Meetings
Members

 

Sandefjord-kalenderen 2022 

 

Lions Club Sandefjord   står for produksjon og salg av Sandefjord-kalenderen.

Lions Club Sandefjord er en av 4 Lions-klubber i Sandefjord, og har 40 medlemmer. Lions motto er ”Til tjeneste”, og organisasjonen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Klubbene vektlegger at alle innsamlede midler går uavkortet til hjelpetiltak.

Lions Club Sandefjord har et betydelig lokalt engasjement, og har aktivt støttet bl.a. Mitt valg-opplegg med holdningsskapende undervisningsprogram for skoler og barnehager i Sandefjord, etablering av Homestart Sandefjord for støtte, vennskap og praktisk hjelp til familier, samt Sandefjord Frivilligsentral’s virksomhet for utlån av sportsutstyr til barn og unge.

Ta kontakt  for bestilling av 2022 kalenderen. Det er den 59. utgaven av den tradisjonelle Sandefjord-kalenderen.

Kontakt med oss på telefon eller SMS:+47 90055087

 

 

 

Lenker til tidligere utgitte kalendere:

Sandefjordkalenderen 2020

Sandefjordkalenderen 2018

 

Sandefjord -Kalenderen  selges hos Byens bokhandlere Norli og Ark.

 

                                              Trykk på LOGO.

Det gir tilgang til selskapenes nettsteder.       

         

                     

                  

       

    

   

   

 

 

            

          

 

 

                  

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

                          

  

       

                                 

 

   

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter