Möten
Medlemmar

Obs! Alla aktiviteter är för närvarande inställda pga. smittorisken. Vi återkommer när läget har förbättrat sig.

Lions Clubs International är en sammanslutning av klubbar runt om i världen som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor,
Lions tar inte ställning i politiska eller religiösa frågor, men främjar freden i världen.
Lions ansluter sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Ett medlemskap i Lions innebär personligt engagemang samt gott kamratskap.
Insamlade medel går oavkortat till att hjälpa behövande människor.
Administration betalas av medlemmarna genom medlemsavgifter.

VAD GÖR LIONS CLUB PARTILLE?

  • Stödjer Lions Katastroffond, Lions Cancerfond Väst.

  • Bidrar med stöd till barnhem i Kiremba, Burundi.

  • Anordnar trivselaktiviteter på äldreboende inom Partille kommun.

  • Bussutfärder med äldre.

  • Bidrag till ungdomar för lägervistelse eller speciella aktiviteter utomlands.

  • Bidrag till enskilda personer eller familjer utifrån olika hjälpbehov.

  • Samlar in medel vid marknadsdagar på Göteborgsvägen i Sävedalen och i Jonsered samt via lotterier, loppmarknad och andra aktiviteter.

  • Samlar in begagnade glasögon som skickas vidare till behövande människor runt om i världen.

​​

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter