Möten
Medlemmar

Aktuellt 

Avspark för Lions Lucialotteri

Årets lucialotter utdelade och till försäljning. Foto Per Lundström och LC Luleå.

2021-10-23 Förutom att fördela årets lucialotter till medlemmarna så avhandlades sedvanliga punkter vid veckans medlemsmöte för Lions Club Luleå. Det välkomnades även en ny medlem till klubben och det gavs en rapport om årets luciafirande 2021 samt viktig information om lucialotterna.

- Det är nu upp till medlemmarna att idéellt sälja lotterna och på det sättet skaffa medel till föreningens hjälpverksamhet, till exempel cancerforskning och katastrofhjälp, säger Lena Hjelte ekonomiskt ansvarig inom Lions Club Luleå (Läs mer om lucialotterna HÄR)

Gunilla Granberg som leder klubbens arbetsgrupp för årets luciafirande gav en rapport om hur långt man kommit för att planera evenemanget. (Läs mer i artikel nedan)

Medlemsmötet inleddes med en tyst minut för en nyss avliden medlem. Flera namn som är på väg att bli nya medlemmar i föreningen presenterades av Tommy Öhlund medlemsansvarig i klubben. Bara en av dessa var med på mötet, Ingrid Olsson, som hälsades välkommen till klubben.

Tommy Öhlund, överräcker medlemshandlingar och välkomnar Ingrid Olsson i klubben, Foto LC Luleå. 

Andra frågor som togs upp var förslaget att inrätta en Jubileumskommitté och en ansvarig för denna, inför firandet nästa år av klubbens 70-års jubileum. Dessutom lyftes frågan om att bilda en kommitté för utvecklingen av samarbetet med Kanarieöarna och deras Lucia. Det informerades även om styrelsebeslutet att bidra med 5000 kronor till ett projekt som syftar till att öppna en hälsocentral i Somalia.

 

Lions igång med årets Luciaprojekt

En tidigare årgång av Luciafirandet i Luleå Domkyrka. Foto LC Luleå.

2021-10-18 Nu är beslutet taget att Lions Club Luleå i samarbete med Norrmedia ska driva årets Luciaprojekt och med målet att det ska bli lika framgångsrikt och trevligt som tidigare. Elever från musikgymnasiet i Boden kommer även i år att stå för lussandet.

- Det är med lättnad och glädje som vi nu kan komma med den positiva nyheten att årets luciafirande i klubbens regi blir av. Det känns så positivt att kunna återgå till ett nästan normalt firande och detta är en av de aktiviteter som ger klubben medel till vår hjälpverksamhet, säger Gunilla Granberg från Lions Club Luleå som leder arbetet med att planera årets Luciafirande.

Mycket idéellt arbete från medlemmar inom Lions Club Luleå ligger bakom att Luciaprojektet kan genomföras. Årets lucia kommer att utses i advent i samband med att landshövdingen traditionsenligt bjuder på kaffe i residenset och kröningen äger rum i Domkyrkan den 9 december.

Lions Club Luleå är en av de största klubbarna inom Lions i Sverige och har många engagerade medlemmar. Att vara medlem innebär inte bara ideellt arbete utan också trevlig samvaro.

Andra höstmötet för Lions Club Luleå


Nya presidiet för kommande arbetsåret. Från vänster Kjell Eriksson, sekreterare och i mitten klubbens nye president Jan -Olov Perä, till höger kassören Lena Hjälte.  Foto LC Luleå. 

2021-09-30 Lions Club Luleå hade för andra gången medlemsmöte med inriktning på planering av hösten. En sådan viktig punkt är det traditionsenliga Luciafirandet. Ett stort projekt som kommer att engagera många medlemmar. Mötet beslutade även att skänka medel till Lions Katastroffond, att börja planera klubbens 70-års jubileum 2022 och om ett sommarläger.

Det kommande Luciafirandet innebär mycket arbete för medlemmarna. Samarbetspartners skall kontaktas. Luciatåget som i år kommer från musikgymnasiet i Boden skall planeras in. Sedvanliga lotterier och annonskampanjer är en annan arbetsuppgift. Ett tänkt datum för själva luciadagen diskuterades. Som vanligt planeras det för god underhållning i Domkyrkan och givetvis för en fullsatt lokal.

Beslut om att skänka 50 000 kr till Lions Katastroffond togs. Katastroffonden arbetar med att stötta aktviteter vid katastrofer både i Sverige men självklart även utomlands. Många av Lions klubbar skänker stora summor till fonden så hjälpverksamheten har en god omfattning. Aktiviteterna sker i samverkan med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige.

Lions Club Luleå fyller 70 år nästa år 2022 och det skall firas ordentligt. Ansvarig utsågs för kommande festligheter. Kanske utan covidpandemins restriktioner.

Det planeras även för ett sommarläger med ungdomar från hela världen med anknytning till Lions. Tanken är att dessa ungdomar skall ha sommarläger på Gråsjälören vid sitt besök i Luleå. Sommarlägret är en internationell aktivitet med ungdomar från olika länder som åker omkring i landet och besöker Lions klubbar och bekantar sig med klubben och området där.

Glada damer på den sedvanliga middagen. Från höger Hjördis Bäcklin, Gunnel Berglund och
Ingegärd Sällström. Foto LC Luleå.

Lions Club Luleås medlemsmöte avslutades med en delikat middag och trevlig gemenskap. Nya medlemmar deltog och njöt av gemenskapen och medlemsglädjen. Lions motto: ”Vi hjälper” känns så bra.

 

Lions Club Luleå fick ny president


Presidentskifte från Claes Simonander till nye presidenten för Lions Club Luleå Jan-Olov Perä. Foto LC Luleå. 

2021-09-08 Lions Club Luleås första medlemsmöte hölls ombord på en båt, närmare bestämt färjan vid Granudden. Mötet första september var välbesökt och förutom att det delades ut utmärkelser till vissa medlemmar så tillträdde formellt klubbens nya President.

- Vi har en hel del utmaningar framför oss inför hösten och vårvintern vilket innebär att vi ska ta ställning till i vilken form årets Luciafirande ska ske. En annan aktivitet som ska planeras är klubbens arbete i vårvinter på Gråsjälören. Båda dessa ligger till grund för klubbens ekonomi som finansierar vår hjälpverksamhet, säger Jan-Olov Perä ny president i Lions Club Luleå

Klubbens fokus är nu på vårvinterns traditionella aktivitet på Gråsjälören med försäljning av kaffe, våfflor och korv, en efterlängtad aktivitet av många. Planeringen av detta hänsköts för senare beslut inom klubben liksom årets Lucia i Lions regi. Positiva tecken tyder nu på att restriktionerna kommer att lätta. Ett förslag om en större satsning på Gråsjälören diskuterades också men medlemsmötet gjorde bedömningen att klubben inte har kapacitet att klara det.Tommy Öhlund, medlemsansvarig ger utmärkelser till Birgitta Ullenius-Erikisson och Mats Torstensson. Även Bengt Wara fick utmärkese men saknas på bilden. Foto LC Luleå. 

Vid medlemsmötet delades det ut utmärkelser av olika valörer av Tommy Öhlund medlemsansvarig i klubben. Bengt Waara fick förtjänsttecknet Nyckeln i guld och Birgitta Ullenius-Eriksson i silver för deras arbete med att rekrytera nya medlemmar till klubben. För sitt internationella engagemang i Lions fick Mats Torstensson ta emot 100 års jubiléets utmärkelse i Diamant och Roland Kangas fick 10 årsjubiléets Chevronmärke. Sex jubilarer av klubbens medlemmar som fyllt jämt fick även ta emot varsitt presentkort.

Innan en avslutande middag på färjan tog klubben beslut att ur Ulf Tidemans minnesfond utlysa 6 stipendier á 3000 kronor till behövande

 

Äldre bjuds på tårtor av Lions i LuleåSven Pardén från Lions Club Luleå delar ut tårtor till äldreboenden i Luleå. Foto LC Luleå. 

2021-08-18 Som flera tidigare somrar så delar Lions Club Luleå återigen ut tårtor till äldreboenden i Luleå. Det sker onsdag, torsdag och fredag denna vecka genom att klubbmedlemmar kör ut tårtorna till Luleås äldreboenden.

- Det blir med andra ord tårtkalas på stadens äldreboenden och kommer inte endast de äldre till del utan också den viktiga personalen, säger Gunnel Berglund, klubbens ansvariga för aktiviteten.

Att hjälpa och tjäna ligger helt i linje med Lions syfte. Ett antal medlemmar i klubben har anmält sig att hämta tårtor från Storhedens bageri och därefter dela ut tårtorna.

16 äldreboende i Luleå, varav de två största är i Bergviken och Kronan-dalen, kommer till veckan att få tårtor av Lions Club Luleå. 1318 tårtbitar totalt ska fördelas och till största boendet på Kronan-dalen handlar det om 220 bitar.

- Detta uppskattas väldigt mycket av personal och brukare, säger Gunnel Berglund.

 

Städning med hopp om öppning

En av flera arbetsuppgifter var att fylla säckar med löv, grenar och annat fnas.  Foto LC Luleå

2021-06-17 Ett rejält gäng med frivilliga medlemmar från Lions Club Luleå var i veckan på Gråsjälören för att ställa i ordning. Förhoppningen är givetvis att kunna hålla det populära vinterparadiset öppet under kommande vintersäsong.

- Som vanligt var det en glad skara som slöt upp på Gråsjälören och vi kunde ta oss an en hel del olika arbetsuppgifter. Vi gläds åt att kanske kunna hålla öppet med fika, korv och våfflor under kommande vårvinter, säger Sven Pardén, klubbens ansvarige på Gråsjälören. 

På grund av pandemin kan föreningen inte hålla något medlemsmöte i juni på Gråsjälören. Istället planeras ett möte i augusti, men en arbetsinsats har man klarat av med frivilliga. Det som utfördes var bl.a städning, kapning och hopsamling av den avverkning som utfördes i höstas. Vedklyvning återstår och är planerad till efter sommaren. Som krydda på verket avslutades arbetsinsatsen med sill-lunch under gemytliga former.

En välförtjänt sill-lunch och trevligt prat efteråt, Foto; LC Luleå

 

Vinterparadiset Gråsjälören, ö med historia

Gråsjälören, vinter och sommarparadis med historia. Foto Bottenviken.se

2021-04-15 På en ö i Luleås södra Hamnfjärd finns idag en anläggning som Lions Club i Luleå har som favoritställe. Det är också Luleåbors och andra besökares absoluta favoritställe vintertid och i viss mån om sommaren. Stället har blivit klubbens bästa inkomstkälla och grund för LC Luleås hjälpverksamhet. Men tidigt blev ön ett intresse för privata och företag

Redan under slutet av 1890 talet sökte Hantverkarna i Luleå en fast punkt för sina sammankomster. Läs mer om öns historia

Lions visade hövdingen Gråsjälören

Norrbottens nya landshövding Lotta Finstorp bjöds på våffla av Lions Club Luleå. Foto Rolf Olsson

2021-03-24 Lions Club Luleå gav nyligen Norrbottens nya landshövding Lotta Finstorp en visning av ön Gråsjälören utanför Luleås södra hamn. Ön är vintertid klubbens viktigaste källa för insamling av medel för hjälpändamål samtidigt som man serverar godsaker till besökare

- Jag är imponerad över det idéella arbete som Lions Club Luleå gör här ute och som gynnar olika hjälpinsatser, så en hälsning och ett tack från mig till klubbens alla medlemmar, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.  

Vid sitt besök på Gråsjälören fick den nya landshövdingen information om alla delar i vad Lions Club Luleå arbetar med. Hon blev även serverad kaffe och en nygräddad våffla som normalt sett är ett kännetecken på vad klubbens verksamhet på Gråsjälören handlar om under vårvintern. 

Nu är det inget normalt år och därför är den allmänna försäljningen på Gråsjälören inställd på grund av Coronapandemin. Vad man däremot kan göra som besökare är att stödja klubbens hjälpverksamhet genom att köpa en fiktiv våffla och swisha valfritt belopp på klubbens konto. Swishnumret är; 123 019 1742

Var sparsam med ved på Gråsjälören

2021-03-03 Till alla Luleåbor/besökare på Gråsjälören är beskedet tyvärr fortfarande att Lions club Luleås servering inte kan öppna på grund av coronaläget. Klubbens medlemmar förser grillplatserna på ön med ved men förbrukningen överstiger alla gränser.

- Vi vädjar till besökare att VAR SPARSAM MED VEDEN, elda inte mer än du behöver och inte bara för nöjes skull, uppmanar Sven Pardén klubbens ansvarige på Gråsjälören.

Hittills i år har mer än 15 m3 björkved använts, transporterad ut till ön med stora frivilliga arbetsinsatser utan plogad bilväg.

Besökare som uppskattar vår service på ön får gärna swisha en slant och insamlade medel går oavkortat till föreningens hjälpverksamhet.

Swishnumret är; 123 019 1742

 

Självbetjäning av ved på Gråsjälören

Säckar med ved finns på Gråsjälören för självbetjäning. Foto LC Luleå

2021-02-20 Vedboden på vinterparadiset Gråsjälören i Luleås södra hamn är tillfälligt stängd. Massor av ved (5-6 kubikmeter) ligger i säckar bredvid. Det är självbetjäning ur säckarna som gäller.
 
- Ja det är ett sätt att lösa vedförsörjningen när det konsumeras så mycket ved. Vi slipper kasta in massor av ved i boden, säger Sven Pardén, Lions Club Luleås ansvarige på Gråsjälören.

 

Full aktivitet på härliga GråsjälörenFlitiga Lions-medlemmar sköter underhållet på ön och ser fram emot att öppna fikaförsäljning när möjlighet ges. Foto; LC Luleå.

2021-02-16 Lions Club Luleå är igång med sina utomhusaktiviteter inom ramen för vad som är lämpligt i dessa tider. Hålla avstånd och vara utomhus i små grupper. Skotta snö, köra ved från fastlandet, städa toaletter och hålla efter allt skräp. Ja, vad gör man inte.

- Lions Club Luleå är en härligt arbetsgemenskap där alla arbetar ihop, man och kvinna. Glädjen att smala ihop pengar till välgörenhet håller oss ihop, deklarerar en glad president Claes Simonander i Lions Club..

Lions är en jämställd organisation, vilket vi är glada för. Gråsjälören – pärlan i Luleå Skärgård – måste vårdas och skötas även i dessa tider. Som tur är kan underhållet ske utomhus och i små grupper. Det är många, ja väldigt många som besöker ön och trivs där.

Traditionen att äta våfflan med dryck är inte möjlig just nu. Vill man ändå hjälpa Lions att hjälpa så swischa gärna på vårt gåvonummer 123 019 1742Vi som är aktiva i Lions är ju de flesta i riskgrupper och då blir arbete inomhus med flera personer samtidigt inget som är att rekommendera. Men så fort vi ser en ljusning i läget kommer vi att sätta igång. När vaccinet är på plats och fungerar.

- Ja, trist men sant. Det är stängt. Men skänk en slant ändå och njut av solen och våren på Gråsjälören. Vedkonsumtionen just nu är jättestor, men vi fyller på, menar en mysande och förväntansfull Mr Gråsjälören Sven Pardén som är ansvarig för ön. 

För att läsa mer om senaste status på Gråsjälören klicka HÄR

Om du är intresserad av att bli medlem hos oss – tveka inte att höra av dig. Läs mer om hur det går till HÄR

 

Hjälp Lions stödja Cancerforskningen

Mats Torstensson, Lions Club Luleå vid ett av många tillfällen då klubben överfört medel till cancerforskningen. Foto LC Luleå

2021-01-21 En av Lions Club Luleås viktigaste uppgifter är att hjälpa genom idéellt arbete. Genom det arbetet skapas medel till olika hjälpbehov. 

Lions Cancerforskningsfond i Norr är klubbens kanske viktigaste verksamhet dit klubben anslår medel regelbundet. Även som privatperson, organisation eller företag kan man ge en gåva till Lions cancerforskningsfond. Läs mer om det i menyn till vänster GÅVOR OCH BIDRAG eller genom att klicka
HÄR.  


 

Öppnar igen när det är möjligt


Vinterparadiset Gråsjälören. Foto LC Luleå


2021-01-16 Självklart kommer Lions Club Luleå att öppna luleåbornas vinterparadis Gråsjälören men inte än. Coronapandemin gör att försäljning av fika, korv och våfflor inte kan starta förrän senare. Under den stängda tiden kan man ändå stödja klubbens hjälpverksamhet.

- Vi tar inga risker när det gäller spridning av Covid-19 särkilt som många av våra medlemmar som vanligtvis arbetar idéellt på ön tillhör riskkategorierna. Hjälpverksamheten som vi bedriver går ändå att stödja under tiden vi väntar på att kunna öppna, säger Claes Simonander, President i Lions Club Luleå.

Lions Club Luleå (LC Luleå) driver en omfattande hjälpverksamhet genom medel som bland annat intjänas genom försäljning på Gråsjälören. Under tiden det inte är möjligt går det ändå att stödja klubbens hjälpverksamhet. Gör helt enkelt ett fiktivt köp av våffla med kaffe genom att SWISHA 50 KRONOR TILL LC LULEÅS GÅVONUMMER 123 019 1742 MED MEDDELANDET "VÅFFLA".

Även om fikaserveringen är stängd på ön så kommer LC Luleå genom ideellt arbete se till att ved finns på grillplatserna och att sopor töms.

Läs även annons och mer om vinterparadiset HÄR

 

Vem vann i Lucialotteriet

2020-12-24 Årets lucialotteri är nu genomfört och dragningen är klar. Det innebär att ett antal lyckliga vinnare har vinst att hämta i form av presentkort i olika valörer som går att använda för inköp på Coop över hela Sverige. Dessutom har man hjälpt Lions att hjälpa. 

Listan över vilka nummer som ger vinst läsas i Kuriren och NSD på julafton. Även här på Lions Club Luleås hemsida kan man läsa dragninslistan. Klicka HÄR eller på menyn till vänster. 
 

Stipendium till luciatåg från Boden

Stipendiater från Musikgymnasiet i Boden 
Lina Högström Johansson och Nathalie Lindroth, två studenter från Musikgymnasiet i Boden fick ta emot ett stipendium på 10000 kronor av Claes Simonander, President för Lions Club Luleå. 

2020-12-19 Årets luciafirande i samarbete mellan Lions och Norrmedia kom av sig i år på grund av coronapandemin. Gymnasieskolans musiklinje i Boden hann planera för medverkan i ett normalt firande i Luleås Domkyrka för tredje året i rad. Det arbetet vill Lions Club Luleå premiera.

- Ja jag känner mig stolt idag att kunna ge musikgymnasiet i Boden ett stipendium på 10 000 kronor. Det är ändå ett arbete nedlagt här och med goda intentioner som vi inom Lions Club Luleå tycker ska uppmärksammas, säger Claes Simonander som är President i klubben.

Se fler bilder från stipendieutdelningen HÄR

Det fanns flera tankar inför luciafirandet. En var att evenemanget skulle kunna genomföras i stort sett normalt med konsert och kröning i Domkyrkan. I takt med att pandemin fick ny fart på senhösten fick planerna omprövas och en idé var att med begränsad publik spela in luciornas sång i Domkyrkan och sända den digitalt. När smittspridningen sen ökade, och på rekomendation av smittskyddsläkaren Anders Nystedt, fick även den varianten skrinläggas och det blev inget traditionellt luciafirande. Istället kunde föreningen fokusera på annonsering och lotteriförsäljning som inbringade medel till föreningens hjälpverksamhet.

Förutom ett stipendium till studenterna i Bodens musikgymnasium kan föreningen glädja sig över att samma studenter genomfört en luciamorgon i TV från Jukkasjärvi som hyllas över hela landet.

 


Fantastiskt initiativ av Norrmedia

2020-12-12 Norrmedia utmanar länets företag i att skänka pengar till cancerforskning genom att gå före och skänka 10 000 kronor till Lions Cancerforskningsfond. Varför? Jo för att årets luciatradition inte blev av på grund av coronapandemi.

- Pandemin har tvingat oss att ställa in årets Norrbottens Lucia, och därför riskerar Cancerforskningsfonden gå miste om huvuddelen av de pengar som annars skulle samlats in, säger Norrmedias VD Mats Enbom bland annat i en annons.

Läs den här i sin helhet

Istället för årets inställda luciafirande sänder Norrmedia fjolårets luciakonsert i Domkyrkan digitalt från sin webbsida på luciadagen. Initiativet att skänka och samtidigt utmana fler att anta utmaningen välkomnas av Claes Simonander, president i Lions Club Luleå

- Fantastiskt, det innebär att vårt hjälparbete kanske kan fortgå som planerat om tillräckligt många företag i länet vill anta Norrmedias utmaning, säger han.

 

Några få veckor kvar på Lucia-lotteriet


2020-12-04 För den som vill stödja Lions Club Luleås hjälpverksamhet och som dessutom vill vara med på årets dragning i Lucialotteriet så är det hög tid precis nu att inhandla en eller flera lotter. 

- Man kan vinna presentkort, olika valörer på Coop, men det viktigaste av allt är de pengar som köp av lucialotter inbringar till föreningens hjälpverksamhet. Lions Club Luleå kan hjälpa behövande såväl lokalt som nationellt och internationellt, till exempel går våra insamlade medel till cancerforskning och till internationell katastrofhjälp, säger Leif Hjelte, Lions Club Luleå.

Den som är intresserad av att stödja klubbens hjälpverksamhet genom att köpa LUCIALOTTER och själv skaffa sig chanser att vinna presentkort på Coop kan höra av sig till; 

Lena Hjelte 072-7227622, eller skicka e-post till lulealions@gmail.com. Lotterna distribueras enligt överenskommelse.
 

Årets Lucia gör en paus

Lucia 2019

Förra årets Lucia Linah Hässelbäck Nordgren med Gran Canarias Lucia i sällskap t.h. 2020 gör vi ett uppehåll men kommer igen 2021 om situationen medger. Foto Per Bäckström

2020-11-17 Nästa år 2021 återkommer Lions Club Luleå med det traditionella Luciafirandet i samarbete med Norrmedia, men i år gör klubben en paus på grund av Corona pandemin. På det sättet följer föreningen senaste rekommendation från nationellt och regionalt smittskydd.

- Vårt beslut att ställa in årets upplaga av Lions och Norrmedias luciafirande är förstås att beklaga, men det ligger helt i linje med vad Folkhälsomyndigheten och länets smittskydd nyligen beslutat. Nästa år återupptar vi den Luciatradition som Lions Club Luleå och Norrmedia värnar om. Planen är då även att återuppta kontakten med vår vänort på Gran Canaria, säger föreningens president Claes Simonander.

Det årligt återkommande Luciafirandet som Luleå Lions Club arrangerar har en lång tradition.1944 utnämndes den första lucian av Norrbottenskuriren och från 1952 när Lions Club Luleå bildades har föreningen varit mycket aktiv i luciafirandet.

Det traditionella Luciafirandet engagerar varje år medlemmar i klubben som arbetar ideéllt med olika kringaktiviteter vilka sammantaget ger Lions Club Luleå medel att använda i sin hjälpverksamhet. Pengarna går dels lokalt till personer med olika slags hjälpbehov och dels till cancerforskning samt internationella hjälpbehov via LCIF Lions Club International Foundations katastoffond.

 

Lions gåva ger utsatta kvinnor guldkant

 
Lions Club Luleås president Claes Simonander överlämnar en penningåva till Emelie Skeppar från tjejjouren t.v. och till Kirsi Lagerdahl från Kvinnojouren. Foto; LC Luleå

2020-10-22 Kvinno- och tjejjouren i Luleå fick ta emot tiotusen kronor vardera från Lions Club Luleå på föreningens senaste medlemsmöte. Gåvan delades ut av föreningens president Claes Simonander och jourernas båda representanter visste precis vad pengarna kan användas till.

- De kommer helt klart till nytta och vi tycker att pengarna kan användas för att ge våra boende kvinnor lite guldkant i vardagen, säger Kirsi Lagerdahl från Kvinnojouren Iris i Luleå.  

Kvinnojouren Iris i Luleå, där också tjejjouren ingår, är en feministisk organisation som kämpar mot mäns våld mot kvinnor i alla dess former.

Förberedelserna för Luciafirandet i Domkyrkan fortsätter. Luciakommittén har träffats och gjort en första planering. Samarbetet med Musikgymnasiet i Boden fortsätter. Att det bara för närvarande får vara 50 personer i publiken ställer nya krav. Vi måste använda media för att kunna visa Luciakröningen ut i länet. Lucialotteriet är i full gång.

Vid mötet togs också ett beslut att skicka 50 000 kr till LCIF som är Lions katastroffond. Pengarna används för insatser vid större katastrofer ute i världen. Lions har bl a fina tält som används ute i världen där bostäder saknas eller är förstörda. Vi samverkar där med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Vår Lionsklubb i Luleå växer och vi behöver nya lokaler. En arbetsgrupp bildades för detta.

Det var allas vår förhoppning att vi kan öppna serveringen på Gråsjälsören efter årsskiftet. Hålla avstånd och verka ute i friska luften är inga problem. Men de som jobbar med verksamheten är i princip alla i riskgruppen. Vi avvaktar med starten tills vi vet mer om smittsituationen.


Vi har en donation som vi kallar ”Ulf Tidemanns Minne”. Regler för utdelning från denna fond skall ses över.

 

Lions hjälper utsatta kvinnor

Lionsmedlemmarna var eniga om att ge stöd till kvinno- och tjejjouren i Luleå. Foto LC Luleå. 

2020-09-23 När Lions Club Luleå hade sitt första medlemsmöte på sju månader efter coronautbrottet kom närmare 40 medlemmar. Engagemanget var inte att ta miste på och i Luleå Energi Arena var det möjligt att hålla rekommenderade avstånd. Bidrag till kvinno- och tjejjourerna var ett viktigt beslut på mötet.

- Ja det känns viktigt för föreningen att visa sitt stöd till två verksamheter som uppenbarligen har fått mer att göra som en effekt av coronapandemin, säger Clas Simonander, president för Lions Club Luleå.

Efter förslag bestämde sig medlemsmötet att kvinno- och tjejjourerna i Luleå skulle få 10.000 kronor vardera. Coronan och andra slags katastrofer världen över genererar olika slags hjälpbehov och med tanke på det föreslogs att Lions Club Luleå ska skänka en summa på 50 000 kronor till katastroffonden inom LCIF Lions Club International Foundation. Man beslutade även att skänka en summa till Lions cancerfond i Umeå. 

Förutom att fira ett antal medlemmar som fyllt jämna år så delar klubben traditionsenligt ut olika utmärkelser. Finaste utmärkelsen som man kan få inom Lions fick Birgitta Torstensson i form av en Melvin Jonesplakett.

Birgitta Torstensson fick ta emot Melvin Jones utmärkelse utdelad av Tommy Öhlund. Foto LC Luleå. 

Dessutom fick Hans Duvberg och Leif Hjelte utmärkelsen Melvin Jones Fellowship för bra arbete inom den internationella föreningens humanitära verksamhet. Fyra andra personer Karin Duvberg, Gunilla Granberg, Stina och Bertil Carlsson fick ett jubileumsnål vardera för att de varit duktiga på att rekrytera nya medlemmar. 

När det gäller årets luciafirande så konstaterade föreningen att det är ett speciellt år i år och tillsatte en evenemangs- och annonsgrupp att utreda om och hur Lions populära luciafirande kan förverkligas. Ett stort upprensnings- och renoveringsarbete har utförts av medlemmarna på populära Gråsjälören och planeringen för kommande säsong är igång.

 

Annorlunda hemfärd från Gråsjälören

Efter tillsyn på ön ville vår fina Yamaha inte starta varför Sjöräddning fick tillgripas för bogsering
till Granudden. Foto LC Luleå

 

Städning och målning på Gråsjälören

En paus för gänget som frächat upp Lions Club Luleås anläggning på Gråsjälören. Foto LC Luleå. 

2020-06-10 Ett tiotal medlemmar i Lions Club Luleå var nyligen på ön Gråsjälören och rustade ön inför kommande säsonger. Serveringen på ön är stängd för säsongen och ett tack är riktat till alla som stöttat klubbens hjälpverksamhet. Nu ser vi framåt och snyggar till det populära besöksmålet.

- Det är många praktiska saker som vi måste se över för att verksamheten ska fungera och verka trivsam till nästa säsong. Städning av ön är ett sådant exempel, målning av utsatta delar på byggnaderna är ett annat, säger Sven Pardén, ansvarig för klubbens verksamhet på Gråsjälören.

Det är byggnadernas södra gavlar som är mest utsatta för sol och vind som behöver målas. Foto LC Luleå.

 

Lions Club Luleå fick fana på Nationaldagen 

Landshöding Björn O Nilsson är värd för den högtidliga ceremonin på Nationaldagen då Luleå Lions Club får ta emot en svensk fana. Foto Rolf Olsson. 

2020-06-06 Vid en ceremoni vid residenset i Luleå fick Lions Club ta emot en svensk fana av landshövding Björn O Nilsson. Pågående coronapandemi medför att den traditionella flaggutdelningen på Skansen var inställd och det blev istället landshövdingen som fick genomföra den finstämda ceremonin.

- Jättefint att vi nu fått en svensk fana. Sedan tidigare har vi en Lionsfana och nu får vi två fanor att pryda våra möten, säger Lions Club Luleås avgående president Börje Niva

Vid sin sida hade han Claes Simonander som snart tillträder uppdraget som ny president för föreningen. Även han var jätteglad för ceremonin med tal och musik samt för klubbens nya fana

- Nu måste vi köpa ett nytt standarfäste. Men så roligt att få inviga nya medlemmar med två fanor som bakgrund. Verkligen roligt, säger han.

Tillträdande och avgående presidenter i nämnd ordning, Clas Simonander och Börje Niva. Foto Rolf Olsson. 

Se den högtidliga ceremonin på Länsstyrelsens webbsida

 

Bra flyt när Lions Luleå lagar brygga          

Sven Pardén i mitten, ansvarig för Luleå Lions Clubs versamhet på Gråsjälören gläds åt att bryggan
får en uppfrächning. Foto LC Luleå. 

 
2020-05-13 Medlemmar från Lions Club Luleå var på tisdagen i full färd med att restaurera en flytbrygga. Samhällsnytta som gynnar båtälskande Luleåbor kan man kalla insatsen. Bryggan, som tillhör kommunen, ska ligga förankrad vid det populära Gråsjälören. 

- Ja nu under våren har 6 - 9 medlemmar ur vår klubb vid två tillfällen arbetat ideéllt med detta. Först sågat ur botten ur alla tre pontoner i metall och nu idag, tisdag, fyllt dessa med markisolering. Det ska kunna bära upp flytbryggan igen till glädje för många som vill lägga till vid Gråsjälören, säger Sven Pardén, ansvarig för Lions Club Luleås verksamhet vid ön. 

                                       

Lions Luleå fortsätter ge till vården

Fr v Anneli Wallström och Kristina Äijä från informationstjänsterna 1177 och Digitalen tillsammans med Börje Niva, President inom Lions Club Luleå. Foto Anne Melin. 

2020-04-28 Lions Club Luleå tar ännu ett steg för att uppmuntra personal som står i frontlinjen under Corona-pandemin. I veckan levererades återigen smörgåstårta till två aktörer inom Region Norrbotten, personalen på Vårdguiden 1177 och informationstjänsten Digitalen.

- Vi vill genom detta uppmuntra och tacka för det förtjänstfulla arbete som personalen vid de båda enheterna genomför under Corona-pandemin, säger Börje Niva, President för Lions Club Luleå och som var den som levererade tårtorna.Lions Luleå donerar till cancerforskning i norr

Klubbens President Börje Niva, Birgitta Olsson och Roger Henriksson vid Lions Cancerforsningsfond i Norr. 

Vid den årliga Cancerforskningsdagen i Umeå 29/2 överlämnade klubbens President Börje Niva en donation på 500.000 kr till Lions Cancerforskningsfond i Norr.

 

Robin Hoodgalan i Luleå

Lions RobinHood-gäng i Luleå 23/2. Från vänster: Lena Henriksson Piteå/Öjebyn, Anne Melin Luleå LC, Maj-Britt Juuso Piteå/Öjebyn, Gunilla Granberg Luleå LC, Tommy Öhlund Luleå LC, Börje Niva Luleå LC, K-G Näsström Piteå/Öjebyn.                            

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi finns på Facebook: Lions Club Luleå och Lion Club Gråsjälören              HJÄLP LIONS HJÄLPA

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter