Kokoukset
Jäsenet

 

LC Kiuruvesi/Helmiina PUHE CHARTER NIGHT -JUHLASSA 22.2.2014

Charterpresidentti Leena Pietikäinen

Arvoisa Lions-liiton puheenjohtaja, arvoisat K-piirin piirikuvernööri ja jäsenjohtaja, hyvät juhlavie­raat!

Tänään on hieno päivä! Kiuruveden naisten leijona-klubi Helmiina juhlii yhdessä arvovaltaisten vieraiden kanssa.

Klubimme perustamisvauhti on ollut huikea. Vain puoli vuotta ensimmäisen neuvottelun jälkeen olemme jo viettämässä Charter Night -juhlaa.

Minulla on ollut tilaisuus olla mukana leijonien puolisotoiminnassa lähes 40 vuotta ja siten toimin­takenttäkin on ollut monelta osin tuttua. Ensimmäiset ajatukset naisten osallistumisesta lions-toi­mintaan tulivat mieleeni jo noin 20 vuotta sitten. Olin silloin LC Kiuruvesi/Nivan klubikokouksessa esittelemässä työhöni liittyen kaupungin tilaan ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Illan aikana tuli luontevasti esille keskustelu naisista klubien jäseninä. Keskustelu päättyi siihen, kun yksi lei­jona sanoi sitten minulle, että ”Mene vain Leena Marttoihin, tämä on miesten asia”. Myöhemmin Kiuruvedelle perustettiin Rotary-klubi ja sain sinne kutsun, mutta jotenkin leijona-ajatukset puhut­telivat enemmän. Sitten sain kutsun Zonta-järjestöön. Zontien toiminnan tavoitteena on parantaa maailmanlaajuisesti tyttöjen ja naisten asemaa. Ajatus tuntui näin 3 tyttären äitinä omalta ja olinkin mukana toiminnassa kymmenisen vuotta.  Ja nyt on leijonatyön vuoro.

Kiuruvedellä oli vakavampaa liikehdintää naisklubin perustamiseksi jo syksyllä 2005.  Silloisen piirikuvernöörin myötävaikutuksella kutsuttiin koolle palvelutyöstä kiinnostuneita naisia lehti-il­moituksella. Aika ei silloin kuitenkaan ollut vielä kypsä asialle.

Piirikuvernööri Onni Piippo otti asian uudelleen esille viime kesänä ja elokuusta muistan hyvin sen ihanan lämpimän illan takapihamme patiolla, kun puhuin Onnin kanssa puhelimessa. Onni lopulta kysyi, voisiko hän tulla yhdessä Järven Pirjon kanssa keskustelemaan paikan päälle asiasta. Lopulta suostuin ja sovimme tapaavamme syyskuun 19. päivänä. Koska kyse oli hyvin alustavista keskusteluista kutsuin mukaan vain Härkösen Annen, joka oli keväällä lupautunut toiminaan Nivan klubin puolisotoiminnan koordinoijana kuluvalla toimintakaudella. Tunnin keskustelun jälkeen lupasimme käynnistää tunnustelut. Saimmekin melkein saman tien joukkoon Kämäräisen Kaisan ja Huttusen Katin. Koska näimme jo lions-toiminnassa mukana olevat puolisot potentiaalisiksi leijoniksi, kutsuimme mukaan myös LC Kiuruveden edellisen kauden lady-toimin­nan vetäjän Tiina Jauhiaisen, koska hänellä oli paras tuntuma ryhmän toiminnasta.

Keskustelimme yhdessä mahdollisista jäsenistä ja kävimme läpi myös Kiuruvedellä toimivan vai­kuttajanaisten vapaamuotoisen verkoston KiuruNaisten jäsenet mahdollisina tulevina leijonina.

Jo aluksi sovimme muutamista keskeisistä periaatteista, jotka kaikki osoittautuivat jatkossa hyviksi. Ensimmäisenä halusimme informoida asiasta Kiuruveden klubeja ja puolisoita ja kertoa heille uu­den klubin kokoamisesta. Halusimme uuteen klubiin mahdollisimman monia kokonaan uusia lei­jonatyön tekijöitä ja erityisesti nuoria naisia. Kokonaan uusia leijonia meillä onkin 19. Meitä elä­keikäisiä olisi ollut kyllä hyvinkin paljon, mutta halusimme rakentaa tukevan alustan toiminnalle vuosikymmeniksi eteenpäin. Klubimme mediaani-ikä onkin nyt 47 vuotta ja keski-ikä 49. Vertailu­tietona voin todeta, että molempien paikallisten miesklubien keski-ikä on n. 60 vuotta. Helmiinoja kun täydennämme vuosittain muutamalla nuorella naisella, niin tulevaisuus palvelutyössä on klu­bimme osalta taattu. Meillä oli myös periaatteena, että lähestymme naisia henkilökohtaisesti. Emme siis ottaneet yhteyksiä sähköpostilla tai tekstiviesteillä. Tämä kannatti.

Aika nopeasti meillä oli koossa toista kymmentä naista, mutta sitten asia jotenkin tuntui jäävän ju­miin. Kokoonnuimme useita kertoja, mutta asia ei paljon edistynyt.

Seuraava merkkipaalu oli 11. päivä marraskuuta, jolloin saimme paikalle Lions-liiton jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilän. Tähän tilaisuuteen olimme onnistuneet houkuttelemaan kuulolle uusia asi­asta kiinnostuneita naisia. Tilaisuus oli antoisa ja jäsenhankinta alkoi taas edetä.

Vauhti oli niin nopea, että jo kymmenen päivän kuluttua marraskuun 21. päivänä meillä oli riittävä määrä eli 20 jäsentä ja voimme sopia ajan klubin perustamiskokoukselle.

Meillä oli myös valmiina esitykset klubin hallituksen jäseniksi. Tämä oli erittäin tärkeä vaihe, koska silloin sain työhön lisää vastuuhenkilöitä ja asiat saatiin nopeammin etenemään. Itse en oikein tainnut ymmärtääkään, miten nopean aikataulun olimme asettaneet. Olimme siinä vaiheessa jo saaneet myös tiedon siitä, että kummiklubiksemme oli lupautunut LC Iisalmi/Yläsavottaret ja he olivat nimenneet opaslioneiksi Pirjo Järven ja Ritva Korolaisen. Opaslionit kannustivat meitä perusta maan klubin jo ennen vuodenvaihdetta. Ratkaisu oli todella hyvä sillä jos asiat olisivat pitkittyneet, ne olisivat varmasti myös mutkistuneet. Olihan epäileviä tuomaita paljon, myös Kiuruveden lei­jona-klubien jäsenissä ennen vuodenvaihdetta. Ratkaisu oli todella hyvä sillä jos asiat olisivat pit­kittyneet, ne olisivat varmasti myös mutkistuneet.

Perustamiskokous ja 1. vuosikokous pidettiin juhlavissa tunnelmissa täällä kulttuuritalossa joulu­kuun 2. päivänä ja uudessa klubissa oli hienosti 26 perustajajäsentä.  Jäsentemme lisäksi olimme käyneet henkilökohtaisia keskusteluja 49 naisen kanssa, heistä 34 antoi kieltävän vastauksen tässä vaiheessa, mutta osa on ollut hyvinkin kiinnostuneita toiminnasta. Varsinaisia miettijöitäkin meillä on vielä kymmenkunta ja ensimmäisestä uudesta jäsenestä teemme päätöksen seuraavassa klubiko­kouksessa.

Charter-juhlatoimikunta käynnisti pikaisesti juhlavalmistelut ja ryhmä on tehnyt aivan uskomatonta työtä niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Lopputuloksen näette tänä iltana. Haluankin sanoa oikein lämpimät kiitokset sekä työn vetäjälle Anne Härköselle että kaikille ryhmän jäsenille. Olette tehneet antaumuksella käsittämättömän upeaa työtä.

Itse taas istuin sihteerimme Tiina Nousiaisen kanssa tunnin toisensa jälkeen valmistelemassa asi­oita, tekemällä hakemuksia Lions-järjestölle ja yhdistysrekisteriin, kokousasioita esityslistoille ja tehtävälistoja. Delegoimme tehtäviä ja tiedottamistakin piti hoitaa. Ja paljon muuta. Perustamispa­perit lähetimme Lions-liitolle jo joulukuun puolivälissä. Yhdistyksen rekisteröinti saatiin voimaan jo heti vuoden alussa. Päämajan hyväksyminenkin tuli helmikuun alussa.

Pidimme tärkeänä jäseniä etsiessämme, että saamme yhteen samoja arvoja kunnioittavia ja työtä pelkäämättömiä leijonia. Näin aluksi meille on tärkeää oppia tuntemaan toisemme ja oppia teke­mään työtä ryhmänä. Nyt, kun olemme saaneet kuntoon perustamiseen liittyvät muodolliset asiat ja juhlineet tänään klubimme perustamista, olemme valmiita tekemään kevään aikana perustan hyvälle palvelutoiminnalle.

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että olemme arvokeskustelun ja strategiatyön kautta päässeet yhteisym­märrykseen toiminnan tavoitteista ja avustustoiminnan tärkeimmistä kohderyhmistä sekä tärkeim­mistä tavoista toimia – teemmekö käsillä, olemmeko läsnä vai hankimmeko rahaa. Tietenkin kaik­kia näitä, mutta missä suhteessa?  Ja erittäin tärkeää meille on tekemisen ilo. Näiden asioiden pariin kokoonnumme 3 viikon kuluttua.

Maaliskuun viimeisenä lauantaina olemme mukana Kiuruvedellä järjestettävässä Earth Hour vii­meisenä lauantaina olemme mukana Kiuruvedellä järjestettävässä Earth Hour – ilmastotapahtu­massa. Asiassa mukanaolo saa hyvää tukea Leijona-nimen suomalaisesta tulkinnasta Luovuta Isän­maasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville.  Harmillista, että juuri samana päivänä on Leijo­Naiset risteily, mutta ainahan on yhteensattumia.

No, mistä olen iloinen ja ylpeä? Olen iloinen siitä innokkuudesta, vastuullisuudesta ja vapaaehtoi­suudesta, jota Helmiinat ovat jo nyt osoittaneet. Olen ylpeä siitä monipuolisesta osaamisesta, jota leijonillamme on.

Edellä mainittuja asioita kuvaa mielestäni erinomaisesti mm. seuraavat leijoniemme perustelut toi­mintaan lähtemisestä ja odotuksista. Tässä muutamia suoria lainauksia vastauksina kysymykseen:

Miksi halusit liittyä jäseneksi Lions Clubiin?

Pienellä paikkakunnalla ei voi vain jäädä odottamaan asioita, vaan niitä täytyy tehdä itse. Lionstoi­minnassa kaikki ovat valmiita tekemään asioita yhteiseksi hyväksi.

Voi paremmin auttaa yhdessä kuin yksinään.

Leijona-aatteella on selkeät ja puhtaat tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Olen kokenut, että leijonajärjestöt ovat tehneet hyvää avustustyötä ja antaneet hyvää tukea heikom­piosaisille. Haluan olla mukana toiminnassa, johon lähtijät ovat sitoutuneet.

Lähdin mukaan Leijonatoimintaan, koska pidän sitä erittäin hyvänä kanavana ylläpitää ja parantaa kotikunnan yhteisöllistä hyvinvointia. Emme voi olla käsi ojossa vaatimassa, vaan oma lähtökohtani on päinvastainen -yrittää kaikin keinoin olla ojentamassa.

Pidän tärkeänä ihmisten tasavertaisuutta edistäviä asioita. Uskon länsimaiseen sivistysihanteeseen, jossa jokaisella tulee olla mahdollisuus toteuttaa itseään minkään ulkokohtaisen seikan -kuten us­konnon, poliittisen kannan, syntyperän tai sukupuolen -estämättä. Näen naisklubilla tärkeän tehtä­vän olla nostamassa naisten omanarvontuntoa ja merkityksellisyyden kokemusta myös Kiuruveden kaltaisella, juuriltaan patriarkaalisella paikkakunnalla.

Vastauksia kysymykseen: Mitä odotuksia sinulla on?

Odotan yhdessä auttamista.

Odotan sitä, että voin olla mukana toiminnassa, joka todella auttaa ihmisiä.

Mahdollisuus tehdä monenlaisia asioita henkilöiden kanssa, joilla on erilaista osaamista ja erilaisia lahjakkuuksia. Näitä erilaisia taitoja yhdistämällä voimme saada aikaan jotain aivan uutta. 

Odotan mukavaa yhdessä tekemistä oman paikkakunnan hyväksi. Yhdessä tekeminen antaa eniten itselle. Toiminnassa saa tosi hyviä uusia ystäviä sekä onnistumisen kokemuksia. Voimme toteuttaa Me palvelemme – ajatusta tekemällä töitä käsillä.

Näiden ja lukuisten muiden hienojen ja kypsien kommenttien jälkeen en voi muuta kuin uskoa, että työmme tulee antamaan hyvää koko paikkakunnalle ja paljon laajemmallekin.

Vielä muutama sana klubin nimestä. Keräsimme jäseniltä nimiehdotuksia ja äänestimme nimestä perustamiskokouksessa. Voin nyt paljastaa, että voittaneen nimiehdotuksen oli jättänyt Kati Huttu­nen. Kiitos tästä oivalluksesta Katille. Nimi sopii meille erittäin hyvin ja klubille sikälikin hyvin, että klubi on kasvanut kuin helmi kiuruvetisten naisleijonien ajatuksissa ja sydämissä. Helmi-teema näkyy myös tämän illan koristeluissa.

Helmiinan perustamiseen ovat vaikuttaneet ratkaisevasti K-piirimme piirikuvernööri Onni Piippo ja jäsenjohtaja Pirjo Järvi. Heidän aloitteellisuutensa ja tukensa kannustamana olemme nyt tässä juh­lassa. Toki monilla muillakin henkilöillä on ollut merkittäviä rooleja ja heille kaikille myös suuret kiitokset.

Voin nyt sanoa kokemuksesta, että uuden klubin perustaminen ja toiminnan käynnistäminen on varsin työläs prosessi. Haluankin kiittää opaslioneita ja kaikkia Helmiinoita siitä, että olette olleet mukana tekemässä tätä työtä.

Toivon jatkossa erityisesti hyvää yhteistyötä Kiuruveden mies-klubien, kummiklubin sekä K-piirin ja Lions-liiton kanssa. Paikallisesti haluamme tehdä yhteistyötä myös kaupungin ja kansalaisjärjes­töjen kanssa. Yhdessä meillä on enemmän voimaa.

Olette lämpimästi tervetulleita juhlaamme. Toivon, että viihdytte seurassamme aina puolille öin!

 

HELMIINAN SYNTY

 

Olipa kerran Leijona ja Leijonalla oli puoliso.

He elivät perheineen pienessä kaupungissa Savon sydämessä.

He elivät onnellisina. Oli työtä, oli perhe ja harrastuksia.

Mutta syvällä sydämessään puolisolla eli unelma. Se unelma oli

kuin hiekanjyvä simpukan sisällä.

Se kasvoi ja tiivistyi niin kuin helmi muodostuu

simpukan sisään aikojen kuluessa.

 

Puoliso ei enää voinut pitää unelmaa sisällään.

Hän löysi toisen puolison ja kertoi tästä unelmasta, helmestä,

joka hänellä oli käsissään.

Tämä toinen puoliso otti helmen vastaan ja etsi jälleen uuden puolison,

jolle jakoi tämän leijonan puolison unelman.

 

Niin he jatkoivat, katselivat ympärilleen ja näkivät myös aivan uusia

kauniista unelmasta pitäviä. Lopulta he olivat löytäneet 24 muuta,

jotka halusivat jakaa tämän unelman.

He kaikki ottivat sen sydämeensä ja lupasivat huolehtia siitä

ja antaa käsissään kuin arvokasta ja herkkää helmeä.

 

Näin syntyi Helmiina

__________

 

Tekstin on työstänyt LC Kiuruvesi/Helmiinan

Charter-juhlan juhlatoimikunnan puheenjohtaja Anne Härkönen

 

 

HELMIINAN LAULU
san. Anne Härkönen & Maarit Amper


 
Mä Helmiina, sä Helmiina! Olethan valmiina?
Mä Helmiina, sä Helmiina! Nainen taitava.
 
 1. On meillä yhteinen tehtävä tää: yhdessä tehdä toisille hyvää.
      Jos edes yhdelle päivä vois olla parempi kuin eilinen ois.  
 2.  Meitä jo on monta taitavaa naista. Nauravaa, vakavaa – erilaista.
      Uutta verta aina tarvitaan. Toisten ilosta itsekin saan.
 
Mä Helmiina, sä Helmiina! Olethan valmiina?
Mä Helmiina, sä Helmiina! Nainen ahkera.
 
 3. Monta juttua hulvatonta, itkua, naurua hervotonta.
     Aina oikea aika on meille nostaa malja Helmiinoille.
 4. Tule nyt iloiseen joukkoomme mukaan. Ei yksin pelasta maailmaa kukaan.
     Kaikkia tarvitaan nyt muita auttamaan, ryhmä auttaa jaksamaan.
 
Mä Helmiina, sä Helmiina! Olethan valmiina?
Mä Helmiina, sä Helmiina! Nainen rohkea.
 
Mä Helmiina, taitava Helmiina! Elämää nyt eletään.
Ahkera Helmiina, rohkea Helmiina! Oikea LEIJONA!
 
 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter