Kokoukset

 

LC JÄÄLIN 40. JUHLAVUODEN APURAHAT

 

LC Jääli jakaa 40.v toimintavuoden merkeissä apurahoja toukokuussa 2019 hakemusten perusteella. Suuntaamme apumme oman alueen apua tarvitseville, ja keskeisiä kohteitamme ovat Jäälin lapset, nuoret, ikääntyneet ja kriisin kohdanneet. Pyrimme myös kehittämään Jääliä yhä viihtyisämmäksi asuinalueeksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja osallistumme alueemme yleishyödyllisiin talkoisiin ja hankkeisiin.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti henkilöryhmille edellä mainittujen kohderyhmien kulttuuri-, virkistys- ja liikuntatoiminnan tukemiseen osallistumalla materiaalikustannuksiin ja/tai tapahtumakustannuksiin, sekä kohderyhmiä koskeviin alueen yhteisiin yleishyödyllisiin hankkeisiin.

Nyt haettavien apurahojen yhteissumma on 5000 €. Lisäksi LC Jääli myöntää oma-aloitteisesti avustuksia valitsemiinsa kohteisiin.

 

Hakemus

 

Avustus- ja apurahahakemus tehdään näiden ohjeiden lopussa olevalle lomakkeelle, joita on saatavana LC Jääli kotisivuilta http://e-clubhouse.org/sites/kiiminkijaali/

tai lähettämällä lomakepyynnön osoitteeseen jaali@lions.fi

 

Henkilöryhmää koskevan hakemuksen allekirjoittaa ryhmän valtuuttama edustaja.

 

LC Jääli ei sitoudu tukemaan kohdetta myönnettyä avustusta laajemmin. Avustukset ja apurahat maksetaan pääsääntöisesti hyväksyttyjä tositteita vastaan. Matkaa koskeva apuraha voidaan maksaa kuukausi ennen matkalle lähtöä luotettavaa selvitystä vastaan. Myönnetty tuki on käytettävä hakemuksen mukaisesti. Tuen saajan on toimitettava tuen käytöstä kahden kuukauden kuluessa vapaamuotoinen selvitys sekä sitouduttava pitämään pyydettäessä lyhyt esitys tuen käyttämisestä klubin kuukausikokouksessa. Tuen ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa tuen takaisinperintään.

 

Hakuaika ja rahoituspäätökset

 

LC Jääli pyytää 40 v. avustus- ja apurahahakemukset 5.4.2019 mennessä. LC Jäälin hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ja päätökset tuen myöntämisestä tekee LC Jääli ry.:n kuukausikokous huhtikuussa. Tuen myöntämisestä ilmoitetaan hakijoille ensisijaisesti sähköpostitse. Hakemuksia ei palauteta.

 

Hakemuksen toimittaminen

 

Hakemukset toimitetaan kirjallisina sähköpostilla osoitteeseen jaali@lions.fi tai LC Jäälin kotisivuilla ilmoitettuun klubipresidentin kotiosoitteeseen.

 

 

 

LC Jääli ry. – AVUSTUS- ja APURAHAHAKEMUS

 

HAKIJAN TIEDOT

Valtuutetun etunimi

 

 

Valtuutetun sukunimi

Valtuutetun asema:

 

Valtuutetun postiosoite

 

 

Valtuutetun postinumero

 

Valtuutetun puhelin

 

 

Valtuutetun sähköpostiosoite

 

Tuen hakija:

:

 

 

Tuen hakijan toiminnan tarkoitus:

 

 

 

 

 

 

 

Pankkiyhteys, jolle avustus / apuraha maksetaan

             

IBAN

 

 

                                            EUROA

LC JÄÄLI RY.:LTÄ HAETTAVAN AVUSTUKSEN MÄÄRÄ 

 

AVUSTUKSEN / APURAHAN KOHDE (lyhyt kuvaus, mihin apurahaa haetaan, tarvittaessa lisäperustelut erillisellä liitteellä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATKATIEDOT

Kohde

 

Ajankohta ja kesto

 

Matkan tarkoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUSTANNUKSET

Kustannukset (mihin avustusta / apurahaa haetaan)

 

euroa

Matkakulut

 

euroa

Majoitus

 

euroa

Muut kustannukset

 

1)

 

2)

 

3)

 

 

 

euroa

 

euroa

 

euroa

 

YHTEENSÄ

 

euroa

 

SUUNNITELTU RAHOITUS

Oma rahoitus

 

euroa

Saatu muualta

 

euroa

LC Jääliltä haettava avustus

 

euroa

Haettu muualta (mistä)

 

1)

 

2)

 

3)

 

euroa

 

 

YHTEENSÄ

 

euroa

 

HAKEMUKSEN PERUSTELUT (miksi avustusta / apurahaa haetaan juuri LC Jääli ry.:ltä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKEMUKSEN ALLEKIRJOITUS

Aika

 

Paikka

Hakijan allekirjoitus

 

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter