Möten

Blanketten är EJ interaktiv och måste skrivas ut före ifyllandet!

 

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Lions Club Visby

 

Lions är en internationell, ideell och humanitär organisation med syfte att genom olika insatser aktiviteter och projekt stödja behövande människor i samhället när kommuner och stat brister. Mer information om Lions Sverige finns på www.lions.se

En ansökan om ekonomiskt bidrag hos Lions Club Visby skickas till nedanstående adress. Ansökan behandlas av klubbens styrelse och därefter vid ett medlemsmöte. Efter beslut lämnas besked till den sökande.

Ärendets handläggning kan ta upp till två månader från att ansökan lämnats. Klubben har sommaruppehåll under juli månad.

Lions Club Visby har över tid varierande ekonomiska resurser. Ett beslut om bidrag kan ej överklagas. Alla ansökningshandlingar behandlas konfidentiellt!

 

 

Klicka på någon av länkarna så öppnas ansökan i nytt fönster.
Skriv ut, fyll i ansökan och skicka till nedan adress.

pdf: Bidragsansökan pdf

Word: Bidragsansökan Word

 

Ansökan skickas till
Lions Club Visby

 

c/o Raymond Zielinski, Tremänningsvägen 12, 62265 Gotlands Tofta

E-post: Raymond.gotland@gmail.com

 


 

© 2015  Lions Club Visby

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter