Meetings
Members

 

 

                               

 

 

President:          Åge Holst,                91344385,       Epost age.holst@gmail.com

Visepresident:   Johan R. Bergland, 90067471        Epost: johan.r.bergland@gmail.com

Past President: Sten O. Rauan,         92406821,        Epost : sorauan@online.no

Sekretær:    Hans Einar Thompson,  91808470,       Epost : hans.einar.thompson@gmail.com

Kasserer:  Terje Røsjorde,                  41253855,     Epost: terje.rosjorde@sfjbb.net 

 

Org.nr. 922 026 084 /

Nettsider: Lions Club Sandefjord

www.sandefjordkalenderen.no

www.lionssandefjord.no

 

 

Lions Club International MD 104 Norge

Lions "til tjeneste" for å bidra til et bedre liv for mennesker som trenger en hjelpende hånd. Lions International med 1,4 millioner medlemmer i 207 land, og over 12.000 medlemmer i Norge, deler en felles tro på at vi kan gjøre en forskjell gjennom vår frivillige innsats.

Over 12.000 mennesker jobber i Lions i Norge, men bare 4 får betalt. Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp: alle de innsamlede midlene skal gå uavkortet til å hjelpe andre. Én krone inn er én krone ut. Drift av organisasjonen betales av medlemskontingenten.

 

 

Nettside Lions Norge: www.lions.no

E-post: post@lions.no

Telefon: 23 24 46 30

Faks: 23 24 46 39

Postadresse: Ensjøveien 18

Postnr/Poststed: 0661 Oslo

 

 

 

Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 12.000 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre.

Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø

preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles

verdigrunnlag og felles mål.

Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes

av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

 

 

 

Følg oss på sosiale medier

facebook.com/Lions Norge

https://www.facebook.com/LionsNorge

twitter.com/Lions Norge

https://twitter.com/LionsNorge

 

Lions oppgave, mål og etiske norm

Lions oppgave:  Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivilliginnsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

 

Lions Mål

• Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt mellomfolkelige problemer.

• Fremme en god borgerånd.

• Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.

• Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.

• Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.

• Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

 

Lions etiske norm

• Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit.

• Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt.

• Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning.

• Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv.

• La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om  holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger.

• Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de  er gitt.

• Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk.

• Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste.

• Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det.

• Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter