hjälp av Gunilla Granberg från
Lions Club Luleå. Foto LC Luleå. 

2021-12-10 Med ljus i kronan och traditionsenlig luciasång firades och kröntes Norrbottens Lucia i Domkyrkan. NorrMedias VD Mats Enbom var den som satte kronan på lucia. Många medlemmar från Lions Club Luleå har varit engagerade för att få högtiden att bli ett ljust minne.

- Välkomna till kröningen av Norrbottens Lucia, hälsade  Lions Club Luleås president Jan Olov Perä i sitt välkomsttal och tillade att detta är en mer än 70 år gammal tradition och med förhoppning att den ska vara länge än.                                                                                                                             

Kröningen av årets lucia blir något alldeles speciellt och stämningsfullt under Luleå domkyrkas ljuskronor och vackra mässingslampetter. Som ett tidigare år var det elever från musikgymnasiet i Boden som stod för luciatåget, vilket i år bestod ett 40-tal elever från utbildningen. Under sångerna i kyrkan accompanierades de av musikläraren Sabine Skåreby på flygel och under ledning av deras lärare Hans Östlund. Publiken fick förutom luciasången även höra sångerna Granen, Stilla Natt och Ring Christmas Bell.Elevrerna från musikgymnasiet i Boden. Foto LC Luleå. 

Luciahögtiden varje år är ett av Lions Club Luleås engagemang för att på olika sätt samla in medel till sin hjälpverksamhet, t ex till cancerforskning. Många timmar av ideellt arbete har lagts ner av klubbens medlemmar för att få högtiden att fungera. Den har arrangerats i samarbete med NorrMedia.

Vidare på scenen denna kröningsdag kören Bothnia Vocals under ledning av Elin Persson. Därefter fick publiken lyssna till två unga lovande sångare, Emma Björkegren som studerar sista året Master klassisk sång vid Musikhögskolan. Efter henne en välkänd sångare, Wilmer Heikilä 16 år som 2017 blev Sveriges bästa gossopran.

Emma Björkegren, sångerska som studerar vid musikhögskolan i Piteå backas upp av kören Bothnia Vocals. Foto LC Luleå. 

Wilmer Heikkilä ung barytonsångare med kvällens presentatör Malin Winberg. Foto LC Luleå. 

Presidenten Jan-Olov Perä och Hans Dufberg från Lions delade sedan ut stipendier om vardera 6000 kronor till en rad välförtjänta personer. Lions Club Luleås uppmuntringsstipendier har delats ut i samband med luciakröningen ända sedan 1993. I år gick de till Lotta Bergman, Luleå Ridklubb för hennes engagemang för unga tjejer, Teodor Stenlund som en uppmuntran till fortsatta musikstudier, Eva Holmqvist för engagemang inom basketsporten och Ingemar Jonsson för hans civilkuragen när han avvärjde ett mordförsök i centrala Luleå.

Fr. v Ingemar Jonsson, Eva Holmqvist, Lotta Bergman och Teodor Stenlund. Foto LC Luleå. 

Kollektinsamlingen till Lions Cancerforskningsfond i Umeå avslutade denna kröningsdag.


Lions arrangerade luciatåg på residenset

Lions Club Luleå hade arrangerat luciatåget på residenset till glädje för gäster och personal. Foto LC Luleå

2021-11-29 Samtidigt som det var 16 minus och snålblåst ute var stämningen på Landshövdingens residens varm och god. Lions hade arrangerat luciatåg då landshövdingen bjudit in till traditionellt 1:a adventsfika och så avslöjades det vem som blir årets Lucia. Utanför serverade Lions glögg till gästerna.

- Vi hade eldar som värmde oss och alla gäster som kom till landshövdingens kaffestund, sa en glad Lionsmedlem.

Flera andra medlemmar i Lions Club Luleå hjälpte till att glädja besökare som väntade på entré till residenset. Lucialotter såldes och många gladdes åt Lions hjälpverksamhet. Vid 13-tiden var alla gäster på plats och fick kalasa på husföreståndaren Christoffer Tangeruds godsaker.

Inne på residenset fanns luciatåget som bjöd på traditionella julsånger, ett evenemang som Lions arrangerat för gästerna. Det var gymnasiets musikklass från Boden, under ledning av deras lärare Hans Östlund som stod för sången. I samband med det avslöjades det vem som blir Norrbottens Lucia.

Gymnasiets musikklasser i Boden hade själva röstat om vem som blir årets Lucia. Foto LC Luleå. 

- Jag är jätteglad för det här och det är första gången för mig. Musik vill jag fortsätta med och så ska jag lästa in juristexamen, säger hon.

Hon heter Julia Järnberg, 17 år från Boden. Den nyutnämnda lucian sken ikapp med alla ljusen och hon har stora planer för framtiden som kommer att avslöjas i januari men är ännu så länge hemliga. Vad som inte är hemligt är att hon den 9 december kommer att krönas i Luleå Domkyrka av Norrmedias VD Mats Enbohm som i samarbete med Lions Club Luleå arrangerar årets firande med Norrbottens lucia.

1:a advent fortsatte för luciatåget med ännu ett sångtillfälle på residenset och därefter några framträdanden på stadens gallerior. Vid kröningen i Domkyrkan den 9 december kommer hela 40 sångare från Björknäsgymnasiets Musikklasser att framträda.

 

Redan succé för Lions Lucia 


Snart luciafirande i Luleå. Foto Per Lundström, bearb. LC Luleå. 

2021-11-20 Efter en tyst minut för att hedra en nyss avliden medlem kunde Lions club Luleå under ordinarie medlemsmöte ge besked om planeringen för luciafirandet. Så hälsades en ny medlem välkommen in i klubben. Inledningsvis gavs positiva besked om Luciafirandet och ekonomin.

- Det ser väldigt bra ut, säger klubbens ekonomiansvariga Lena Hjelte. 

Hon syftar på föreningens ekonomi i allmänhet men i synnerhet på det arbete som redan gjorts och som inbringar medel från årets luciafirande. Dagen före medlemsmötet var det presstopp för annonsförsäljning kopplat till luciafirandet som föreningen genomför i samarbete med NorrMedia. Fram till stoppet hade annonser tecknats till ett värde av 335 000 kronor, medel som i huvudsak går till Lions canceforskningsfond. Det konstaterades också att årets lucialotteri snart är slutsålt och att endast 650 lotter finns kvar till försäljning. 

Ny medlem

Under mötet välkomnades Reneé Nilsson som ny medlem i Lions Club Luleå och Gunilla Granberg fadder fick erkännande för att ha värvat henne. Nils Widén överräckte välkomstbrev och president Jan-Olov Perä gratulerade. Ovan fr.v Nils Widén, Gunilla Granberg och Reneé Nilsson. Nedan de två kvinnorna samt Lions Club Luleås president Jan-Olof Perä. 

Planering lucia

Gunilla Granberg som leder arbetsgruppen för årets luciafirande informerade om status för olika aktiviteter. Första advent medverkar Lions och luciorna vid landshövdingens mottagning på residenset. 14 elever från Björknäsgymnasiets musiklinje i Boden medverkar vid två sittningar hos landshövdingeparet. I samband med det ges besked om vem bland ungdomarna som blir årets lucia. 

Torsdagen den 9 december kl 19 blir det luciakröning i Domkyrkan med sång och högtidligheter. 18:30 öppnas dörrarna för allmänheten med kontroll av Covidpass. Därpå följer kröningsceremonin som förrättas av NorrMedias VD Mats Enbom och med välkomstord av föreningens president Jan-Olov Perä. Konferencier i år blir Malin Winberg. Dagen därpå ska luciatåget besöka en rad arbetsplatser i Luleå innan hemfärd till Boden. Om det blir någon medverkan av en Lucia från Gran Canaria vid årets luciakröning är ännu oklart. 

Övrigt

Andra frågor som avhandlades på medlemsmötet var status för en arbetsgrupp för firandet av Lions Club Luleås 70 års jubileum nästa år. Där saknas än så länge ansvarig. En förfrågan från SOS barnbyar om stöd till barn i Ghana ska utredas av styrelsen. En annan förfrågan från Lions riks om sommarläger för ungdomar beslutade mötet att avvakta med. Föreningens styrelse ska träffa Luleå koloniträdgårdsförening för att diskutera ett eventuellt framtida samarbete. Luleå sportklubb (LSK) har ansökt om bidrag till hjärtstartare vilket beviljades av medlemsmötet. 

Det meddelades även att årets julfest för klubbens medlemmar hålls den 15 december 18:00 i lokal på Kungsgatan enligt tidigare utskickad inbjudan. 
 

Avspark för Lions Lucialotteri

Årets lucialotter utdelade och till försäljning. Foto Per Lundström och LC Luleå.

2021-10-23 Förutom att fördela årets lucialotter till medlemmarna så avhandlades sedvanliga punkter vid veckans medlemsmöte för Lions Club Luleå. Det välkomnades även en ny medlem till klubben och det gavs en rapport om årets luciafirande 2021 samt viktig information om lucialotterna.

- Det är nu upp till medlemmarna att idéellt sälja lotterna och på det sättet skaffa medel till föreningens hjälpverksamhet, till exempel cancerforskning och katastrofhjälp, säger Lena Hjelte ekonomiskt ansvarig inom Lions Club Luleå (Läs mer om lucialotterna HÄR)

Gunilla Granberg som leder klubbens arbetsgrupp för årets luciafirande gav en rapport om hur långt man kommit för att planera evenemanget. (Läs mer i artikel nedan)

Medlemsmötet inleddes med en tyst minut för en nyss avliden medlem. Flera namn som är på väg att bli nya medlemmar i föreningen presenterades av Tommy Öhlund medlemsansvarig i klubben. Bara en av dessa var med på mötet, Ingrid Olsson, som hälsades välkommen till klubben.

Tommy Öhlund, överräcker medlemshandlingar och välkomnar Ingrid Olsson i klubben, Foto LC Luleå. 

Andra frågor som togs upp var förslaget att inrätta en Jubileumskommitté och en ansvarig för denna, inför firandet nästa år av klubbens 70-års jubileum. Dessutom lyftes frågan om att bilda en kommitté för utvecklingen av samarbetet med Kanarieöarna och deras Lucia. Det informerades även om styrelsebeslutet att bidra med 5000 kronor till ett projekt som syftar till att öppna en hälsocentral i Somalia.

 

Lions igång med årets Luciaprojekt

En tidigare årgång av Luciafirandet i Luleå Domkyrka. Foto LC Luleå.

2021-10-18 Nu är beslutet taget att Lions Club Luleå i samarbete med Norrmedia ska driva årets Luciaprojekt och med målet att det ska bli lika framgångsrikt och trevligt som tidigare. Elever från musikgymnasiet i Boden kommer även i år att stå för lussandet.

- Det är med lättnad och glädje som vi nu kan komma med den positiva nyheten att årets luciafirande i klubbens regi blir av. Det känns så positivt att kunna återgå till ett nästan normalt firande och detta är en av de aktiviteter som ger klubben medel till vår hjälpverksamhet, säger Gunilla Granberg från Lions Club Luleå som leder arbetet med att planera årets Luciafirande.

Mycket idéellt arbete från medlemmar inom Lions Club Luleå ligger bakom att Luciaprojektet kan genomföras. Årets lucia kommer att utses i advent i samband med att landshövdingen traditionsenligt bjuder på kaffe i residenset och kröningen äger rum i Domkyrkan den 9 december.

Lions Club Luleå är en av de största klubbarna inom Lions i Sverige och har många engagerade medlemmar. Att vara medlem innebär inte bara ideellt arbete utan också trevlig samvaro.


Andra höstmötet för Lions Club Luleå


Nya presidiet för kommande arbetsåret. Från vänster Kjell Eriksson, sekreterare och i mitten klubbens nye president Jan -Olov Perä, till höger kassören Lena Hjälte.  Foto LC Luleå. 

2021-09-30 Lions Club Luleå hade för andra gången medlemsmöte med inriktning på planering av hösten. En sådan viktig punkt är det traditionsenliga Luciafirandet. Ett stort projekt som kommer att engagera många medlemmar. Mötet beslutade även att skänka medel till Lions Katastroffond, att börja planera klubbens 70-års jubileum 2022 och om ett sommarläger.

Det kommande Luciafirandet innebär mycket arbete för medlemmarna. Samarbetspartners skall kontaktas. Luciatåget som i år kommer från musikgymnasiet i Boden skall planeras in. Sedvanliga lotterier och annonskampanjer är en annan arbetsuppgift. Ett tänkt datum för själva luciadagen diskuterades. Som vanligt planeras det för god underhållning i Domkyrkan och givetvis för en fullsatt lokal.

Beslut om att skänka 50 000 kr till Lions Katastroffond togs. Katastroffonden arbetar med att stötta aktviteter vid katastrofer både i Sverige men självklart även utomlands. Många av Lions klubbar skänker stora summor till fonden så hjälpverksamheten har en god omfattning. Aktiviteterna sker i samverkan med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige.

Lions Club Luleå fyller 70 år nästa år 2022 och det skall firas ordentligt. Ansvarig utsågs för kommande festligheter. Kanske utan covidpandemins restriktioner.

Det planeras även för ett sommarläger med ungdomar från hela världen med anknytning till Lions. Tanken är att dessa ungdomar skall ha sommarläger på Gråsjälören vid sitt besök i Luleå. Sommarlägret är en internationell aktivitet med ungdomar från olika länder som åker omkring i landet och besöker Lions klubbar och bekantar sig med klubben och området där.

Glada damer på den sedvanliga middagen. Från höger Hjördis Bäcklin, Gunnel Berglund och
Ingegärd Sällström. Foto LC Luleå.

Lions Club Luleås medlemsmöte avslutades med en delikat middag och trevlig gemenskap. Nya medlemmar deltog och njöt av gemenskapen och medlemsglädjen. Lions motto: ”Vi hjälper” känns så bra.

 

Lions Club Luleå fick ny president


Presidentskifte från Claes Simonander till nye presidenten för Lions Club Luleå Jan-Olov Perä. Foto LC Luleå. 

2021-09-08 Lions Club Luleås första medlemsmöte hölls ombord på en båt, närmare bestämt färjan vid Granudden. Mötet första september var välbesökt och förutom att det delades ut utmärkelser till vissa medlemmar så tillträdde formellt klubbens nya President.

- Vi har en hel del utmaningar framför oss inför hösten och vårvintern vilket innebär att vi ska ta ställning till i vilken form årets Luciafirande ska ske. En annan aktivitet som ska planeras är klubbens arbete i vårvinter på Gråsjälören. Båda dessa ligger till grund för klubbens ekonomi som finansierar vår hjälpverksamhet, säger Jan-Olov Perä ny president i Lions Club Luleå

Klubbens fokus är nu på vårvinterns traditionella aktivitet på Gråsjälören med försäljning av kaffe, våfflor och korv, en efterlängtad aktivitet av många. Planeringen av detta hänsköts för senare beslut inom klubben liksom årets Lucia i Lions regi. Positiva tecken tyder nu på att restriktionerna kommer att lätta. Ett förslag om en större satsning på Gråsjälören diskuterades också men medlemsmötet gjorde bedömningen att klubben inte har kapacitet att klara det.Tommy Öhlund, medlemsansvarig ger utmärkelser till Birgitta Ullenius-Erikisson och Mats Torstensson. Även Bengt Wara fick utmärkese men saknas på bilden. Foto LC Luleå. 

Vid medlemsmötet delades det ut utmärkelser av olika valörer av Tommy Öhlund medlemsansvarig i klubben. Bengt Waara fick förtjänsttecknet Nyckeln i guld och Birgitta Ullenius-Eriksson i silver för deras arbete med att rekrytera nya medlemmar till klubben. För sitt internationella engagemang i Lions fick Mats Torstensson ta emot 100 års jubiléets utmärkelse i Diamant och Roland Kangas fick 10 årsjubiléets Chevronmärke. Sex jubilarer av klubbens medlemmar som fyllt jämt fick även ta emot varsitt presentkort.

Innan en avslutande middag på färjan tog klubben beslut att ur Ulf Tidemans minnesfond utlysa 6 stipendier á 3000 kronor till behövande

 

Äldre bjuds på tårtor av Lions i LuleåSven Pardén från Lions Club Luleå delar ut tårtor till äldreboenden i Luleå. Foto LC Luleå. 

2021-08-18 Som flera tidigare somrar så delar Lions Club Luleå återigen ut tårtor till äldreboenden i Luleå. Det sker onsdag, torsdag och fredag denna vecka genom att klubbmedlemmar kör ut tårtorna till Luleås äldreboenden.

- Det blir med andra ord tårtkalas på stadens äldreboenden och kommer inte endast de äldre till del utan också den viktiga personalen, säger Gunnel Berglund, klubbens ansvariga för aktiviteten.

Att hjälpa och tjäna ligger helt i linje med Lions syfte. Ett antal medlemmar i klubben har anmält sig att hämta tårtor från Storhedens bageri och därefter dela ut tårtorna.

16 äldreboende i Luleå, varav de två största är i Bergviken och Kronan-dalen, kommer till veckan att få tårtor av Lions Club Luleå. 1318 tårtbitar totalt ska fördelas och till största boendet på Kronan-dalen handlar det om 220 bitar.

- Detta uppskattas väldigt mycket av personal och brukare, säger Gunnel Berglund.

 

Städning med hopp om öppning

En av flera arbetsuppgifter var att fylla säckar med löv, grenar och annat fnas.  Foto LC Luleå

2021-06-17 Ett rejält gäng med frivilliga medlemmar från Lions Club Luleå var i veckan på Gråsjälören för att ställa i ordning. Förhoppningen är givetvis att kunna hålla det populära vinterparadiset öppet under kommande vintersäsong.

- Som vanligt var det en glad skara som slöt upp på Gråsjälören och vi kunde ta oss an en hel del olika arbetsuppgifter. Vi gläds åt att kanske kunna hålla öppet med fika, korv och våfflor under kommande vårvinter, säger Sven Pardén, klubbens ansvarige på Gråsjälören. 

På grund av pandemin kan föreningen inte hålla något medlemsmöte i juni på Gråsjälören. Istället planeras ett möte i augusti, men en arbetsinsats har man klarat av med frivilliga. Det som utfördes var bl.a städning, kapning och hopsamling av den avverkning som utfördes i höstas. Vedklyvning återstår och är planerad till efter sommaren. Som krydda på verket avslutades arbetsinsatsen med sill-lunch under gemytliga former.

En välförtjänt sill-lunch och trevligt prat efteråt, Foto; LC Luleå

 

Vinterparadiset Gråsjälören, ö med historia

Gråsjälören, vinter och sommarparadis med historia. Foto Bottenviken.se

2021-04-15 På en ö i Luleås södra Hamnfjärd finns idag en anläggning som Lions Club i Luleå har som favoritställe. Det är också Luleåbors och andra besökares absoluta favoritställe vintertid och i viss mån om sommaren. Stället har blivit klubbens bästa inkomstkälla och grund för LC Luleås hjälpverksamhet. Men tidigt blev ön ett intresse för privata och företag

Redan under slutet av 1890 talet sökte Hantverkarna i Luleå en fast punkt för sina sammankomster. Läs mer om öns historia

Lions visade hövdingen Gråsjälören

Norrbottens nya landshövding Lotta Finstorp bjöds på våffla av Lions Club Luleå. Foto Rolf Olsson

2021-03-24 Lions Club Luleå gav nyligen Norrbottens nya landshövding Lotta Finstorp en visning av ön Gråsjälören utanför Luleås södra hamn. Ön är vintertid klubbens viktigaste källa för insamling av medel för hjälpändamål samtidigt som man serverar godsaker till besökare

- Jag är imponerad över det idéella arbete som Lions Club Luleå gör här ute och som gynnar olika hjälpinsatser, så en hälsning och ett tack från mig till klubbens alla medlemmar, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.  

Vid sitt besök på Gråsjälören fick den nya landshövdingen information om alla delar i vad Lions Club Luleå arbetar med. Hon blev även serverad kaffe och en nygräddad våffla som normalt sett är ett kännetecken på vad klubbens verksamhet på Gråsjälören handlar om under vårvintern. 

Nu är det inget normalt år och därför är den allmänna försäljningen på Gråsjälören inställd på grund av Coronapandemin. Vad man däremot kan göra som besökare är att stödja klubbens hjälpverksamhet genom att köpa en fiktiv våffla och swisha valfritt belopp på klubbens konto. Swishnumret är; 123 019 1742

Var sparsam med ved på Gråsjälören

2021-03-03 Till alla Luleåbor/besökare på Gråsjälören är beskedet tyvärr fortfarande att Lions club Luleås servering inte kan öppna på grund av coronaläget. Klubbens medlemmar förser grillplatserna på ön med ved men förbrukningen överstiger alla gränser.

- Vi vädjar till besökare att VAR SPARSAM MED VEDEN, elda inte mer än du behöver och inte bara för nöjes skull, uppmanar Sven Pardén klubbens ansvarige på Gråsjälören.

Hittills i år har mer än 15 m3 björkved använts, transporterad ut till ön med stora frivilliga arbetsinsatser utan plogad bilväg.

Besökare som uppskattar vår service på ön får gärna swisha en slant och insamlade medel går oavkortat till föreningens hjälpverksamhet.

Swishnumret är; 123 019 1742

 

Självbetjäning av ved på Gråsjälören

Säckar med ved finns på Gråsjälören för självbetjäning. Foto LC Luleå

2021-02-20 Vedboden på vinterparadiset Gråsjälören i Luleås södra hamn är tillfälligt stängd. Massor av ved (5-6 kubikmeter) ligger i säckar bredvid. Det är självbetjäning ur säckarna som gäller.
 
- Ja det är ett sätt att lösa vedförsörjningen när det konsumeras så mycket ved. Vi slipper kasta in massor av ved i boden, säger Sven Pardén, Lions Club Luleås ansvarige på Gråsjälören.

 

Full aktivitet på härliga GråsjälörenFlitiga Lions-medlemmar sköter underhållet på ön och ser fram emot att öppna fikaförsäljning när möjlighet ges. Foto; LC Luleå.

2021-02-16 Lions Club Luleå är igång med sina utomhusaktiviteter inom ramen för vad som är lämpligt i dessa tider. Hålla avstånd och vara utomhus i små grupper. Skotta snö, köra ved från fastlandet, städa toaletter och hålla efter allt skräp. Ja, vad gör man inte.

- Lions Club Luleå är en härligt arbetsgemenskap där alla arbetar ihop, man och kvinna. Glädjen att smala ihop pengar till välgörenhet håller oss ihop, deklarerar en glad president Claes Simonander i Lions Club..

Lions är en jämställd organisation, vilket vi är glada för. Gråsjälören – pärlan i Luleå Skärgård – måste vårdas och skötas även i dessa tider. Som tur är kan underhållet ske utomhus och i små grupper. Det är många, ja väldigt många som besöker ön och trivs där.

Traditionen att äta våfflan med dryck är inte möjlig just nu. Vill man ändå hjälpa Lions att hjälpa så swischa gärna på vårt gåvonummer 123 019 1742Vi som är aktiva i Lions är ju de flesta i riskgrupper och då blir arbete inomhus med flera personer samtidigt inget som är att rekommendera. Men så fort vi ser en ljusning i läget kommer vi att sätta igång. När vaccinet är på plats och fungerar.

- Ja, trist men sant. Det är stängt. Men skänk en slant ändå och njut av solen och våren på Gråsjälören. Vedkonsumtionen just nu är jättestor, men vi fyller på, menar en mysande och förväntansfull Mr Gråsjälören Sven Pardén som är ansvarig för ön. 

För att läsa mer om senaste status på Gråsjälören klicka HÄR

Om du är intresserad av att bli medlem hos oss – tveka inte att höra av dig. Läs mer om hur det går till HÄR

 

Hjälp Lions stödja Cancerforskningen

Mats Torstensson, Lions Club Luleå vid ett av många tillfällen då klubben överfört medel till cancerforskningen. Foto LC Luleå

2021-01-21 En av Lions Club Luleås viktigaste uppgifter är att hjälpa genom idéellt arbete. Genom det arbetet skapas medel till olika hjälpbehov. 

Lions Cancerforskningsfond i Norr är klubbens kanske viktigaste verksamhet dit klubben anslår medel regelbundet. Även som privatperson, organisation eller företag kan man ge en gåva till Lions cancerforskningsfond. Läs mer om det i menyn till vänster GÅVOR OCH BIDRAG eller genom att klicka
HÄR.  


 

Öppnar igen när det är möjligt


Vinterparadiset Gråsjälören. Foto LC Luleå


2021-01-16 Självklart kommer Lions Club Luleå att öppna luleåbornas vinterparadis Gråsjälören men inte än. Coronapandemin gör att försäljning av fika, korv och våfflor inte kan starta förrän senare. Under den stängda tiden kan man ändå stödja klubbens hjälpverksamhet.

- Vi tar inga risker när det gäller spridning av Covid-19 särkilt som många av våra medlemmar som vanligtvis arbetar idéellt på ön tillhör riskkategorierna. Hjälpverksamheten som vi bedriver går ändå att stödja under tiden vi väntar på att kunna öppna, säger Claes Simonander, President i Lions Club Luleå.

Lions Club Luleå (LC Luleå) driver en omfattande hjälpverksamhet genom medel som bland annat intjänas genom försäljning på Gråsjälören. Under tiden det inte är möjligt går det ändå att stödja klubbens hjälpverksamhet. Gör helt enkelt ett fiktivt köp av våffla med kaffe genom att SWISHA 50 KRONOR TILL LC LULEÅS GÅVONUMMER 123 019 1742 MED MEDDELANDET "VÅFFLA".

Även om fikaserveringen är stängd på ön så kommer LC Luleå genom ideellt arbete se till att ved finns på grillplatserna och att sopor töms.

Läs även annons och mer om vinterparadiset HÄR

 

Vem vann i Lucialotteriet

2020-12-24 Årets lucialotteri är nu genomfört och dragningen är klar. Det innebär att ett antal lyckliga vinnare har vinst att hämta i form av presentkort i olika valörer som går att använda för inköp på Coop över hela Sverige. Dessutom har man hjälpt Lions att hjälpa. 

Listan över vilka nummer som ger vinst läsas i Kuriren och NSD på julafton. Även här på Lions Club Luleås hemsida kan man läsa dragninslistan. Klicka HÄR eller på menyn till vänster. 
 

Stipendium till luciatåg från Boden

Stipendiater från Musikgymnasiet i Boden 
Lina Högström Johansson och Nathalie Lindroth, två studenter från Musikgymnasiet i Boden fick ta emot ett stipendium på 10000 kronor av Claes Simonander, President för Lions Club Luleå. 

2020-12-19 Årets luciafirande i samarbete mellan Lions och Norrmedia kom av sig i år på grund av coronapandemin. Gymnasieskolans musiklinje i Boden hann planera för medverkan i ett normalt firande i Luleås Domkyrka för tredje året i rad. Det arbetet vill Lions Club Luleå premiera.

- Ja jag känner mig stolt idag att kunna ge musikgymnasiet i Boden ett stipendium på 10 000 kronor. Det är ändå ett arbete nedlagt här och med goda intentioner som vi inom Lions Club Luleå tycker ska uppmärksammas, säger Claes Simonander som är President i klubben.

Se fler bilder från stipendieutdelningen HÄR

Det fanns flera tankar inför luciafirandet. En var att evenemanget skulle kunna genomföras i stort sett normalt med konsert och kröning i Domkyrkan. I takt med att pandemin fick ny fart på senhösten fick planerna omprövas och en idé var att med begränsad publik spela in luciornas sång i Domkyrkan och sända den digitalt. När smittspridningen sen ökade, och på rekomendation av smittskyddsläkaren Anders Nystedt, fick även den varianten skrinläggas och det blev inget traditionellt luciafirande. Istället kunde föreningen fokusera på annonsering och lotteriförsäljning som inbringade medel till föreningens hjälpverksamhet.

Förutom ett stipendium till studenterna i Bodens musikgymnasium kan föreningen glädja sig över att samma studenter genomfört en luciamorgon i TV från Jukkasjärvi som hyllas över hela landet.

 


Fantastiskt initiativ av Norrmedia

2020-12-12 Norrmedia utmanar länets företag i att skänka pengar till cancerforskning genom att gå före och skänka 10 000 kronor till Lions Cancerforskningsfond. Varför? Jo för att årets luciatradition inte blev av på grund av coronapandemi.

- Pandemin har tvingat oss att ställa in årets Norrbottens Lucia, och därför riskerar Cancerforskningsfonden gå miste om huvuddelen av de pengar som annars skulle samlats in, säger Norrmedias VD Mats Enbom bland annat i en annons.

Läs den här i sin helhet

Istället för årets inställda luciafirande sänder Norrmedia fjolårets luciakonsert i Domkyrkan digitalt från sin webbsida på luciadagen. Initiativet att skänka och samtidigt utmana fler att anta utmaningen välkomnas av Claes Simonander, president i Lions Club Luleå

- Fantastiskt, det innebär att vårt hjälparbete kanske kan fortgå som planerat om tillräckligt många företag i länet vill anta Norrmedias utmaning, säger han.

 

Några få veckor kvar på Lucia-lotteriet


2020-12-04 För den som vill stödja Lions Club Luleås hjälpverksamhet och som dessutom vill vara med på årets dragning i Lucialotteriet så är det hög tid precis nu att inhandla en eller flera lotter. 

- Man kan vinna presentkort, olika valörer på Coop, men det viktigaste av allt är de pengar som köp av lucialotter inbringar till föreningens hjälpverksamhet. Lions Club Luleå kan hjälpa behövande såväl lokalt som nationellt och internationellt, till exempel går våra insamlade medel till cancerforskning och till internationell katastrofhjälp, säger Leif Hjelte, Lions Club Luleå.

Den som är intresserad av att stödja klubbens hjälpverksamhet genom att köpa LUCIALOTTER och själv skaffa sig chanser att vinna presentkort på Coop kan höra av sig till; 

Lena Hjelte 072-7227622, eller skicka e-post till lulealions@gmail.com. Lotterna distribueras enligt överenskommelse.
 

Årets Lucia gör en paus

Lucia 2019

Förra årets Lucia Linah Hässelbäck Nordgren med Gran Canarias Lucia i sällskap t.h. 2020 gör vi ett uppehåll men kommer igen 2021 om situationen medger. Foto Per Bäckström

2020-11-17 Nästa år 2021 återkommer Lions Club Luleå med det traditionella Luciafirandet i samarbete med Norrmedia, men i år gör klubben en paus på grund av Corona pandemin. På det sättet följer föreningen senaste rekommendation från nationellt och regionalt smittskydd.

- Vårt beslut att ställa in årets upplaga av Lions och Norrmedias luciafirande är förstås att beklaga, men det ligger helt i linje med vad Folkhälsomyndigheten och länets smittskydd nyligen beslutat. Nästa år återupptar vi den Luciatradition som Lions Club Luleå och Norrmedia värnar om. Planen är då även att återuppta kontakten med vår vänort på Gran Canaria, säger föreningens president Claes Simonander.

Det årligt återkommande Luciafirandet som Luleå Lions Club arrangerar har en lång tradition.1944 utnämndes den första lucian av Norrbottenskuriren och från 1952 när Lions Club Luleå bildades har föreningen varit mycket aktiv i luciafirandet.

Det traditionella Luciafirandet engagerar varje år medlemmar i klubben som arbetar ideéllt med olika kringaktiviteter vilka sammantaget ger Lions Club Luleå medel att använda i sin hjälpverksamhet. Pengarna går dels lokalt till personer med olika slags hjälpbehov och dels till cancerforskning samt internationella hjälpbehov via LCIF Lions Club International Foundations katastoffond.

 

Lions gåva ger utsatta kvinnor guldkant

 
Lions Club Luleås president Claes Simonander överlämnar en penningåva till Emelie Skeppar från tjejjouren t.v. och till Kirsi Lagerdahl från Kvinnojouren. Foto; LC Luleå

2020-10-22 Kvinno- och tjejjouren i Luleå fick ta emot tiotusen kronor vardera från Lions Club Luleå på föreningens senaste medlemsmöte. Gåvan delades ut av föreningens president Claes Simonander och jourernas båda representanter visste precis vad pengarna kan användas till.

- De kommer helt klart till nytta och vi tycker att pengarna kan användas för att ge våra boende kvinnor lite guldkant i vardagen, säger Kirsi Lagerdahl från Kvinnojouren Iris i Luleå.  

Kvinnojouren Iris i Luleå, där också tjejjouren ingår, är en feministisk organisation som kämpar mot mäns våld mot kvinnor i alla dess former.

Förberedelserna för Luciafirandet i Domkyrkan fortsätter. Luciakommittén har träffats och gjort en första planering. Samarbetet med Musikgymnasiet i Boden fortsätter. Att det bara för närvarande får vara 50 personer i publiken ställer nya krav. Vi måste använda media för att kunna visa Luciakröningen ut i länet. Lucialotteriet är i full gång.

Vid mötet togs också ett beslut att skicka 50 000 kr till LCIF som är Lions katastroffond. Pengarna används för insatser vid större katastrofer ute i världen. Lions har bl a fina tält som används ute i världen där bostäder saknas eller är förstörda. Vi samverkar där med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Vår Lionsklubb i Luleå växer och vi behöver nya lokaler. En arbetsgrupp bildades för detta.

Det var allas vår förhoppning att vi kan öppna serveringen på Gråsjälsören efter årsskiftet. Hålla avstånd och verka ute i friska luften är inga problem. Men de som jobbar med verksamheten är i princip alla i riskgruppen. Vi avvaktar med starten tills vi vet mer om smittsituationen.


Vi har en donation som vi kallar ”Ulf Tidemanns Minne”. Regler för utdelning från denna fond skall ses över.

 

Lions hjälper utsatta kvinnor

Lionsmedlemmarna var eniga om att ge stöd till kvinno- och tjejjouren i Luleå. Foto LC Luleå. 

2020-09-23 När Lions Club Luleå hade sitt första medlemsmöte på sju månader efter coronautbrottet kom närmare 40 medlemmar. Engagemanget var inte att ta miste på och i Luleå Energi Arena var det möjligt att hålla rekommenderade avstånd. Bidrag till kvinno- och tjejjourerna var ett viktigt beslut på mötet.

- Ja det känns viktigt för föreningen att visa sitt stöd till två verksamheter som uppenbarligen har fått mer att göra som en effekt av coronapandemin, säger Clas Simonander, president för Lions Club Luleå.

Efter förslag bestämde sig medlemsmötet att kvinno- och tjejjourerna i Luleå skulle få 10.000 kronor vardera. Coronan och andra slags katastrofer världen över genererar olika slags hjälpbehov och med tanke på det föreslogs att Lions Club Luleå ska skänka en summa på 50 000 kronor till katastroffonden inom LCIF Lions Club International Foundation. Man beslutade även att skänka en summa till Lions cancerfond i Umeå. 

Förutom att fira ett antal medlemmar som fyllt jämna år så delar klubben traditionsenligt ut olika utmärkelser. Finaste utmärkelsen som man kan få inom Lions fick Birgitta Torstensson i form av en Melvin Jonesplakett.

Birgitta Torstensson fick ta emot Melvin Jones utmärkelse utdelad av Tommy Öhlund. Foto LC Luleå. 

Dessutom fick Hans Duvberg och Leif Hjelte utmärkelsen Melvin Jones Fellowship för bra arbete inom den internationella föreningens humanitära verksamhet. Fyra andra personer Karin Duvberg, Gunilla Granberg, Stina och Bertil Carlsson fick ett jubileumsnål vardera för att de varit duktiga på att rekrytera nya medlemmar. 

När det gäller årets luciafirande så konstaterade föreningen att det är ett speciellt år i år och tillsatte en evenemangs- och annonsgrupp att utreda om och hur Lions populära luciafirande kan förverkligas. Ett stort upprensnings- och renoveringsarbete har utförts av medlemmarna på populära Gråsjälören och planeringen för kommande säsong är igång.

 

Annorlunda hemfärd från Gråsjälören

Efter tillsyn på ön ville vår fina Yamaha inte starta varför Sjöräddning fick tillgripas för bogsering
till Granudden. Foto LC Luleå

 

Städning och målning på Gråsjälören

En paus för gänget som frächat upp Lions Club Luleås anläggning på Gråsjälören. Foto LC Luleå. 

2020-06-10 Ett tiotal medlemmar i Lions Club Luleå var nyligen på ön Gråsjälören och rustade ön inför kommande säsonger. Serveringen på ön är stängd för säsongen och ett tack är riktat till alla som stöttat klubbens hjälpverksamhet. Nu ser vi framåt och snyggar till det populära besöksmålet.

- Det är många praktiska saker som vi måste se över för att verksamheten ska fungera och verka trivsam till nästa säsong. Städning av ön är ett sådant exempel, målning av utsatta delar på byggnaderna är ett annat, säger Sven Pardén, ansvarig för klubbens verksamhet på Gråsjälören.

Det är byggnadernas södra gavlar som är mest utsatta för sol och vind som behöver målas. Foto LC Luleå.

 

Lions Club Luleå fick fana på Nationaldagen 

Landshöding Björn O Nilsson är värd för den högtidliga ceremonin på Nationaldagen då Luleå Lions Club får ta emot en svensk fana. Foto Rolf Olsson. 

2020-06-06 Vid en ceremoni vid residenset i Luleå fick Lions Club ta emot en svensk fana av landshövding Björn O Nilsson. Pågående coronapandemi medför att den traditionella flaggutdelningen på Skansen var inställd och det blev istället landshövdingen som fick genomföra den finstämda ceremonin.

- Jättefint att vi nu fått en svensk fana. Sedan tidigare har vi en Lionsfana och nu får vi två fanor att pryda våra möten, säger Lions Club Luleås avgående president Börje Niva

Vid sin sida hade han Claes Simonander som snart tillträder uppdraget som ny president för föreningen. Även han var jätteglad för ceremonin med tal och musik samt för klubbens nya fana

- Nu måste vi köpa ett nytt standarfäste. Men så roligt att få inviga nya medlemmar med två fanor som bakgrund. Verkligen roligt, säger han.

Tillträdande och avgående presidenter i nämnd ordning, Clas Simonander och Börje Niva. Foto Rolf Olsson. 

Se den högtidliga ceremonin på Länsstyrelsens webbsida

 

Bra flyt när Lions Luleå lagar brygga          

Sven Pardén i mitten, ansvarig för Luleå Lions Clubs versamhet på Gråsjälören gläds åt att bryggan
får en uppfrächning. Foto LC Luleå. 

 
2020-05-13 Medlemmar från Lions Club Luleå var på tisdagen i full färd med att restaurera en flytbrygga. Samhällsnytta som gynnar båtälskande Luleåbor kan man kalla insatsen. Bryggan, som tillhör kommunen, ska ligga förankrad vid det populära Gråsjälören. 

- Ja nu under våren har 6 - 9 medlemmar ur vår klubb vid två tillfällen arbetat ideéllt med detta. Först sågat ur botten ur alla tre pontoner i metall och nu idag, tisdag, fyllt dessa med markisolering. Det ska kunna bära upp flytbryggan igen till glädje för många som vill lägga till vid Gråsjälören, säger Sven Pardén, ansvarig för Lions Club Luleås verksamhet vid ön. 

                                       

Lions Luleå fortsätter ge till vården

Fr v Anneli Wallström och Kristina Äijä från informationstjänsterna 1177 och Digitalen tillsammans med Börje Niva, President inom Lions Club Luleå. Foto Anne Melin. 

2020-04-28 Lions Club Luleå tar ännu ett steg för att uppmuntra personal som står i frontlinjen under Corona-pandemin. I veckan levererades återigen smörgåstårta till två aktörer inom Region Norrbotten, personalen på Vårdguiden 1177 och informationstjänsten Digitalen.

- Vi vill genom detta uppmuntra och tacka för det förtjänstfulla arbete som personalen vid de båda enheterna genomför under Corona-pandemin, säger Börje Niva, President för Lions Club Luleå och som var den som levererade tårtorna.Lions Luleå donerar till cancerforskning i norr

Klubbens President Börje Niva, Birgitta Olsson och Roger Henriksson vid Lions Cancerforsningsfond i Norr. 

Vid den årliga Cancerforskningsdagen i Umeå 29/2 överlämnade klubbens President Börje Niva en donation på 500.000 kr till Lions Cancerforskningsfond i Norr.

 

Robin Hoodgalan i Luleå

Lions RobinHood-gäng i Luleå 23/2. Från vänster: Lena Henriksson Piteå/Öjebyn, Anne Melin Luleå LC, Maj-Britt Juuso Piteå/Öjebyn, Gunilla Granberg Luleå LC, Tommy Öhlund Luleå LC, Börje Niva Luleå LC, K-G Näsström Piteå/Öjebyn.                            

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi finns på Facebook: Lions Club Luleå och Lion Club Gråsjälören              HJÄLP LIONS HJÄLPA

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter