Möten

Lions Club Tyresö

Lions Club Tyresö bildades 1960 och officiellt charterdatum är den 22:a juni. Sexton medlemmar chartrade klubben och klubbens första president var Gunnar Tunevi. Idag har klubben trettio medlemmar.

Fram till 1980 var Lions Club Tyresö den enda Lionsklubben i Tyresö kommun, men i och med att antalet invånare i kommunen successivt ökade, skapades möjlighet att bilda ytterligare en Lionsklubb. I samråd med distriktsledningen fattades därför beslut i november 1980 om att bilda ännu en klubb och Lions Club Tyresö fick stå fadder för en ny klubb, Lions Club Trollbäcken. Klubbarna hade sina verksamheter fokuserade i och på omgivningarna kring Tyresö respektive Trollbäckens centrum.

I juli månad 2004 startades ytterligare en klubb i Trollbäcken, nämligen Lions Trollbäcken/Aurora med enbart kvinnliga medlemmar. Men p.g.a. att flera flyttade från kommunen blev det för få medlemmar kvar och klubben lades ner under 2018.

Klubbarna hade under många år ett bra och framgångsrikt samarbete, bland annat när det gällde utbildningen av lärare i programmet Lions Quest - ett program vars syfte är att stärka ungdomar att säga nej till droger och mobbning.

Den 1 juli 2019 slogs Tyresö- och Trollbäcken-klubbarna ihop. Formellt skedde det genom att Trollbäcken-klubben lades ner och medlemmarna fördes över till Lions Club Tyresö. Nu finns det alltså bara en Lionsklubb i Tyresö. Lions Club Tyresö består numera av både damer och herrar. 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter