Möten

 

 

Marknader

 

Vi deltar så ofta vi kan på marknadsdagar – vi gräddar våfflor, och serverar kaffe. Oftast har vi även med vårt populära chokladhjul. Allt överskott går till vårt hjälparbete. Svenska Lions har under de senaste tre åren skickat ca 2.500 katastroftält till behövande, i huvudsak till områdena runt Syrien och Irak men även efter jordbävningen i Iran. Kommande insamlingar kommer att till att fylla på vårt tältlager hos MSB i Örebro. Varje tält kostar nästan 5.500 SEK.

Lions hjälper de glömda barnen

Flyktingbarn från Syrien får hjälp av Lions

Mest utsatta just nu på vår jord är de syriska flyktingbarnen. De absolut fattigaste finns i läger i närområdet, exempelvis i läger i Turkiet. För att hjälpa de barnen har Lions startat insamling nummer tre, första insamlingen var 2015. Det handlar om att ge barnen möjlighet att gå i skola samt att de får mat-, hygienpaket och leksaker.

 

Målet för insamlingen är 5 miljoner kronor. Insamlingen pågår till den 31 december och Lions vädjar till allmänheten och företag i Sverige att hjälpa till.

 

Sedan tidigare har Lions delat ut mat- och hygienpaket samt leksaker till barn och deras familjer, cirka 2 000 familjer har hittills fått hjälp och barnen har fått möjlighet att gå i skolan, skolmoduler har byggts för de insamlade medlen.  

 

  • Det är ett sätt att hjälpa barnen få tillbaka livsgnistan och tilltron till vuxna människor igen. Barn är sårbara och formbara och får de inte utbildning, vilket också är sysselsättning, kan de bli frustrerade och därmed en ”tickande bomb” och bli en rektryteringsbas för ”daesh”. Skolan ger barnen något lustfyllt i en annars hopplös vardag, säger Per Krantz, projektledare, från Lions.

 

Redan har fem miljoner kronor samlats in och nu är målet ytterligare fem miljoner kronor för att hjälpa flyktingbarnen på plats. De som aldrig har en chans att ta sig någon annanstans. 

 

Lions Mint

Klubben har ”Mint”-kartonger utplacerade hos banker, vårdcentraler och butiker i hela Lerums kommun sedan 1997. Minten säljer sig i princip själv och ger klubben ett genomsnittligt bidrag på ca 10.000 SEK per år.

 
Dessa medel är öronmärkta att användas till klubbens ungdomsverksamhet.

 

 
Lions Lucialotter
 

Ett säkert tecken på Advent är när våra medlemmar går man och kvinna ur huse för att sälja våra Lucialotter veckan innan 1:a Advent och tre veckor framåt. Vår strävan är att uppvakta varje hushåll i vår kommundel under denna tid.

När Du köper Lucialotter är Du en vinnare som hjälper de som har de det svårt. Utöver det kan Du vinna ett pris neligt vår vinstplan. På lottens baksida finns en kort beskrivning av hur våra insamlade medel har fördelats under föregående år.

Försäljningen av jultjugan är ett mått på allmänhetens välvilja och våra medlemmars ambitioner och engagemang. De insamlade medlen används till olika välgörande ändamål i vår del av kommunen och även till att glädja gamla och sjuka i juletid.

 
 
 

Röda Fjädern

 

Röda Fjädern är en symbol som Lions har använt sig av vid våra större insamlingskampanjer. 

Den som kom med idén om att en röd liten fjäder skulle säljas till förmån för olika välgörande ändamål som Lions ställde sig bakom var den kände programledaren Lennart Hyland som då var medlem i Lions.

Lennart Hyland var också dragplåster åt den första Röda Fjädern insamlingen 1965 som då inbringade en rekordsumma av 13 miljoner kronor.

Summan nåddes tack vare att man tog kampanjen till TV, vilket var ett nytt tillvägagångssätt på den tiden.

Insamlingen gick till förmån för bostäder till handikappade.

1969 gav insamlingen 33 MSEK som gick till förmån för cancerforskningen.

1989 samlades det in 64 MSEK, nästan dubbelt så mycket som man gjorde tjugo år tidigare. Det skänktes till förmån för forskningen inom astma och allergi, tillsammans med Astma- och Allergiförbundet.

1999 samlades det in 85 MSEK i Norden varav 11,4 MSEK i Sverige och det gick till förmån för forskningen om åldersrelaterade sjukdomar.

Under innevarande verksmahetsår driver vi en kampanj inom Röda Fjädern till förmån för barndiabetes.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter