Möten
Medlemmar

 


Logen 'TÖVALITE' ett projekt av Robertsfors Lions!

 

Blotet i Lions genomfördes den 14 december 2022 i Gillestugan där klubbmästarna dukat upp ett dignande julbord med alla de läckerheter som där ska finnas!

I sedvanlig ordning så såg även Vikingahövdingen till att 2 bröder dubbades till vikingar med röd luva, fingo passande namn och ifördes röd luva!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionveteran Beviljad Previligerat Medlemskap!

Vid september månadsmöte 2022 beviljades Lion Lennart Brändström Priviligerat medlemskap! Vilket betyder att Lennart efter 46 års aktivt medlemskap fortfarande innehar fullt medlemskap med alla rättigheter, men på grund av sviktande hälsa och ålder befrias från fysiskt arbete i klubben!

 

 

 

 

 

Utmärkelser för långvarit medlemskap!

Vid mötet i februari 2022 belönades medlemmar med Chevronmärken för långvarigt medlemsskap i Robertsfors Lions Club!

Från vänster Torbjörn Larsson (30 år) Anton Swaczyna (35 år) Anders Karlsson (30 år) Nicklas Bäckström (10 år) Mats Nilsson (20 år) och Jörgen Elfridsson (10 år)

 

 

   

Logen är Räddad!

Som förhoppningsvis alla känner till så har Trafikverket beslutat att bygga en planfri korsning vid E-4 och vägen Robertsfors – Sikeå. Beslutet är ur trafiksynpunkt ett sedan länge uttryckt önskemål.

Men ingrepp och ombyggnader innebär också att vissa saker måste förändras för att vissa projekt ska kunna realiseras! Så även detta projekt! Logen Tövalites placering i dag ligger exakt i den nya vägsträckningens tänkta placering.

Sedan planerna blev kända så har Lions Club uppvaktat genom skrivelser och samtal, Robertsfors kommun och Trafikverket om vikten att bevara logen, som varande ett landmärke på något sätt, och med någon ny placering i en framtid.

Från kommunens sida har vissa tjänstemän haft idéer om att logen t.ex. kunde bli ett utmärkt omklädningsrum på t.ex. Golfbanan?

Trafikverkets linje i förhandlingarna har varit att lösa in Logen med en summa pengar till Kommunen som Logens ägare?

Efter gemensamma påtryckningar och förhandlingar med trafikverket så kom i dag den 27 maj deras beslut!

Logen flyttas till den nya planerade busshållplatsen ca.100 m västerut! Trafikverket står för flyttkostnaden, vilken kommunen ska ombesörja:

Därmed är Logen Tövalite räddad för en framtida fortsatt funktion som den en gång i samband med donationen var tänkt att vara!

Robertsfors Lions och Robertsfors Kommuns varu och landmärke är räddat för framtiden!

Robertsfors 2021-05-27!

Mats Edman, Lennart Brändström av klubben utsedda förhandlare.

 

 

 

 

 

 

 

Lionskämpar Hedras! Se fliken projekt!

 

 

 

We serve - vi tjänar

Vill Du stödja vår verksamhet?
Vi tar tacksamt emot ett bidrag på
Bankgiro 485-5458
 

123 371 70 97

 

Märk inbetalningen med Gåva och eventuellt ändamål!

Tack för att Du stödjer oss!

Länk till Lions Sverige
http://www.lions.se

Länk till Distrikt 101 N
https://lions101n.se/

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter