Möten
Medlemmar

 

 

 

                                      Lions glasögoninsamling 

Nu i oktober 2019 har vi nått målet med 20000 par begagnade glasögon insamlade och
distribuerade till behövande.
Tack alla som har skänkt bättre syn åt många runt om i utvecklingsländerna.

 

Vid decembermötet 2018 firades nya framgångar med insamling av begagnade glasögon, till mitten av månaden 17200 par.
Vid mötet deltog också Lizzy Kaill från Synoptik som berättade och visade med bilder hur glasögonen provades ut och fördelades bland behövande personer i en by i Peru


Här mottar Lizzy ett diplom av Lennart från Lions, som ett bevis på fint samarbete

 

I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren "vuxit ur". Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Lions Club Partille har inlett samarbete med den ideella organisationen Vision For All som vill göra det möjligt för människor, som är i behov av glasögon, för att kunna studera och arbeta. Vision For All - VFA - har arbetat med glasögoninsamling under en längre period och är en non-profit organisation som vill väcka intresse och medvetenhet i Sverige, särskilt hos optiker om hur viktig och önskvärd optikerns insats är i utvecklingsländer och arbetar med de allra fattigaste som har störst behov av optikerns insats. Dessa människor har ingen möjlighet att betala för en synundersökning eller skaffa sig glasögon.

Glasögonen mäts upp och tvättas. VFA:s optiker och assistenter åker sedan ut i världen för att dela ut dem.

Lions Club Partille fortsätter under 2018 med insamling av glasögon.

Du är välkommen att lämna glasögon till våra optiker Specsavers, Synsam och Synoptik  i Allum, Partille, samt till ICA supermarket Prima, Björkekärrs Radio o TV Stabbetorget 4 och Furulunds Äldreboende (i anslutning till seniordagen) Partille. där det finns insamlingslådor. Brattåskärrs Trygghetsboende. 

Nytt insamlingsställe ICA MAXI ALLUM - Insamlingslåda finns på servicedisken.
 

Det går också bra att ta med glasögon till Lions övriga aktiviteter som vi har i kommunen.

Lions Club Partille samarbetar med Västtrafik där vi samlar in kvarglömda ej avhämtade glasögon.

 

 

 

Lions samarbetar med Vård och omsorgsförvaltningen i Partille kommun.

Glasögon – Insamlingen visar att allmänheten har många oanvända glasögoni varierande styrka liggande i sina gömmor. Vi kan nu sedan en tid tillbaka glädja oss åt ett samarbete med Daglig verksamhet i Partille Kommun.

Det betyder att Lions nu får hjälp med rengöring, sortering och kontroll så att alla glasögon är hela, för att sedan packas och levereras ut till synskadade i världen. Vårt gemensamma arbete blir nu till stor glädje för många unga som gamla.

 

 

Insamlade glasögon t.o.m. 2019-12-04

 

20400 par

Det var på höstmarknaden 2011 som Lions Club Partille startade sin insamlingsaktivitet, av begagnade glasögon.

Till unga och gamla i fattiga länder - Under temat ”SYN TILL ALLA”

                     

Insamling utanför ICA Prima i Sävedalen.

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter