Möten
Medlemmar

 

 

 

Insamlingsstiftelsen 

Lions cancerforskningsfond

i västra Sverige.

Lions Cancerfond Väst är vårt vardagliga namn. Vårt syfte är att samla in medel för att stödja klinisk cancerforskning vid sjukhusen i Västsverige. Med klinisk forskning menar vi patientnära forskning som snabbt kan komma cancerpatienterna i vårt område till del.

Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för cancerpatienterna genom ge bidrag till cancerforskningen så att diagnoser och behandlingar för cancerpatienterna blir bättre.

Du når oss på e-mail:

info@lionscancerfond.se

 

Du kan ge en gåva 

 

Lions Cancerfond Väst står under kontroll av en auktoriserad revisor, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och SFI, Svensk Insamlingskontroll! 

Varför inte hedra någon som gått bort eller hylla någon som fyller jämna år med ett bidrag till cancerforskningen i Västsverige? 

Detta kan du göra genom att klicka på någon av länkarna:

Minnesgåva: http://www.lionscancerfond.se/Bidrag2.html

Gratulationsgåva: http://www.lionscancerfond.se/grattis.html 

Om ni inte önskar skicka minnesbrev eller gratulationsbrev kan ni kan även sätta in pengar direkt på Pg 90 01 92-6.

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter