Meetings
Members

 

 

 

 

Sandefjord - kalenderen

 

 

 

 

Lions Miljøprosjekt 2019 -2021

 

Det kommunale friområdet Furuholmen i Granholmsundet blir ryddet for uønskede inntrengere!

Medlemmer av Lionsklubbene har fjerner den svartelistede rynkerosa!

Rosa rugosa eller rynkerose er en uønsket art i norsk natur. Den er svartelistet både fordi den sprer seg fort og fordi den fortrenger den naturlige floraen. Når planten står i strandsonen er den ofte til ulempe for brukere av strendene. 

På det kommunale friområdet på Furuholmen utenfor Granholmen er det flere grupper med rynkeroser. Dette ønsker Lionsklubbene LC Sandefjord og LC Sandefjord/Sandar å gjøre noe med som årets miljøprosjekt.

Lørdag 12. oktober  blir det  gjennomført en dugnad med klubbenes medlemmer.  

Noen røtter blir nok liggende igjen i torva/sanden. Lions vil følge opp lokaliteten noen år fremover for å sørge for at rynkerosen ikke gror opp igjen.

 

Per Halle

Lions Club Sandefjord / Sandar

Miljøprosjektet Historiske Mursteiner fra Sandefjord 

Sandefjord Lions har rengjort mursteiner og stablet 350 stk. stein på paller. Inntektene går til "Stein for Skole " i Afrika. Steinene er hardbrent tegl av god kvalitet fra starten av 1880 tallet produsert i Sandefjord. Disse steinene er perfekt for deg som skal bygge drivhus i gammel stil, hagestue, restaurerings jobber eller bare en trendy vegg med gammel stein med mye sjel og sjarm.

Allle steinene  ble solgt yes

Her viser vi bilder fra bygningen hvor steinen kommer fra. Og fra Lions jobb med rense ut stein og stable den på paller.

Foto: Nederst i midten av bildet er  fra Sandefjord Tegleverk 1898-1913 Foto: Backlin, T.H. De andre bildene er fra Lions Sandefjords medlemmer som renser stein fra Halvorsens Bakeri.

https://www.youtube.com/watch?v=f5RT93L8XD8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter