Möten
Medlemmar

Vart går våra insamlade medel?

Här finns en lista på de organisationer mm som fått bidrag från Lions Tyresö under vårt "brutna" räkenskapsår 2020-2021.

ANDRA HALVÅRET 2020

Bowlingklubben Kristallen
Kvinnojouren i Tyresö
Assistanshund
Stimmets skola - höstaktivitet
Lionsprojekt i Beirut efter hamnexplosionen
Water meens life - projekt i Somalia
Lions tältprojekt - användning av tält i olika katastrofområden

FÖRSTA HALVÅRET 2021

Trollbäckens scoutkår
Krusboda scoutkår
Hanvikens sportklubb
Hjälpprojekt i Indien
Tält Lesbos
Sökhund Tullen
Mosaikvägg - kultur i Tyresö
Cykel till funktionshindrad
Diakoner Sv Kyrkan för vidare fördelning till behövande
Hanvikens ungdomsverksamhet
Tårtor till äldreboenden och hemtjänstpersonal
Kvinnojouren i Tyresö
Water means life - projekt i Somalia
Bowlingklubben Kristallen

Totalt bidrog Lions Tyresö under 2020-2021 med 264 000 kr tilll olika ändamål.

Vi inom Lions Club Tyresö vill tacka alla som har gynnat oss och därigenom gjort våra hjälpinsatser möjliga.

Vill du stödja oss i vår verksamhet?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag på:

Bankgiro 778-0604 eller Swish 1236 918536

Märk talongen med gåva.

Tack för att du stödjer oss.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter