Möten
Medlemmar

Vad gör Lions?

Lions är en internationell välgörenhetsorganisation vars uppgift är att engagera människor i frivilligt arbete i samhället för att möta humanitära behov, verka för fred och främja internationell förståelse. Organisationen är öppen för både män och kvinnor.

Lions är neutralt i politiska och religiösa frågor, men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Lions är med i FN och därmed anslutna till FN´s deklaration om mänskliga rättigheter.

Lions bildades i Chicago 1917 och kom till Sverige 1948.

Lions är en världsomspännande organisation och har 1,3 miljoner medlemmar i mer än 200 länder, varav drygt 12,000 i Sverige.

Lions förbättrar livskvalitén för människor över hela världen.

Några exempel på vad Lions gör:

Med utbildningsprogrammet Lions Quest stärker vi ungdomar att säga nej till droger. 100 lärare i Tyresö har genomgått handledarekursen för Lions Quest som lär eleverna bygga upp ett positivt skolklimat.

Lions har resurser att hjälpa till vid katastrofer.

Genom det världsomspännande synvårdsprogrammet Sight First förebygger Lions blindhet som kan botas. Sight first är Lions Clubs Internationals synvårdsprogram och det mest omfattande programmet för att förebygga blindhet som vår organsiation någonsin åtagit sig.

Lions är en av organisationerna som genomför insamlingen till ”Världens Barn”.

Röda Fjädern är Lions varumärke och insamlingar har skett till utsatta i samhället och olika forskningsprojekt.  Årets Röda Fjäderninsamling stödjer forskning av beroendesjukdomar.

Lions Clubs International bygger en bättre framtid för världens barn och så är absolut fallet med initiativet "One Shot, One Life" där ett stort antal barn runt om i världen kommer att vaccineras mot mässling. Lions och Lions Clubs International Foundation har som mål att vaccinera 41 miljoner barn i Afrika. Även Asien står i fokus och bara i Nepal har Lions mobiliserats för att vaccinera runt 10 miljoner barn.

Lions i Sverige samlar in omkring 50 miljoner kronor varje år. Alla insamlade medel går oavkortat till behövande. Lions organisation och administration finansieras helt genom medlemsavgifter.

Det finns inga gränser för Lions. Vi vet att tillsammans kan vi uträtta mer än på egen hand.

Lions internationella motto är: We serve – Vi tjänar
Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalité.

Lions etik, syften och uppgift

Etik

 • Fullgör ditt arbete med omsorg.
 • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
 • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
 • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
 • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
 • Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
 • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
 • Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
 • Hjälp dem som behöver ditt stöd.
 • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
 • Bygg upp i stället för att riva ned.

Syften

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
 • Att befrämja god samhällsanda.
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
 • Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
 • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion.
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Uppgift

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter