Möten
Medlemmar

 

LIONS BALTIKUMPROJEKT

 
LITAUEN
 
I samband med Sovjetunionens fall och baltstaternas frigörelse lämnade sovjetpersonal området närmast Vitryssland och tömde hus och lokala inrättningar på allt löstagbart. Behovet av skol- institutions- och kontorsmaterial samt hushållsinventarier och kläder är alltså enormt.
 
Tillsammans med Lionsklubbarna i Göteborgsområdet bedriver vi ett hjälpprojekt vilket innebär att vi transporterar material med långtradare till Litauen. Långtradare kör byggmaterial från Litauen till Sverige och vi köper returfrakt för en nedsatt kostnad.
 
Vi har under åren sänt utrustning från nedlagda skolor och vårdhem samt insamlade kläder och husgeråd. Vi har bland annat sänt följande:
 
Från Glöstorpshemmet toalettstolar, handfat, storköksutrustning samt möbler.
Insamlade kläder från personalen på Astra-Seneca.
Insamlade kläder från privatpersoner i vår kommun.
Filtar från kryssningsfartyg som anlöper Göteborg och skall byta utrustning.
Skolmöbler från nedlagda skolor.
Handikappsutrustning och sjukhussängar.
 
I Litauen, orten Prienai, har vi etablerat kontakt med lokala mottagare som sedan distribuerar till behövande, både privatpersoner och institutioner. Allt utdelat material bokföres och efterkontrolleras så att inget skall hamna på den så kallade ”svarta marknaden”.
 
Det går 3 till 4 transporter per år.
 
 
 
 
 
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter