Möten

Lions syften och uppgift

 

Syften

  • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
  • Att befrämja god samhällsanda.
  • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
  • Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
  • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion.
  • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

 

Uppgift

  • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

 


 

Lions Club Visby

c/o Ulf Liljeborg
E-post: Liljeborg@Telia.com

Bankgiro 685-0580, Swish 123 147 1127
org-nr 834001-6719

 

© 2015  Lions Club Visby

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter