Möten
Medlemmar

En viktig del i Lions arbete är att kunna hjälpa till lokalt här i Robertsfors kommun.

Vad kan man då söka bidrag för? Vi har inga generella regler utan gör en enskild bedömning av varje ansökan.

Bidragen ska på intet sätt konkurrera med myndigheternas sociala ansvar.

För att kunna göra en märkbar insats på längre sikt stödjer vi i första hand specifika projekt och inte stöd till löpande verksamheter.
​Bidragsansökan skall gälla planerade projekt eller aktiviteter. Till genomförda projekt eller aktiviteter beviljas inte bidrag.

Hur söker man bidrag?

Skriv till oss i Lions. Postadress och e-post adress hittar du på vår Kontaktsida.  Var gärna tydlig med motiven till din ansökan.

En bidragsansökan ska innehålla:

En enkel beskrivning av vad du söker bidrag till / ändamål. Vilka personer gäller ansökan för. Glöm inte att uppge kontaktperson/er, telefon, e-post eller annan adress och ev. ålder.
Total kostnad för det sökta: Och om det söks pengar från flera håll än från oss.

Hur ni som organisation kan tänka sig någon slags redovisning av projektet i form av berättelse skriftlig eller muntlig, på något av våra möten. Eller berätta om din organisation på ett möte. Du som privatperson där vill vi gärna också få någon återkoppling men det räcker med en kortfattad skriftlig berättelse.

Robertsfors lions Club har ingen mötesverksamhet under månaderna juni juli och augusti årligen. Bidragsansökningar som avser denna period måste därför vara inne i god tid innan, för att kunna behandlas.

 

Reglerna är antagna vid månadsmöte 2015-03-11 och reviderade vid möte 2016-05-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter