Möten

Jubileums festen för Lions Club Luleå 70 år

Det var många som ville fira klubben på festen och bemärkelsedagen. 

KG Näsström från Lions Norra distrikt t.ex liksom från flera andra Lionsklubbar i länet, som t ex Haparanda, Pajala och Töre samt från Västerbotten och klubben i Skellefteå, för att inte tala om alla som lyckönskade via Facebook, minst ett 20-tal klubbar. Dessutom kom ett stort tack från Umeå Universitetssjukhus för 270 nallar som Lionsklubbarna och distriktet sponsrat till neonatalavdelningen.

⁃ Det var många tårar som rann när de fick gåvan, sa Ulla-Britt Bergström Johansson som förmedlade hälsningen från sjukhuset.

Sist men inte minst hyllades två flitiga medlemmar i Lions Club Luleå för sitt gedigna engagemang och arbete. Sven Pardén för sitt mångåriga och idoga arbete framförallt med Gråsjälören och Leif Hjelte för sin fantastiska annonsförsäljning som inbringat stora summor som oavkortat går till klubbens hjälpverksamhet och Lions Cancerforskningsfond i Norr.

Och till sist mera vimmel från festen. Foto LC Luleå. 

Högtidligt och festligt med finkläderna på firade Lionsmedlemmarna 70-års dagen

Två av de närvarande medlemmarna tilldelades Lions allra finaste utmärkelse ”Melvin Jones Fellow”

Det blev många samtal runt borden och vänner emellan under den här 70-års kvällen

Rött och vitt i glasen och god mat lär det också ha varit och medlemmarna trivdes i samvaron.

En och annan trevlig historia fick man också höra som deltagare i festen.

 

Läs mer här från Senaste Medlemsmötet den 19 oktober

Rolf Olssons minnesanteckningar från mötet; 

Sedan starten efter sommaruppehållet har arbetet i klubben huvudsakligen varit inriktad på att kunna genomföra projektet Norrbottens Lucia. En kommitté har bildats under ledning av Gunilla Granberg.

Klubben jubilerar i år sina 70 år. Stora festligheter planeras och ansvarig för jubileumsgruppen är Tina Norgren. Den stora jubileumsfesten är planerad till den 19 november på restaurangen La Bottega. Till festen kommer både landshövdingen och kommunalrådet. Presidenter och representanter för Lionsklubbar i Norrland är inbjudna. En speciell jubileumsskrift har tagits fram som ger en fin bild av den jubilerande och minst sagt pigga 70-åringen. Jubileet ger verkligen avstamp för ytterligare många år i rollen, av att vara en av landets mest aktiva Lions Club som ligger bland de fem bästa i landet vad gäller storleken på stöd och bidrag till behövande.

Lions kommittén har arbetat hårt under hösten med att få tillstånd och arrangera Norrbottens Lucia med kröning i Domkyrkan den 12 december. I år kommer luciakören från Framnäs folkhögskola. De kommer att framföra luciahögtiden i Domkyrkan tillsammans med körer och artister samt övriga medverkande. Vår samarbetspartner Norr Media och deras VD Mats Enbom kommer att kröna årets lucia. Luciakören kommer att starta sitt arbete redan den 27 november i samband med landshövdingens mottagning i residenset. Efter den starten kommer besök på olika företag, gallerior, äldreboende samt andra organisationer som vill ha luciauppvaktning. Den 7 december avreser den för Gran Canaria valda lucian, Linn Henningson Ersson tillsammans med Ingrid och Rolf Olsson till Las Palmas, för att sprida ljus och glädje på Gran Canaria.

Den 13 december deltager vår lucia tillsammans med den kanariska lucian på festivalen i Santa Lucia de Tirajana.


Under senaste höstmötet antogs två nya medlemmar, Avrehet Nilsson samt Katarina Agnarsdotter. De invigdes enligt Lions ritual och välkomnades varmt.

Fr v Avrehet Nilsson, Tommy Öhlund, Gunilla Granberg, Katarina Agnarsdotter

Som vanligt drogs nya planer för vårens aktiviteter på Gråsjälsören upp. Övriga vanliga frågor som ekonomi och sådant avhandlades.

 

Här fler foton från föreningens höstfix på Gråsjälören

Ulf Eriksson och Billy Larsson arbetar med att förse vedboden med färdigklyvd ved. Foto LC Luleå 

Christer Bergqvist ser till att det ser fint ut på anläggningens gårdsplan. Foto LC Luleå

Så blev det lunch till sist i skinande sol och gänget lät sig väl smaka. Foto LC Luleå.

Flera som väntar på lunch. Foto LC Luleå

Här den välfyllda vedboden med sin lagade dörr. Foto LC Luleå

 

 

Sista medlemsmötet före sommaren

Onsdagen den 15 juni höll Lions Club Luleå medlemsmöte på anläggningen vid Gråsjälören. Ett möte med viktiga frågor och installation av en ny styrelse och ny President för klubben. Mötet avslutades med trevlig middag. Läs mer i Rolf Olssons minnesanteckningar; 

Medlemsmöte 2022-06-15
 


Denna blåsiga försommarkväll möttes vi för att ha avslutning för säsongen och sista medlemsmötet. Vi var samlade på Gråsjälsören som dagen till ära var ny städad och fin. Ett glatt gäng hade varit ute sedan förmiddagen och rensat och fixat. Särskild artikel finns om det (se nedan). Vi satt tätt samlade i raststugan för att lösa en del problem.

Som vanligt började vi med frågor rörande ekonomin, som var i god ordning. Utdelningen av hjärtstartare pausas tillfälligt då medlen för denna aktivitet är slut.Medlemsavgiften bör kanske höjas nu på grund av ökad dollarkurs och ökande andra kostnader. Efter en diskussion beslutades att inte höja avgiften kommande år.

Vi hade en förfrågan om att arrangera en fotbollsmatch med damlaget Ukraina U 19 damlandslag. Beslutades att avstå då vi inte hade lämplig matcharrangör.Luciakommittén har varit i gång sedan april i år. Klart är nu att det blir luciakör från Piteå. Domkyrkan är bokad och arbetet fortsätter enligt plan med övriga aktiviteter.Vad gäller samarbetet med Gran Canaria, beslutades efter viss diskussion att bordlägga frågan och uppdra till luciakommittén att göra en ekonomisk utredning vad gäller vårt deltagande där nere och den kanariska lucians besök och uppträdande i Luleå.

Vår tradition att dela ut tårtor till äldreboende uteblir denna sommar. Kommunens sena 400 årsjubileum innebär att de får tårtor den vägen. Till hösten återkommer vi med beslut om det behövs något mer i den vägen.

Till ny medlem antogs Lennart Gustavsson som har Renée Nilsson som fadder. Avgav löftet och mottog medlemsnålen. Fr. V Tommy Öhlund, klubbens medlemsansvarige. 

Christer Lindgren tilldelades Melvin Jones Fellowship medaljen för berömlig gärning i Lions Club Luleå. Överlämnades medalj och lyckönskningar av avgående presidenden Jan-Olov Perä. 

Vårt kommande 70 årsjubileum redovisades. Inbjudna gäster och plan för firandet. Tina Norgren håller i förberedelser. Ny styrelse för klubben tillträder efter detta möte. Göran Nilsson blir ny president och Mats Torstensson blir vice president.

Efter mötet hade vi som vanligt en supergod middag med många trevligheter. Leif Hjelte hade lagt upp en spännande bana med kontroller där fåglar skulle identifieras. Efter en hård kamp så korades vinnande lag som blev prisbelönt vid ett fantastiskt prisbord. Avgående president avtackades och vi ser nu fram emot att under den nya styrelsen få sätta i gång ett nytt spännande 71 första verksamhetsår.

Vid tangentbordetRolf O


Städning och upprustning på Gråsjälören juni 2022

Jobbet planeras innan aktiviteter drar igång. Foto LC Luleå

Välmotiverad belöning efter hårt arbete - den traditionsenliga sillunchen. Foto LC Luleå

Nyttigt verktyg vid vedhantering. Foto LC Luleå

 

 

Vårvinter 2022 - fler foton 

Helgen 12-13 Mars

Många solade sig och njöt av den vackra vårvinterdagen på lördagen. Foto LC Luleå

Skoterfolk och andra besökare hade valt Gråsjälören som utflyktsmål i helgen. Foto LC Luleå

Helgen 5-6 Mars

Börje Niva, ansvarig för helgens fikaförsäljning förbereder för snar lucköppning. Foto LC Luleå

När alla förberedelser är klara så hissas flaggan i topp och luckorna öppnas. Foto LC Luleå

Många på kö för att handla nygräddade våfflor och annat gott. Foto LC Luleå. 

Jan-Olov Perä, President för Lions Club Luleå arbetar ideéllt i luckan och levererar bl.a våfflor. Foto; LC Luleå

Bedårande vy över stället ifråga, LC Luleås anläggning på Gråsjälören. Foto LC Luleå

Fin dag, njuter av sol och av Lions våfflor, korv och fika. Foto LC Luleå

Helgen 26-27 Februari

En strålande dag på vinterparadiset Gråsjälören där många handlade fika av Lions. Foto LC Luleå. 

Nils Widén, medlem i Lions Club Luleå serverar varma korvar till hugade köpare och bidrar därmed till att stödja nödhjälp till Ukraina. Foto LC Luleå. 

Och i luckan fanns Ingrid Olsson och Sven Pardén som skötte försäljningen av våfflor och annat gott till köande besökare. Foto LC Luleå. 

I den andra luckan fanns även Leif Hjelte, föreningens programansvarige för Gråsjälören hjälpte till med försäljningen. Foto LC Luleå. 

 

Gråsjälören, ö med historia

Gråsjälören under sina glansdagar.

Gråsjälören är en ö i södra delen av Södra Stadsfjärden i Luleå. Belägen ca 1400 meter ifrån
södra stadskajen. En liten ö som bildats genom landhöjningen och blivit större med åren genom att slam från utloppet av Luleå älv slammat upp. Därav namnet ”ör” istället för ”ö”.
Av namnet framgår också att här har sälar haft sitt tillhåll under åren. De har solat sig i läget nära havet. Eller stället där älven möter havet. Ön är karg och knappa några hundra meter i omfattning

Under slutet av 1890 talet sökte Hantverkarna i Luleå en fast punkt för sina sammankomster. Gärna nära naturen för en god avkoppling mot vardagen. De upptäckte Gråsjälören

Gammal skola blev Hantverkshydda


Ön första byggnad Hantverkshyddan. Färdig 1906

Hantverkarna beslutade att arrendera ön och få en byggnad på plats. Den gamla skolan i Hertsön revs och flyttades till ön. Byggnaden stod färdig 1906 och byggdes ut. Högtidlig invigning blev det 1912 och stället fick namnet Hantverkshyddan.

En restaurang startades och arrenderades ut. Utflyktsmålet blev allt mer populärt.
Turbåtstrafik arrangerades. Självfallet hette första turbåten ”Gråsjälören”, men det kom snabb även andra båtar.
Allt sedan starten till slutet av 1940 talet var det livlig verksamhet där. Restaurangen byggdes ut med dansbana. På helgerna arrangerades skidtävlingar från staden ut till ön, om somrarna simtävlingar på samma sträcka. Luleå hade fått sin pärla i havet!

Men vad består för evigt? Under 1950 talet så upphörde turtrafiken och restaurangen ledes ner. Sedan gick det illa för utflyktsmålet och det övergavs och gick i förfall. I början av 1960-talet så revs och brändes alla byggnader på ön. Sedan var det tyst och övergivet.

Luleås pärla på nytt

Lions medlemmar har med ideéllt arbete under åren byggt upp verksamheten

Men – Lions Club Luleå fick idén att återskapa verksamhet på utflyktsmålet. Under 1996 fraktades dit en mindre byggnad lämplig för enklare serveringsverksamhet. Första stugan hade mögel och brändes upp men andra stugan blev bra. Den byggdes ut och LC Luleå startade under vintern servering. Våfflor och korv blev den klassiska menyn.

Flera byggnader uppfördes och är idag basen för LC Luleå. En skatt för hela Luleå, för vem som helst kan intyga att Gråsjälören och Lionsvåfflorna är ett måste under vårens soliga dagar. En fin vårdag besöks Lions ö av minst tusen personer per dag.

LC Luleå delas in i arbetslag om 8-10 personer och arbetar turvis enligt schema under helgerna. Vi arbetar män/kvinnor sida vid sida. Klubben är ovanligt jämställd. Det är roligt att arbeta tillsammans. Under veckan finns beställningsverksamhet från företagen som lägger aktiviteter till ön

Volvo visar nya bilar på ön

Under besöket som Volvo gjorde så använde de blått LED ljus.

Även större arrangemang genomförs. Under 2019 lånade Volvo hela ön och förlade introduktionen av sin nya Volvomodell på ön med deltagande av motorjournalister från hela världen. Världens blickar på Lions ö i havet!

Medlemmarnas stolthet

Vi jobbar tillsammans med snöröjning och städning. Härlig jobb samvaro

Visst är man stolt inom LC Luleå för att ha en sådan fin pärla:

- Vi är stolta och glada över att ha Luleås viktigaste utflyktsmål, säger en mysande och glad president Claes Simonander.
- Gråsjälören betyder väldigt mycket i vår verksamhet och ger oss bra resurser för att stötta lokala, nationella och internationella projekt.

Samfärdseln till ön är ungefär detsamma som från starten. Frånsett turbåtar och simtur. Luleåborna åker gärna spark på isen ut till ön.

Spark vanligt ut till ön

Lions medlemmar som gör "reklam'' för lånesparkarna. Foto LC Luleå

Lånesparkar som det står Lions Club Luleå på. Numera så ställer sponsorer gärna upp och det finns 20-30 sparkar att nyttja. Eller så promenerar du eller tar skidorna.

Ingen biltrafik får förekomma på isen. Det skall vara nyttigt för kropp och själ att komma ut till Gråsjälören. Avkoppling, frisk luft och ett Lions fika.
Under slutet av 1990 talet så utmanade Lions i Lycksele andra klubbar om att ta världsrekordet i att skapa en is obelisk. LC Luleå vann det hela med över 20 meters obelisk. Allt var på skoj men fick avbrytas då denna 20 meters is pelare kunde brytas ner och krascha. Ett säkerhetsproblem uppstod och allt blev historia.

Nu i år och ifjol har verksamheten varit nere på rådande omständigheter. Men garanterat så står en glad gulklädd Lions medlem och langar våfflor kommande år.

 

Aktuell status Gråsjälören 2021-02-18

Som alla säkert förstår är försäljningsverksamhet på ön under våren fortsatt ett stort frågetecken. Allt är beroende av våra kommande vaccinationer och tron på att dessa kommer att hinnas med, före mars månad är förbi.

Isbanan är ännu inte i sparkbart skick men blir bättre och bättre och ett antal sparkar har placerats ut.

Ön besöks varje helg av tusentals besökare och vedförbrukningen är enorm.Vår isväg mot Granudden är ännu inte plogad och istjockleken är inte tillräcklig, tål därför inte tung trafik.

Vi hade nästan full vedbod (5 m3) då besökarna började strömma till och har sen dess fyllt på med ca 8 m3 ved som vi själva transporterat ut från Granudden med skoter och kälke. Transporterna har engagerat minst 20 medlemmar som dessutom snöröjt ön i tre omgångar. Transport med kälke innebär att storsäckar måste tömmas, lastas till kälke och sen kastas in i vedboden vilket är mycket arbetskrävande.

Normalt får vi hjälp av traktor som bär ut hela säckar fram till vedboden, men den dåliga isen omöjliggör f n detta.

Vi gör nu ett försök att få ut hela storsäckar som väger ca 800 kg/st med släpvagn med medar och en av kommunens mindre traktorer och tänker att besökarna själva får plocka ved direkt ur säck.

Att kalla medlemmar till vedhantering varje vecka känns inte bra men alternativet att inte ha tillräckligt med ved på ön drabbar med säkerhet vårt goda anseende.

Vår skyltade uppmaning att swisha ett bidrag som uppskattning för våra serviceinsatser med ved, snöröjning och sophantering ger vissa intäkter och många positiva kommentarer.

Hemmagastronomi har visat intresse lika ifjol och begäran om detta har vidarebefordrats till styrelsen för beslut.

Vi hoppas att vaccineringarna snart når även oss och att en öppning under mars blir möjlig. Sven Pardén, LC Luleås ansvarige på Gråsjälören. 

 

Gråsjälören - Lions Club Luleås vinter paradis

Ett vinterparadis för Luleåbor och andra. Foto LC Luleå- 


Ön Gråsjälören som ligger ungefär en halv distansminut, eller knappt en kilometer utanför Luleås södra hamn är ett populärt utflyktsmål för Luleåbor och andra. Särskilt under vårvintern vallfärdar folk dit på skidor, sparkar eller promenerar helt enkelt till ön. Vårvintern 2020 var dock speciell då corona pandemin satte sin prägel på verksamheten. Det är så att många av Lions medlemmar tillhör riskgrupper och Hemmagastronomi fick därför sköta ruljansen med hänsyn taget till pandemin.

Hemmagastronomi hade sett till att avstånd hölls i kön till försäljningen. 


På Gråsjälören finns bland annat 3 lite större byggnader varav en har ett stort kök och är ett försäljningsställe för nygräddade våfflor med grädde och sylt, kokt varmkorv i bröd och kaffe med olika fikatillbehör.

Max två framme vid luckorna för att minimera smittorisken. Foto LC Luleå. 


Försäljningen av fika på Gråsjälören är klubbens huvudaktivitet under året och helt i enlighet med klubbens motto att tjäna och vara samhällsnyttig. Medlemmarna sköter helt ideélt arbetet med försäljningen och att grädda våfflor, koka korv och kaffe. Försäljningen ger medel för att hjälpa behövande. De går bland annat till cancerforskning, lokala hjälpinsatser och internationell katastrofhjälp. 

Förberedelser pågår för vårvintern 2021 men en osäkerhetsfaktor är hur pandemin påverkar verksamheten. (läs mer under “VÅRT ARBETE”.) 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter