Möten
Medlemmar

 


Logen 'TÖVALITE' ett projekt av Robertsfors Lions!

En härlig Sommar!

önskar Vi alla människor i vår värld!

Vann DU?
 

Dragningslista Lions Företags o Föreningskalender 2021

         

Vinster 5000: -
Lott Nr. 1894 och 55

 

Vinster 1000: -
Lott Nr. 745, 346, 786, 2480, 552, 284, 122, 714, 455 och 686.

 

Vinster 500: -
Lott Nr. 1856, 2453, 1662, 1756, 1010, 1174, 1496, 2156, 202 och 1129

Vid vinst Kontakta Mats Edman 070-370 69 93
Vinster ej avhämtade innan 30 augusti tillfaller Lions Club

 

Logen är Räddad!

Som förhoppningsvis alla känner till så har Trafikverket beslutat att bygga en planfri korsning vid E-4 och vägen Robertsfors – Sikeå. Beslutet är ur trafiksynpunkt ett sedan länge uttryckt önskemål.

Men ingrepp och ombyggnader innebär också att vissa saker måste förändras för att vissa projekt ska kunna realiseras! Så även detta projekt! Logen Tövalites placering i dag ligger exakt i den nya vägsträckningens tänkta placering.

Sedan planerna blev kända så har Lions Club uppvaktat genom skrivelser och samtal, Robertsfors kommun och Trafikverket om vikten att bevara logen, som varande ett landmärke på något sätt, och med någon ny placering i en framtid.

Från kommunens sida har vissa tjänstemän haft idéer om att logen t.ex. kunde bli ett utmärkt omklädningsrum på t.ex. Golfbanan?

Trafikverkets linje i förhandlingarna har varit att lösa in Logen med en summa pengar till Kommunen som Logens ägare?

Efter gemensamma påtryckningar och förhandlingar med trafikverket så kom i dag den 27 maj deras beslut!

Logen flyttas till den nya planerade busshållplatsen ca.100 m västerut! Trafikverket står för flyttkostnaden, vilken kommunen ska ombesörja:

Därmed är Logen Tövalite räddad för en framtida fortsatt funktion som den en gång i samband med donationen var tänkt att vara!

Robertsfors Lions och Robertsfors Kommuns varu och landmärke är räddat för framtiden!

Robertsfors 2021-05-27!

Mats Edman, Lennart Brändström av klubben utsedda förhandlare.

 

2021 Års Utmärkelse!
Tilldelas Emanuel Löfgren Ånäset!
Se fliken projekt!

 

Lions hedrar vårdpersonal!

 

Kämpande personal fick tårtor av Lions!

Personal inom sjuk och äldrevård har fått slita hårt i pandemitid. Lions Club Robertsfors uppmärksammade detta genom att bjuda all personal i kommunen på tårta. 35 tårtor som levererades av det lokala företaget Älmeblads bröd distribuerades av Lions ut till boenden och till hemtjänstens olika lokaler i Robertsfors kommun!

På bilden syns Lennart Brändström överlämna tårta till Erika Jonsson avdelningschef på Robertsfors Hälsocentral, under överinseende av Lions Mikael Vikström och Jörgen Elfridsson.

 

MÖTESVERKSAMHET!

Vid styrelsemöte 9 nov. beslutade styrelsen att styrelsemöten hålls enligt fastställd plan (Se Kalender) Genomförande av Månadsmöten beslutas vid varje styrelsemöte!

Månadsmöten hålls digitalt via Zoom! 

 

Lionskämpar Hedras! Se fliken projekt!

 

 

 

We serve - vi tjänar

Vill Du stödja vår verksamhet?
Vi tar tacksamt emot ett bidrag på
Bankgiro 485-5458
Plusgiro 161417-1

123 371 70 97

 

Märk inbetalningen med Gåva och eventuellt ändamål!

Tack för att Du stödjer oss!

Länk till Lions Sverige
http://www.lions.se

Länk till Distrikt 101 N
https://lions101n.se/

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter