Meetings
Members

 

Barnas Jul i Hjetnes

 

 

                               

 

 

Lions Club Sandefjord

email: sandefjord@lions.no

 


President:          Øystein Selnes           92822745          oseln@online.no 


Visepresident:   Johan R. Bergland     90067471            johan.r.bergland@gmail.com


Past President: Åge Holst                     92406821,          age.holst@gmail.com


Sekretær:           Erik Reinholt Aaberg  90874246          aabere@gmail.com   


Kasserer:             Magne Olsen                     90055087          mo@pccash.no 


Styremedlem :   Henrik Kulms               41557839           henrikkulms@online.no


                                                           

 

Org.nr. 985 38 3170

Nettsider: Lions Club Sandefjord

www.sandefjordkalenderen.no

www.lionssandefjord.no 

 

 

Lions Club International MD 104 Norge

Lions "til tjeneste" for å bidra til et bedre liv for mennesker som trenger en hjelpende hånd. Lions International med 1,4 millioner medlemmer i 207 land, og over 12.000 medlemmer i Norge, deler en felles tro på at vi kan gjøre en forskjell gjennom vår frivillige innsats.

Over 12.000 mennesker jobber i Lions i Norge, men bare 4 får betalt. Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp: alle de innsamlede midlene skal gå uavkortet til å hjelpe andre. Én krone inn er én krone ut. Drift av organisasjonen betales av medlemskontingenten.

 

 

Nettside Lions Norge: www.lions.no

E-post: post@lions.no

Telefon: 23 24 46 30

Faks: 23 24 46 39

Postadresse: Ensjøveien 18

Postnr/Poststed: 0661 Oslo

 

 

 

Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 12.000 medlemmer her i Norge – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre.

Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø

preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles

verdigrunnlag og felles mål.

Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes

av medlemskontingenten. Vil du bli medlem? Ta kontakt med en klubb der du bor!

 

 

 

Følg oss på sosiale medier

Lions Club Sandefjord

 https://www.lionssandefjord.no

facebook.com/Lions Norge

https://www.facebook.com/LionsNorge

twitter.com/Lions Norge

https://twitter.com/LionsNorge

 

Lions oppgave, mål og etiske norm

Lions oppgave:  Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivilliginnsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

 

Lions Mål

• Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt mellomfolkelige problemer.

• Fremme en god borgerånd.

• Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.

• Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.

• Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.

• Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.

• Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

 

Lions etiske norm

• Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit.

• Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt.

• Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning.

• Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv.

• La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om  holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger.

• Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de  er gitt.

• Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk.

• Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste.

• Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det.

• Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter