Möten
Medlemmar

Projekt/insamlingsaktiviteter

Lions Club Tyresö har som mål att främja och aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av humanitär och kulturell art och för att uppnå dessa mål genomför klubben årligen ett antal aktiviteter som ger intäkter att användas till hjälpverksamhet. Den absolut viktigaste aktiviteten är försäljningen av julgranar.

Intäkterna går alltid oavkortat till Lions hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Administration och andra kostnader betalas med medlemsavgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning av julgranar i Tyresö centrum, Krusboda och Trollbäcken

 


 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter