Möten
Medlemmar

Stödprojekt

Lions club är en ideell hjälporganisation som är till för att hjälpa behövande överallt där hjälp behövs både här hemma och internationellt. Lions finns över hela världen så vårt budskap till dig är att vår hjälp går fram. Dessutom går hela insamlingsnettot från våra aktiviteter till hjälpverksamheten eftersom medlemmarna betalar alla administrationskostnader.

De medel som klubben samlar in används för bidrag till enskilda eller organisationer såväl inom landet som internationellt. 

Inriktning av hjälpverksamheten

Klubben ska i Lions anda bedriva en bred hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Nationellt och internationellt ska klubben i första hand stödja gemensamma Lionsprojekt och -hjälpinsatser. Ambitionen är att solidariskt ställa upp på de åtgärder som i demokratisk ordning beslutats inom Lionrörelsen på distrikts-, nationell-,  och internationell nivå. Det är angeläget att det finns en beredskap för stöd i samband med naturkatastrofer och andra situationer där hjälp snabbt behövs.

Lokalt ska klubben arbeta arbeta för att hjälpa behövande medmänniskor och höja livskvaliteten för främst barn och ungdomar. Hjälpinsatserna syftar i första hand till att på olika sätt främja ökad delaktighet i samhället och ska inte i annat än i undantagsfall avse rent försörjningsstöd. Målet för den lokala hjälpverksamheten är att utveckla mer långsiktiga klubbprojekt som har förutsättningar att bli väl förankrade i samhället.

Internationellt

Lions är en stor finansär av katastroftält. Det är tält som skickas till katastrofområden för att ge hemlösa tillfälligt tak över huvudet. 

haiti

http://www.lions.se/taltprojektet.htm

 

Vi deltar årligen i insamlingen för Världens barn, där Lions är en av de större insamlingsorganisationerna.

Bibliotek och förskoleprojekt i Armenien. På bilden ser vi Lucine som  ansvarar för verksamheten.

Nationellt

Barndiabetes är en av vår tids stora folksjukdomar, vi stödjer därför barndiabetes-forskningen. Målet för forskningen är att hitta medicin så att sjukdomen kan utrotas. 

                            

       

Lokalt

  • Vi södjer Kvinnojouren i Jönköping med betydande resurser för att de ska kunna ta hand om utsatta kvinnor och deras barn på ett bra sätt.

 

  • Ett annat projekt som vi har stöttat under flera år är Norrahammars barnkoloniverksamhet. Detta stöd gör det möjligt för barn med begränsade resurser att få komma på "kollo" i Mellbystrand några sommarveckor.

 

  • I övrigt ger vi bl.a. stöd till handikappade barn och vuxna.

  • Under fliken "Klubben" redovisas  hur våra insamlade medel har använts under det senast avslutade verksamhetsåret.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter