Möten

 

Historik
 
Lions Club Lerum bildades 1961 och Lions Club Floda-Gråbo bildades 1969 med Lions Club Lerum som fadderklubb. Från 1 juli 2017 har de båda klubbarna beslutat gå samman för att gemensamt nå ut bättre till alla invånare och företag i kommunen och vi heter nu Lions Club Lerum.
 
Vanligen har vi våra mötesaktiviteter i Ågården mellan Lerums centrum och Dergården.
 
Vi värnar mycket om att ha trevligt tillsammans och arbetar för att göra världen till en bättre plats. Vi bjuder ofta någon person på våra månadsmöten som har något intressant att berätta om. Ibland kombinerar vi våra månadsmöten med ett stimulerande studiebesök.
 
Att ha en egen lokal att komma till gör att medlemmarna känner sig mer hemma och får en förankrad tillhörighet i gemenskapen med övriga medlemmar. Nya medlemmar känner sig mer förtroliga i en sådan miljö. Vi tror därför att mötesnärvaron härigenom påverkas positivt.
 
Vi har för närvarande ett 20-tal medlemmar varav två kvinnor. Vi har emellertid ytterligare ett par kvinnor, som är klara för invigning.
 
 
 
VISSTE DU ATT:
 
· LIONS svarat för den vita käppens tillkomst
· LIONS startade upp verksamhet med blindhundar
· LIONS grundade Röda Fjädern 
 
 
 
Lions Clubs International
 
är en internationell sammanslutning av drygt 1,35 miljoner medlemmar i ca 47.000 lokala klubbar spridda i 207 länder, som genom sann vänskap och aktiva insatser helt ideellt hjälper människor i nöd och främjar fred i världen.
 
Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor, men fördömer våld och förtryck i alla former.
 
Lions ansluter sig till FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
 

Medlemskap i Lions innebär ett aktivt engagemang för medmänniskan och inspirerande personlig utveckling i gott kamratskap.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter