Möten
Medlemmar
Utmärkelser som utdelades vid Robertsfors Lions Clubs 50 års Jubileum 2014-02-22
Utdelare Jarkko Enqvist PDG 101 Polar            
15 årigt Medlemskap              
Peter Göttfert Ej Närvarande!            
               
30 årigt Medlemskap              
Rolf Källqvist              
Rolf Sandström              
Jerry Högqvist              
               
35 årigt Medlemskap              
Roger Holmberg              
Lennart Brändström              
Mats T Karlsson              
               
45 årigt Medlemskap              
Björn fält              
Birger Berg              
Lars B Nilsson              
               
50 årigt Medlemskap              
Stig Näsvall              
Kjell Nilsson              
               

Högtidstal Robertsfors Lions Club 50 år!

Lions, Ladys, Vänner till Lions, representanter för media, mina damer och herrar!

50 år! Vad är det?

50 år i världsalltets tidsperspektiv är som en nanosekund i vår moderna tideräkning!

50 år i ett mänskligt perspektiv, är ett drygt halvt människoliv!

50 år i ett föreningsperspektiv, är en oerhörd lång tid!

50 år i Lions tjänst, är drygt halva Lions rörelsens varande och existens!

Men för de människor och syften som vi Lions arbetar och ivrar för, är det 50 år av medmänsklighet, hjälp i nöd och svåra situationer, omtanke och samförstånd mellan människor internationellt, nationellt och lokalt. Så är det ett oerhört långt och mycket betydelsefullt tidsperspektiv för alla dom vi på olika sätt stött i vår verksamhet!

Oftast när man som person jubilerar, stannar man upp och reflekterar över det som varit och det som hänt! För det som kommer tillhör ju framtiden och det ovissa och oförutsägbara! Vår resa i Robertsfors Lions Club kan refereras och presenters ur många olika synvinklar.

Om vi leker med tanken att vi dom senaste 15 åren haft en balansomslutning i aktivitetskassan på ca 100 000 kronor och räknar med de värdeförändringar som vår Svenska krona genomgått under de tidigare 35 åren, och att insamlingsaktiviteterna varit genom åren på ungefär samma nivå, så skulle väl de åren ha inneburit i genomsnitt åtminstone kanske 30 000 kronor i balansomslutning? För Er som hängt med i mitt resonemang, och möjligen fuskat genom att använda appen med miniräknaren i smartphonen, har förmodligen kommit fram till samma slutsats som jag?

Ofattbara drygt 2,5 miljoner kronor! Som vi genom olika knep lyckats få våra kommunmedborgare att satsa sina surt förvärvade kronor på, för att lindra nöd, misär, katastrofer, lokala projekt och enskilda individer, och allt vad det kan vara som vi i sann Lionsanda stöttat, både Internationellt Nationellt och Lokalt!

Jag tycker att vi vid ett sådant här tillfälle, inte behöver vara blyga och tillbakadragna, utan vara uppriktigt stolta över vad vi uträttat under våra 50 år!

Lionsklubben i Robertsfors har genom åren haft en alldeles speciell förkärlek till ’projekt större’! Både på gott och ont? Till den kommitté som vi för närvarande har valt till det funderandet, har jag ett tips! Med en balansomslutning om fortsatt 100 000 kronor och uppräknad i den svenska kronans utveckling kanske ett vindkraftverk i Granberget etapp 3 skulle vara ett tänkbart projekt? Tänk Er att Robertsfors Lions Club bjuder kommunens medborgare på gratis el producerad av grön förnyelsebar elenergi! Inom de närmaste 50 åren? Men det kanske inte faller i god jord, eller ryms i de beslut om bistånd som fattas internationellt och nationellt inom Lionsrörelsen?

Större Projekt, har också på ett alldeles ofattbart sätt bidragit till att föra klubbmedlemmarna samman i ett sammansvetsat team! Receptet har varit Blod, Svett, Tårar och mycket jävlar anamma! Vi ska klara av det!

Den här dagen vill jag bland alla genomförda aktiviteter, nämna några som stuckit ut alldeles extra, och som nog kan benämnas som stora ut utmanande för klubbens medlemmar!

Det första projektet är vårt engagemang, för Aino Tigerstedt och hennes brinnande iver för sitt skolprojekt i Nepal. Ett projekt som klubben stöttade ekonomiskt under ett flertal år. Jag vet att vi försökte få projektet till en distriktsaktivitet. Genom att presentera både Aino Tigerstedt och projektet för dåvarande distriktsstyrelse. Tyvärr utan framgångar! Men ett mätbart mått av den uppskattning, som vårt samarbete innebar fick vi under en av mina presidentperioder! 1980/81 Vi besöktes Då av en minister i Dala i Lamas exilregering han namn har jag tyvärr glömt. Men hans måltidstal glömmer jag aldrig! Han pratade på sitt tungomål och hade till sin hjälp en tolk som översatte honom till engelska. Ett tal som pågick drygt en timme innan vi hungriga bröder fick hugga in på kvällens måltid!

Det andra projektet som jag vill nämna är ’Vänner för Livet’ Några vänner till en ung cancersjuk småbarnsmamma, som ivrade för att stödja cancerdrabbade familjer i Robertsfors kommun, och givetvis sin väninna, med lite extra guldkant och ekonomisk stöttning i livets slutskede. Ett projekt som berörde lokalbefolkningen på ett alldeles speciellt sätt. Många boende i kommunen kände den drabbade familjen, varför budskapet och syftet med vårt engagemang och insamlingen, var oerhört lätt att marknadsföra! Vi fick med oss köpmännen, Centrumhuset och inte minst våra damer! Som endera framträdde som mannekänger, smörgåsnissar eller kaffekokare. Under en hektisk period på några år hann vi genomföra ett otal uppskattade mannekänguppvisningar, trivselkvällar och underhållningar med främst kvinnligt förtecken. Givetvis var gubbarna också välkomna! Under projektets levnadstid så bidrog Lionsklubben med drygt 200 000:- Tyvärr så avslutades vårt engagemang främst av den anledningen av att för få hörde av sig och ville få stöd, och delvis genom vårt likartade engagemang i Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet!        Jag känner några här närvarande som till och med offrade sitt födelsedagsfirande för att arbeta med vänner för livet!

Inför den här dagen har jag varit i kontakt med den numera ideella föreningen vänner för livet, och fått beskedet att deras verksamhet är i allra högsta grad levande.                             17 cancerdrabbade familjer har till dags dato fått ekonomisk stöttning från föreningen!

Det tredje och sista projektet som jag vill nämna, är vårt mest kända projekt, både bland kommunmedborgarna och våra egna Lions. Turistlogen TÖVALITE. Hur Idén att göra ett större projekt egentligen föddes, har jag förträngt. Men jag vet att vår hädangångne lion broder Gösta Holmberg som var kommittéordförande, och vars kommitté arbetade hårt med att leverera bidrag, med en massa mer eller mindre spektakulära idéer, som ett efter ett ratades! Ett som jag minns och som nog stack ut en del var idéen att inköpa ett mindre fartyg och frakta turister till orter som Vännskär, Holmön osv. När så kommittén verksamhetsåret 85/86 kom med iden att införskaffa en åttkantig loge, och bygga upp den på den nedlagda bensinmackstomten där den i dag står. Och syftet att där tjänstgöra som turistinformation, så sa hela klubben ett rungande ja!

Jag vet att några här närvarande, åkte runt och inspekterade tänkbara logar, både i vår egen kommun och i grannkommunerna! Till sist hittade vi vad vi sökte i Buafors! Köpet gick relativt smidigt, och köpeskillingen var också överkomlig då vi förklarat ändamålet med affären! Logen plockades ner stock för stock, och fraktades ner till Sikeå. Där vi började återuppbyggnaden också stock för stock! Givetvis hade vi förberett med ett ganska omfattande markarbete med vatten avlopp och rejäla plintar som bygget skulle vila på.

Jag tror ingen kan svara på hur många ideella arbetstimmar som klubben la ner på projektet? Men dom är många jag försäkrar! I en artikel i Polar nämns 10 000 timmar och drygt 100 000:- i pengar som storlek på insatserna. Många spektakulära episoder och händelser finns också att berätta kring projektet och invigningen, men dom tar jag på vårt 100 års jubileum!

Den 27 maj 1989 kunde vi med pompa och ståt, och med Landshövdingen Sven Johanssons hjälp, inviga logen, och samtidigt överlämna den som Gåva till Robertsfors kommun, i syfte att tjänstgöra som kommunens turistinformation!

Några av oss i klubben hade haft förmånen att delta på flera Riksmöten, och där kommit i kontakt med utmärkelsen Lejonkronan! Vi trodde därför att vårt projekt logen, skull vara som klipp och skuret för den utmärkelsen! Men aj vad vi bedrog oss? Vi hade inte fattat att om man ska få en utmärkelse, så måste man också marknadsföra sig och sitt projekt! De hade vi missat!

Vi har nu levt sedan dess utan utmärkelsen lejonkronan. Men kan i gengäld glädja oss åt att varje dag se kronan av vårt verk, tjänstgöra precis som vi föreställde oss, den dag vi tog beslutet!

Vad kan man då en sådan här dag önska sig av framtiden!

Min förhoppning är att klubben fortsatt ska bestå av ett 40 tal engagerade Lionmedlemmar! Enbart män eller en mixad klubb, det får framtiden utvisa. Det viktigaste är att vi under trivsamma former och i sann Lionsanda får verka för vårt motto.  We serve. Vi hjälper.

Jag föreslår att vi alla reser oss!

 

Och utbringar ett fyrfaldigt leve för 50 åringen!

Hurra Hurra Hurra Hurra!

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter