Möten

 

 

Kan vara en bild av text där det står ”Lungcancerföreningen & Lions Club Luleà Bjuder in till föreläsning Vad är cancer och hur behandlas den idag -kan man lita pả svensk cancervárd? Roger Henriksson Professor, överläkare Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus Umea Presentation av Lions Club Luleả Göran Nilsson President Presentation av ungcancerföreningen Leif Carlson Ordförande Lungcancer- utredning och behandling Dirk Albrecht Överläkare Lungavdelningen Sunderby sjukhus Fragestund efter föreläsningen. 3 maj kl 17.30 Nya läroverket, Bergviken, Björkgatan 2, Luleà Vi bjuder pà kaffe och smörgás. Anmälan senast majill:Monica.sandstrom@umu.se eller 070-640 07 Lungcancer föreningen LIONS INTERNATIONAL Informationskvällen sker samarbete med Cancerakademi Norr”

Lions Club Luleå delar ut hjärtstartare

Lions Club Luleå har under covidepidemin pausat utdelningen av hjärtstartare till föreningar i Luleå. Nu är arbetet i gång igen. Inom Lions Club är det Christer Thörnlund som ansvarar för utredning av ansökningarna och förslag till beslut i klubben. Ansökningar har inkommit från en rad föreningar. Luleå SK har nu fått en hjärtstartare för att ha i sina klubblokaler. Att hjärtstartare sparar liv är väl dokumenterat. Tillgången till hjärtstartare är viktig särskilt på platser där många människor träffas. Lions Club i Luleå har under åren delat ut många hjärtstartare och fortsätter sin livssparande verksamhet. 
 Fr v Roger Sjöström Luleå SK tar emot en hjärtstartare av Christer Thörnlund, Lions Club Luleå