Möten

Klubbens postadress: Lions Club Luleå, Sandviksgatan 72A, 972 34 Luleå,

E-post: lulealions@gmail.com

Styrelsen

President                               Göran Nilsson, 070-543 95 06

Vice President                       Mats Torstensson, 076-834 98 25

Past President                       Jan-Olov Perä, 070-590 19 76

Direktor                                  Rolf Olsson, 070-317 70 70

Direktor                                 Sven Pardén, 070-373 97 90

Direktor                                 Christer Thörnlund, 070-690 71 14

​Sekreterare                           Börje Niva, 070-242 03 69

Kassör                                   Lena Hjelte, 072-722 76 22

Medlemsordförande              Tommy Öhlund, 070-585 99 39

​​Bidragsutredare                     Carin Dufberg, 073-028 93 50

Klubbmästare                         Anne Melin,070-337 82 23    

Ansvarig Gråsjälören/            Sven Pardén, 070-373 97 90
Vice klubbmästare                                       

Programansvarig Gråsjälören     Leif Hjelte, 070-627 93 17

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter