Möten

Välkommen till Lions Club Tyresö

Aktuellt


Julgransförsäljningen 2023

Inför julen 2023 sålde vi som vanligt julgranar i Krusboda och i Trollbäcken. Vi hade god hjälp av scouter från Krusboda och Trollbäcken. Vi sålde alla granar som vi anskaffat, vilket gav att bra överskott. En del av överskottet har använts för  bidrag till de bägge scoutkårer som hjälpte till med försäljningen. Resterande nettointäkt från julgranarna används för hjälpverksamhet i Tyresö, inom Sverige och internationellt, bl a i samband olika katastrofer runt om i världen.

Vi riktar ett stort tack till scouterna för medverkan i försäljningen och förstås till alla kunder som besökte våra bägge försäljningsställen och gick eller åkte  hem med vackra julgranar.

2024-02-06


​Grillfest

En fredag i augusti bjöd Lions club i Tyresö på grillad korv vid ett äldreboende i Trollbäcken, Tyresö. Boendets seniorer lät sig väl smaka.


Hjälp till Ukraina

Varje år säljer Lions Tyresö julgranar i Krusboda och i Trollbäcken. Julgransköparna bidrar därmed till den hjälpverksamhet som Lions bedriver inom kommunen, inom Sverige och i andra länder. Av intäkterna från julgransförsäljningen 2021 och 2022 har en stor del, nästan 100 000 kr, gått till krigets offer i Ukraina. Lions tackar alla som genom julgransköpen hjälpt oss att hjälpa.

Om du själv vill bidra till Ukraina-hjälpen kan du skicka pengar direkt till Lions Sveriges plusgiro-, bankgiro- eller Swishnummer:
PG 901948-0
BG 901-9480
Swish 1239019480

2023-02-05


Julgransförsäljningen 2022

Inför julen 2022 sålde Lions julgranar i Krusboda och i Trollbäcken. Efterfrågan var god och alla granar som vi köpt in såldes till julfirande kunder. Scouter från Krusboda resp Trollbäckens scoutkår gjorde en jätteinsats som medhjälpare i försäljningsarbetet. Lions medlemskår har tyvärr åldrats och alla orkar inte längre ställa upp i det ganska tunga arbetet som julgransförsäljare. Då är scouternas insats mycket betydelsefull. Intäkterna från julgranarna används som vanligt till hjälpverksamhet i Tyresö, i Sverige och i det internationella hjälparbetet, där bidrag till Ukraina både i år och under 2022 varit det dominerande inslaget.

PS! Kom gärna med som medlem i Lions Tyresö så kan du nästa år få vara med som julgransförsäljare, en uppgift som även om den kräver lite ork att släpa, att klä av och klä på granarnas nätomslag etc, är en positiv och trevlig uppgift som hjälper till att skapa de rätta känslorna inför julen.

2023-02-05


Höststart 2021

För första gången på ett helt år samlades den 15/9 Lionsklubben i Tyresö till ett "fysikt" månadsmöte. 18 medlemmar och 5 medföljande grillade först hamburgare tillsammans och genomförde sedan det formella månadsmötet. Tre medlemmar tilldelades utmärkelsen "Melvin Jones Fellow" för långvariga och goda insatser i Lions arbete. Förhoppningen är nu att pandemin är så pass mycket tillbakapressad att Lions verksamhet och medlemsträffar fortsättningsvis kan ske på ett normalt, men kanske lite mer smittsäkert sätt framåt i tiden.

Månadsmötesdeltagare                                                Sekreteraren och presidenten 

Glada mötesdeltagare                                                  En av de som blev Melvin Jones Fellow

2021-09-15


Tårtor till äldreboenden och hemtjänst 2021

Även i år - 2021 - har Tyresös äldreboenden och hemtjänstpersonal fått tårtor till kaffet av Lions i Tyresö. 47 tårtor kördes ut idag på förmiddagen den 29 april och togs tacksamt emot av personal och boende. På bilderna hämtar Lionsgubbar tårtorna hos Coop inför utkörningen.


Vårt charterbrev är återfunnet

Lions Tyresö bildades 1960. I samband med att en dotter till vår tidigare medlem Bertil Edholm tömde hennes föräldrars lägenhet "hittade" hon vårt inramade charterbrev, daterat den 24 augusti 1960. Nu är det överlämnat till webbredaktören och hänger just nu på väggen i hans arbetsrum. Så fort vi kan träffas igen kommer det att få följa med till ett månadsmöte.

2020-06-17


Tårtor till äldreomsorgen

       
  

Som en uppmuntran till alla i äldrevården delade Lions Tyresö tisdag den 2/6 ut 46 lionsgula princesstårtor till boende och personal vid kommunens äldreboenden och till kommunens hemtjänstpersonal. Tårtorna levererades av Coop och kördes ut till nio olika arbetsställen av Lionsmedlemmar i gula västar.

2020-06-04 


Corona-tider

Så gott som alla medlemmar i Lions club Tyresö tillhör de 70-plussare, som inte bör umgås med andra nu under Coronapandemin. Det innebär att alla Lions aktiviteter i Tyresö/Trollbäcken tills vidare är inställda. Sorgligt, men inte mycket att göra något åt. Så här skriver klubbens president, Göran Stenberg, i ett brev till medlemmarna:

Coronatiden är overklig och surrealistisk, den är enerverande och psykiskt påfrestande, den är opraktisk och långtråkig. Åtskilliga andra karakteristika kan man säkert använda för att beskriva den tid vi alla nu lever i. Det finns många olika sätt att försöka hantera situationen, men vilket sätt är att föredra, ingen säker kunskap finns. Erfarenhet saknas av naturliga skäl helt. Låt oss hoppas på att vi aldrig behöver uppleva något liknande igen

Vi ligger i alla fall i startgroparna för att dra igång igen när Corona-restriktionerna så småningom upphävs. Vi testar också att använda digitala hjälpmedel i form av telefon- och videomöten i vår verksamhet. Och bidrag till behövande kan förstås betalas ut även nu. 

Lev väl trots isoleringen, håll avstånd om ni trots allt ger er ut i samhället. En tur i oturen är i alla fall att Corona sammanfaller med våren och att smittan inte hindrar oss från att ge oss ut i Tyresös fina natur. 

Stavholmens spets mot Åvaviken


Föryngring i vår Tyresöklubb

   

Vid Lions Tyresös medlemsmöte den 15 januari, fick vi en ny medlem, den första med afrikansk bakgrund. Den nye medlemen heter Ibrahim Muhammad och är uppväxt i Kenya. Det är vår mångårige medlem Alf Glesing som rekryterat Ibrahim till klubben. Alf har tre ytterligare killar med utländsk bakgrund på gång till klubben. En spännande utveckling som också innebär en rejäl föryngring av vår Lionsklubb i Tyresö.

2020-01-21


Robin Hood och Lions

    

Lions har sedan ett par år ett samarbete med ett produktionsbolag som sätter upp musikaler med inriktning mot barn och ungdom. I år heter musikalen "Robin Hood" och handlar förstås om Robin och hand kumpaner i Sherwoodskogen. Vid föreställningarna under julperioden hade vi från Lions i Tyresö möjlighet att vara med och kontrollera biljetter och sälja program. Desstutom fick vi ta med oss barnbarn som fick hjälpa till med vårt uppdrag och som sedan fick se föreställningen. Vi har möjlighet att medverka även vid en extraföreställning den 16 februari om vi som medlemmar har tid och lust.

2020-01-21


God Jul och Gott Nytt År 2019

Årets julgransförsäljning är avslutad. Vi har sålt mer än 1000 granar på tre ställen i kommunen - i Tyresö Centrum, i Trollbäcken och i Krusboda. Vi önskar alla en fridfull jul och hoppas att granarna står sig över helgerna. Se bara till att vattna ordentligt.

 

Trollbäcken

    

Tyresö Centrum                                                 Krusboda

2019-12-23 


Lions Jazz- & Blues-konserten

Lions jazz- och blueskonsert hölls söndag den 24 november 2019. Konserten gästades liksom 2018 av gruppen Seven. De var dock i år bara sex eftersom gruppens ledare och ena sångerska, Cecilia Ray, tvingats stanna hemma på grund av sjukdom. Ledarens frånvaro märktes - men den andra sångerskan, Marie Lindholm Gagge, ryckte in och sjöng även Cecilias nummer med den äran.

Vi fick lyssna på jazziga sångnummer ur The Great American Songbook. Gruppen bjöd också några rent instrumentala nummer. Som avslutning fick publiken på ca 75 personer delta i några av julens mest kända sånger. Konserten hölls i Trollbäckens trevliga och vackra kyrka. Innan konserten startade fanns det kaffe med fikabröd att inmundiga.

2019-12-25


Första klubbmötet efter sammanslagningen

Onsdag den 18:e september höll Lions club Tyresö sitt första klubbmöte efter sammanslagningen med Lionsklubben i Trollbäcken. Vi höll som vanligt till i Bollmoradalens kyrka med mat från Café Himlagott. Klubbens president Göran Stenberg, tidigare president i Trollbäckensklubben, hälsade drygt 25 medlemmar välkomna till den utvidgade klubben. Han förrättade också invigning av två nya medlemmar, Päivi Heinonen och Bo Gripenfors.

2019-09-20


Tyresö och Trollbäckens Lionsklubbar är nu sammanslagna

Den 1:a juli gick Lions Tyresö och Lions Trollbäcken samman. Verksamheten i vår kommun fortsätter nu som en enda stor klubb med dryt 40 medlemmar. Klubben arbetar vidare under namnet Tyresö Lions Club. Den nya styrelsen hade sitt första möte den 3:e september. Då spikades bl. a. klubbens nya organisation. 

Under hösten kommer medlemmarna bl. a. att samla in pengar genom att vissa helger "jobba" som parkeringsvakter i Sickla köpcenter. Den 24:e november hålls en höstkonsert, som kommer att äga rum i Trollbäckens kyrka med jazzgruppen Seven som dragplåster. I december blir det sedan som vanligt julgransförsäljning, både i Tyresö centrum och i Trollbäcken.

2019-09-11

Trafiksäkerhetens dag

Den 25:e maj ägde Trafiksäkerhetens dag rum och som vanligt så var räddningstjänsten väl representerad. Evenemanget var välbesökt och är ett eldorado för både stora och små. I stark konkurrens med polis, brandkår och ambulans så bjöd Lions Club Tyresö som traditionen bjuder de allra minsta på en åktur i ett minitåg.


Med Lions till Nationalmuseum

Torsdagen den 28 mars besökte medlemmar ur både Lions Tyresö och Lions Trollbäcken det nyligen återöppnade Nationalmuseum. Vi fick en innehållsrik guidning av museet med tonvikt på de förändringar som gjorts av byggnaden inom ramen för den renovering som pågått i fem år och som kostat 1,2 miljarder kronor. Efter besöket på museet åt vi en lunch på närbelägna Grand hotell. Från och med den 1 juli 2019 går ju de bägge klubbarna ihop - men redan idag kunde vi alltså ha en trevlig aktivitet tillsammans.


Lions Club Tyresö och Lions Club Trollbäcken går ihop

Den 1 juli 2019 går Lionsklubbarna i centrala Tyresö och Trollbäcken ihop och lever vidare som Lions Club Tyresö. Lions Club Tyresö bildades redan 1960 medan Trollbäcksklubben kom till 1980. Nu blir alltså Lions Club Tyresö åter den enda Lionsklubben i Tyresö. Klubben är öppen både för män och kvinnor. De bägge klubbarnas olika aktiviteter fortsätter som tidigare. Aktiviteter som drivits av bägge klubbarna, t ex julgransförsäljningen, samordnas. Lions Club Tyresö blir nu en till antalet medlemmar betydligt större klubb - men det finns plats för ytterligare medlemmar.


Julkonserten den 9:e december 

       

Årets julkonsert ägde rum söndag den 9 december i Bollmoradalens kyrka. Lilla Akademins kammarkör under ledning av Mark Tatlow sjöng för oss liksom Madeleine Hilleard, vinnare av TV4:s Talang 2018. Katarina Stenberg spelade valthorn och ett par orgelelever från Lilla Akademin framförde ett fyrhändigt orgelstycke. Mathias Kjellgren var konfrencier och stod också för ackomanjemang på flygel och orgel. Ett 80-tal personer lyssnade på konserten.


Trafiksäkerhetsdagen 2018

Trafiksäkerhetens dag 26:e maj 2018

Den 26:e maj ägde Trafiksäkerhetens dag rum vid Tyresö brandstation. Lions Club Tyresö medverkade och bjöd som tidigare år Tyresös allra yngsta på en gratis åktur med ett mini-tåg. På plats vid brandstationen fanns polis, brandkår, ambulans och flera andra aktörer från räddningstjänsten. Det varma och soliga vädret lockade många besökare.

Julkonserten 2017 

Den 10:e december ägde Lions tradionella julkonsert rum i Tyresö kyrka. Medverkade gjorde Tyresö Vokalensemble under ledning av  Anne Aaltonen-Samuelsson, William Baker, sång, Mathias Kjellgren, orgel och piano samt Jessica Fernadez Rodrigez, violin.


Lions Club Tyresö deltog i Tyresöfestivalen 2017

    Tyresöfestivalen 2017

Den 2:a september anordnades Tyresöfestivalen för nionde året i rad med aktiviteter och upptåg för alla Tyresöbor. Många av Tyresös föreningar visade upp sin verksamhet under dagen. Även Lions Club fanns på plats och passade på att informera om Lions verksamhet både på hemmaplan och runt om i världen. Besökarna fick också möjlighet att pröva lyckan i ett chokladlotteri.


Trafiksäkerhetsdagen 2017

Den 22:a april ägde Trafiksäkerhetsdagen rum vid Tyresö brandstation. Lions Club Tyresö medverkade även i år och bjöd som vanligt Tyresös allra yngsta på en gratis åktur med ett mini-tåg. De något äldre besökarna bjöds på kaffe och kaka. Kaffet värmde i det kyliga aprilvädret och vi passade på att informera om Lions verksamhet. Ett 15-tal personer anmälde sitt intresse att få veta mer om Lions och eventuellt bli medlemmar. På plats vid brandstationen fanns även polis, brandkår, ambulans, sjöräddning och många andra aktörer från räddningstjänsten och trots det kyliga vädret så lockade evenemanget många besökare.


Adventskonserten 2016

För 49:e året i rad arrangerade Lions Club Tyresö den traditionella adventskonserten med medverkan av Tyresö Vokalensemble under ledning av Anne Aaltonen Samuelsson, tenoren William Baker, organisten/pianisten Mathias Kjellgren samt ett par yngre artister. Konserten ägde rum den 4:e december i  Bollmoradalens kyrka och var både uppskattad och välbesökt.

Vid adventskonserten tilldelades Mathias Kjellgren Lions utmärkelse Melvin Jones Fellowship för sin uppskattade medverkan under många års konserter.

Den yngste artisten på advenstkonserten var Leon Boberg, endast 13 år gammal, och han bjöd på välklingande musik på flygel. 

     


Flyktingkrisen

Sverige är ett av många länder som drabbas av den här krisen och har sett behovet i första hand. Flyktingar kan resa genom vårt land eller integreras i våra samhällen. Lions samlar för närvarande in donationer för att hjälpa dem som drabbats av krisen. Dessa medel kommer att användas för att hjälpa till med flyktingarnas omedelbara behov.

Behovet är stort, men tillsammans kan vi ge hjälp och hopp åt de drabbade.

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter