Möten

Vad gör Lions?

Lions är en internationell välgörenhetsorganisation vars uppgift är att engagera människor i frivilligt arbete i samhället för att möta humanitära behov, verka för fred och främja internationell förståelse. Organisationen är öppen för både män och kvinnor.

Lions är neutralt i politiska och religiösa frågor, men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Lions fick status som rådgivandce organisation efter WWII då det nya FN bildades. Denna status kvarstår än idag. Lions Clubs International har villkorslöst anslutit sig till FNs olika deklarationer, exvis om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Lions bildades i Chicago 1917 och kom till Sverige 1948 då enklubb bildades i Stockholm. Lions Club Visby bildades 1954.

Lions är en världsomspännande organisation och har 1,35 miljoner medlemmar i mer än 200 länder. I Sverige finns det cirka 12000 Lion i 471 klubbar.

Lions bidrar till att förbättra livskvalitén för människor över hela världen.

Några exempel på vad Lions gör:

Med utbildningsprogrammet Lions Quest stärker vi ungdomar att säga nej till droger. Ca 100 lärare på Gotland har genomgått handledarekursen för Lions Quest som lär eleverna bygga upp ett positivt skolklimat.

Lions har resurser att hjälpa till vid katastrofer.

Genom det världsomspännande synvårdsprogrammet Sight First förebygger Lions blindhet som kan botas. Sight first är Lions Clubs Internationals synvårdsprogram och det mest omfattande programmet för att förebygga blindhet som vår organsiation någonsin åtagit sig.

Lions är en av organisationerna som genomför insamlingen till ”Världens Barn”.

Röda Fjädern är Lions varumärke och insamlingar har skett till utsatta i samhället och olika forskningsprojekt. Årets Röda Fjäderninsamling stödjer forskning av beroendesjukdomar.

Lions Clubs International bygger en bättre framtid för världens barn och så är absolut fallet med initiativet "One Shot, One Life" där ett stort antal barn runt om i världen kommer att vaccineras mot mässling. Lions och Lions Clubs International Foundation har som mål att vaccinera 41 miljoner barn i Afrika. Även Asien står i fokus och bara i Nepal har Lions mobiliserats för att vaccinera runt 10 miljoner barn.

Lions i Sverige samlar in omkring 50 miljoner kronor varje år. Alla insamlade medel går oavkortat till behövande. Lions organisation och administration finansieras helt genom medlemsavgifter.

Det finns inga gränser för Lions. Vi vet att tillsammans kan vi uträtta mer än på egen hand.

Lions internationella motto är: We serve – Vi tjänar.
Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalité.

 


 

Lions Club Visby   

Ulf Liljeborg
E-post: Liljeborg@Telia.com

Bankgiro 685-0580, Swish 123 147 1127
org-nr 834001-6719

 

© 2015  Lions Club Visby

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter