Möten

Hej'

Välkommen till Lions i hela Lerums kommun!

Vi har nu plats för fler medlemmar. Känner Du att det är viktigt att få vara med om att göra världen till en bättre plats? Vi har aktiviteter som behöver fler medlemmar för att kunna genomföras. Det är ett steg för att kunna samla in mer till behövande i när och fjärran. Vill Du veta mer, gå in på kontaktsidan och skicka över Dina kontakuppgifter så kan vi ta en fika och berätta mer. välkommen!

Dragningslista I Lions Lerums Jullotteri 2019:

Vi tackar alla som bidragit till Lions insamlingsverksamhet genom att köpa våra lotter.

Tavla: 1907

39 Julkorgar på följande nummer:

0003

0075

0084

0100

0171

0177

0246

0260

0261

0353

0442

0503

0530

0607

0657

0811

0885

0982

0983

1012

1062

1103

1106

1152

1168

1172

1174

1337

1445

1502

1508

1660

1693

1801

1821

1890

2065

2250

2295

 

 

9 presentkort på följande nummer:

0417

0482

0761

0799

0836

1380

1869

1987

1991

 

 

Sedan 1 juli 2017 har Lions Floda Gråbo och Lions Lerum gått samman till Lions Lerum.

 

Läs om Lions Cancerfond Väst där Lionsklubbarna i Västra Sverige sedan starten 2010 har samlat in drygt 13 MSEK. http://www.lionscancerfond.se/

 

 

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. Bilden från Nepal.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest - Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta - ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guld på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

 

_________________________________________________________________________________

 

För Er som vill skänka pengar direkt till Lions Lerum, använd vårt Swish - 123 379 08 13

 

_________________________________________________________________________________

Lions Glasögoninsamling

 

Stork tack till alla som har skänkt avlagda glasögon till Lions! Vi fick nu in ca 9.500 par glasögon från invånare i Lerums kommun. Lions har samlat in begagnade glasögon i över 25 år. I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren "vuxit ur". Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

 

 

Något sevärt som visar lite om tyngden i Lions arbete:

https://www.youtube.com/watch?v=eVS5fydu3B4

Lions på ett lätt sätt:

https://www.youtube.com/watch?v=0YGsi8EeC3M

Lion grundande och historia:

https://www.youtube.com/watch?v=SQ__fR6ZZD4

Lions hjälper på Filippinerna!

Lions hjälper drabbade på Filippinerna

 

 

LIONS SYFTEN

 
 
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
 
Att befrämja god samhällsanda
 
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
 
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
 
Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
 
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter