Möten

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Verksamhetsåret 2020-07-01 - 2021-06-30

 
Uppdrag Namn
   
President Tove Naukhoff
Vice President Vakant
Past President Ulf Liljeborg
Sekreterare Margareta Olsson
Bitr. serkreterare Maj Karlsson
Skattmästare Hans Färnström
Revisor 1 Ulf Lindh
Revisor 2 Sebastian Boiso
Bidragshanterare Raymond Zielinski
LCIF koordinator Ulf Liljeborg
Ordf. Medlemskommittén Bo Karlström
Tail twister Kurt Hallbom
Direktor Kurt Hallbom
Lions quest Vakant
Klubbmästare, delat ansvar Tommy Nyman
  Jonny Stendahl
  Ingmar Hemph

 

I styrelsen ingår President, Past President, Sekreterare, Skatt mästare, Bidragshanterare, Klubbmästare och Ordförande för medlemskommittén.

 


 

Lions Club Visby 

Ulf Liljeborg
E-post: Liljeborg@Telia.com

Bankgiro 685-0580, Swish 123 147 1127
org-nr 834001-6719

 

© 2015  Lions Club Visby

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter