Möten
Medlemmar
ROBERTSFORS LIONS CLUB
Distrikt 101-N  Verksamhetsåret 2022/2023

President: Curt Nilsson Flarkvägen 35 91534 Ånäset
curtnilsson55@gmail.com
Mobil: 070-5559096
 
Hemsida: http://www.e-clubhouse.org/sites/robertsfors/index.php
Bankgiro 485-5458

Sekreterare: Olov Sandström
E-Post: os.skutab@gmail.com

Kassör: Jörgen Elfridsson
E-post:
 jelfridsson@gmail.com

Klubbmästeri
Jonas Brändström jonasbrandstrom@hotmail.com
Martin Munter karlmartinmunter@gmail,com

Tailtwister
Jerry Högqvist hogvinst@hotmail.com
Torbjörn Larsson ingrid.larsson1212@gmail.com

GLT
Peter Göttfert peter@norrgjut.se

GMT
Niklas Bäckström niklas.backstrom@audiovideo.se

GST
Vakant

 

IR Rolf Källqvist roffa@mac.com

 

PR/IT
Lennart Brändström lennart1brandstrom@gmail.com

Revisorer
Martin Sundström martin.sundstrom.msu@outlook.com
Mats Karlsson  mats_karlsson@hotmail.

Vice President
Olov Sandström
os.skutab@gmail.com Möteslokal Giilestugan Centrumhuset Robertsfors
3:e onsdagen i månaden Kl. 18,30        

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter