Möten
Medlemmar

  

Hjälpverksamhet

Våra hjälpinsatser är främst riktade lokalt inom kommunen men även regionalt, nationellt. och internationellt.

På lokal nivå är vårt stöd i hög grad inriktat mot barn och ungdomar i kommunen, Sedan flera år tillbaka hjälper vi till att ordna lucia- och julfester för barn med fysiska/psykiska funktionshinder, Vi har bekostat utflykter och läger för elever i kommunens särskolor. Vi ordnar också kurser i programmet Lions Quest Tillsammans för personal i förskolan och grundskolan samt för barn- och ungdomsledare. Kurserna handlar om socialt och emotionellt lärande, värdegrundsarbete samt förebyggande arbete mot bl.a. annat mobbning och droger.

Vår policy på det lokala planet är att ge bidrag till ändamål som ligger i linje med Lions uppgift och syften. Bidrag ges emellertid i regel inte till organisationer som har likartade uppgifter som Lions. Vidare ges i regel inte stöd itll sådan verksamhet som klubben bedömer bör vara ett offentligt åtagande.

         

Regionalt ger vi stöd till Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Det är en forskningsfond som stöder patientnära forskning.

Våra nationella insamlingar går under beteckningen "De glömda barnen" som syftar till att ordna bostäder och skolor m.m. för i första hand barn som kommer som flyktingar från Syrien och bor i flyktingläger i Turkiet. Lions är en av få hjälporganisationer som har tillstånd att verka i landet.

Internationellt når Lions hjälp mycket snabbt ut eftersom det finns Lionsklubbar i större delen av världen som vi kan kanaliser hjälpen genom. Lions skänker katastroftält till bland annat behövande i länder som drabbats av svåra jordbävningar eller andra naturkatastrofer. Tälten lagras hos MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Tälten finns som sommartält, vintertält (med kamin och dubbla väggar) och som ökentält (dubbla väggar för kylning dagtid och isolering nattetid). Dessutom finns en variant för sjukvård.

                            

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter