Möten
Medlemmar

Jönköpings Lions Club

Lions Club har under året 2014-2015 samlat in  ca. 311 000 kr. Vi tackar alla som hjälpt oss att åstadkomma detta! Era bidrag har blivit till stor hjälp och glädje för många och ökat förståelsen mellan människor både i Jönköping och ute i världen.

Hit går pengarna

Lokala           
Berzeliusstipendium     8 750  
Volontärstipendium     6 000  
Sjukhusclownen     4 000  
Frälsningsarmens sociala verksamhet   5 000  
Frälsningsarmens sociala verksamhet (musik) 1 500  
Stipendium   9 000  
Kvinnojouren       62 000  
FUB       8 000  
Ridskolan Volt     15 000  
Norrahammars barnkolloni   20 000  
Kastanjegården     10 000  
Summa       149 250 48%
           
Nationella          
Enligt beslut av DM o RM     17 240  
Röda fjädern       8 988  
Summa       26 228 8%
           
Internationella        
SOS barnbyar       4 800  
Världens barn       21 536  
Katastroftält       65 000  
Fadder i Nepal       3 600  
Mässlingprojektet     15 000  
Ban Chivit Mai     20 000  
Katastrofhjälp Nepal     5 000  
Vision for all       500  
Summa       135 436 44%
Summa totalt       310 914 100%

 

Styrelsen

Under 2015-2016 består styrelsen av följande personer.

President Britt- Marie Weidby
Sekreterare Tommy Antonsson
Kassör Hans Karlsson
Vice president  
Past president Ingrit Frei Antonsson
Klubbmästare Marcus Nyman
Direktor Ulla Andersson
Direktor Lennart Wohlmer
Direktor Kornelia Schmidt

 

Medlemsmöten

Vi har som målsättning att ha varierande och intressanta månadsmöten. Ibland är vi på Restaurang Kastrullhäxan med någon gästföreläsare och ibland ute på studiebesök. Under fliken Månadsmöten kan du se vad som vi har gjort under det senaste året.

Klubbhistoria

Lions Club i Jönköping grundades 1950 som den 11:e klubben i Sverige. Klubbens verksamhet kom att på olika sätt spela en viktig roll för Jönköpingsborna.

Genom klubbens försorg återupplivades de gamla statsparksfesterna från 1930-talet och utvecklades till att på nytt bli stora folkfester för hela familjen. Många av dåtidens kända artister i Sverige deltog och festerna kunde dra över 10 000 besökare på en lördag-söndag.

En annan aktivitet som drog mycket publik var vårens bilsalong med nyheterna på bilmarknaden. På den tiden hade inte försäljarna några bilhallar så det fanns ett behov av en sådan salong. När Rosenlundshallen kommit till kunde bilsalongerna hållas där.

Klubben har under hela sin verksamhet haft ett kulturellt intresse. 1957 gavs en konstmapp med signerade originallitografier av kända Jönköpingskonstnärer ut. Inför Jönköpings 700-årsjubileum togs en litografi med motiv av Jönköpings nutid och historia, utförd av Folke Ericsson, fram. Samtidigt gjordes även ett jubileumskort med särskild poststämpel. Aktiviteterna gav ett stort netto som sedan bildat fond för kulturstipendier inom Jönköpings kommun.

Jönköpingsborna kommer nog också ihåg att klubben medverkat i Ankrace där det första slutade med att ankorna inte alls som tänkt ville simma ut genom kanalen från Munksjön till Vättern.

Medlemsantalet var under 1960-talet ett drygt 50-tal. Lions var på den tiden en herrklubb men har under de senaste decennierna öppnats för kvinnor. Klubben består i dag av ett 30-tal medlemmar. Medlemsutvecklingen har efter en successiv nedgång under ett antal decennier sedan några år åter vänt uppåt. Vi strävar efter att öka både andelen kvinnor (i dag drygt 20 %) och yngre medlemmar och känner stor entusiasm inför denna utmaning. Vi vet att Lions behövs.

Viktiga aktiviteter har under senare år varit tillverkningen av ljuskronor, Jönköpings Lucia, julmarknaden i Jönköpings city och aktiviteter kring Världens barn och Röda fjädern.

Klubben har sedan slutet av 1950-talet en vänklubb i staden Minden i Westfalen som man under åren haft täta kontakter med. ”

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter