Möten
Medlemmar

   

       

 

 

Aktuellt från

Lions Club

Gävle Norra 

 

 

 

Maj 2023

 

Säsongspremiär för bangolfen i Stenebergsparken måndag 29 maj.

Lions bangolfbana,  18 hål i Stenebergsparken invid Brynäsgatan. Tävlingsgodkända banor, som är försedda med enklare hinder för allmänhetens spel. All behållning från spel och kiosk går till Lions hjälpverksamhet.

Öppettider:

Allal vardagar kl 11.00 – 19.00

Lördag/söndag: kl 14.00 – 19.00

Sista utsläpp alla dagar kl. 18.15

Stängt vid regn.

 

Pris per varv: 65 kr för vuxna och 35 kr för barn upp till 15 år och pensionärer. Vi tar alla kort.

För bokning av grupper från företag, skolor mm ring 070 528 44 46,

   

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

Mars - april 2023

Elgeneratorerna

Nu strömmar rapporterna in från skolor och förskolor i Ukraina som tagit emot bensindrivna elgeneratorer från svenska Lion-klubbar. Lions har själva kontroll över hela leveranskedjan vilket betyder att inget försvinner på vägen. Lions Club Reng Höllviken har skött insamling av pengar från övriga svenska klubbar. Lions Club Södra Sandby har en medlem som själv kör långtradare till Ukraina och ännu verksamma Lions Clubs i Ukraina har administrerat och skött distributionen till de skolor som har störst behov.

      

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

December 2022 - februari 2023

Lions Club Gävle Norra skänker elgenerator till Ukraina

Idén att sända elgeneratorer till skolor och förskolor i Ukraina kom ursprungligen från Lions i Skåne. Idén spreds snabbt och nu har klubbar i Norden, Polen, Estland, Tyskland och Storbritannien tillsammans försett åtminstone 150 skolor och förskolor i Ukraina med värme även när det vanliga elnätet slagits ut. Distributionen av elgeneratorerna sköts av de 26 Lions Clubs som finns i Ukraina.

Lions Club Gävle Norra ordnar åter jazzkonsert

Efter pandemiuppehållet arrangerar Lions Club Gävle Norra åter en jazzkonsert. Denna gång är det Ulf Johansson Werre Art of Swing Trio som kommer att stå för underhållningen. Konserten äger rum  den 12 februari 2023 i Skottes Musikteater (f.d. bio Spegeln). Förköpsbiljetter kan inhandlas hos Depeschen i Flanör..

                       

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

Oktober - November 2022

Ny sevärdhet i Stenebergsparken 

Vår nedklottrade förrådscontainer har nu fått en konstnärlig utsmyckning. Det är Philip från Brynjans ungdomsgård som med hjälp av konstläraren John Rydberg från Kulturskolan utsmyckat den långsida och kortsida som vätter mot parken.

               

              

                             Det är draken som heter MAX

            Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet


 

September 2022

Volt Hockey WC

Den 17 – 18 september deltog fem av klubbens medlemmar som funktionärer vid Volt Hockey World Cup som spelades på Gavlehov i Gävle. Det var den första internationella turneringen i Volt Hockey (el-hockey), en lagsport för ungdomar med funktionsnedsättning. Matcher spelas om 2 x 15 min med tre spelare i varje lag. Spelarna sitter i låga rullstolar som har ett klubblad i fronten och styrs med en joystick. Varje lag har en till tre avbytare.

22 lag och cirka 200 spelare deltog från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, USA och Kanada.

Lions medlemmar tjänstgjorde i sekretariaten på de fyra matcharenorna och som lagvärdar för det amerikanska laget.

Parasport Gävleborg och Gävleborgs Innebandyförbund stod bakom turneringen och KF Heros var lokala arrangörer.

För Lions Club Gävle Norra var det ett nytt och mycket stimulerande sätt att ge stöd till ungdom i Gävle.

              

Golfsäsongen 2022 slut

Tack till alla som spelat på vår bangolfbana i Stenebergsparken under sommaren 2022. Tacket gäller givetvis också de företag och skolor som valt att spela hos oss och därmed bidragit till Lions hjälpverksamhet. Eftersom vi samlar in våra pengar i Gävle har vi också valt att rikta hälften av vår hjälp främst till barn och ungdom i Gävle. I övrigt fördelas stödet på regionala, nationella och internationella insatser. Bland dessa kan till exempel nämnas Lions Cancerforskningsfond i Mellansverige, hjälp till Ukrainaflyktingar och utbildningsinsatser i Lions värdegrundprogram ”Lions Quest – Tillsammans”.

I år hade vi glädjen att också välkomna Svenska Bangolfförbundets seriespel om två platser i division 1. En av platserna togs av BGK VK-78 från Gävle.

                   

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

Juni - Augusti 2022

Zonträff i Stenebergsparken

På initiativ av tillträdande zonordförande Reidar Larsson, Lions Club Ockelbo, arrangerade vi den 18 juni en zonträff i Stenebergsparken. Förutom från klubbarna i Gävle kom deltagare från klubbarna i  Valbo, Ockelbo och Tierp.

På programmet fanns förutom bangolfspel också en tipsrunda med frågor om Lions och bangolf.

Efter de fysiskt ansträngande aktiviteterna vidtog korvgrillning och fika. Alla betalade 100 kr i deltagaravgift och det beslutades gemensamt att behållningen skulle gå till flyktingbarn från Ukraina som f.n. vistas i Gävleområdet.

    

Foto: Christina Hallberg

Årets stipendium till Polhemsskolan

I samband med studentexamen vid Polhemsskolan delade klubbens kassör Inger Ahlqvist även i år ut klubbens stipendium. Denna gång till Alva Rask på Barn- och fritidsprogrammet.

                                   

 

Framgång för klubben och Hille IF

För tredje året i rad nådde klubben framgång med en ansökan hos ”Konungens Jubileumsfond för ungdom i Sverige”. Ansökan gällde att hjälpa Hille IF med finansiering för att själva bygga en aktivitetsyta och grillplats i anslutning till sin anläggning. Hille IF hade bjudit in barn i området att bidra till utformningen och deras teckningar med önskemål hade bifogats ansökan. Barnens medverkan uppskattade särskilt av kungen och ansökan bifölls. Hille IF får därigenom 25 000 kr till projektet.

                        

Lions President Lars Lindahl överlämnar det glada beskedet till Gunnar Lindbom, ordförande i Hille IF 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

Maj 2022

Dags för bangolf igen!

Bangolfen i Stenebergsparken öppnar för säsongen måndagen den 30 maj kl. 11.

Därefter gäller följande öppettider:

Vardagar                                  kl. 11.00 – 19.00 (sista utsläpp kl. 18.15)

Lördag, söndag, helgdag         kl. 14.00 – 19.00 (sista utsläpp kl. 18.15)

Stängt vid regn.

               

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


Januari - april 2022

 

Hjälp till Ukraina-flyktingar

Vid sitt månadsmöte den 7 mars beslutade Lions Club Gävle Norra att omgående sända 10 000 kr till Lions Internationella Hjälpfond (LCIF) öronmärkta för hjälp och stöd till människor som flyr från Rysslands anfallskrig i Ukraina. LCIF har redan meddelat att de genom den fond som upprättats speciellt för att hjälpa befolkningen i och från Ukraina redan gjort utbetalningar som Lion-klubbar Ukrainas grannländer kan använda för att köpa mat, kläder, hygienartiklar, medicin och sovsäckar. Detta gäller speciellt klubbarna i Rumänien (76 st), Ungern (43 st), Polen (50 st), Litauen (36 st) och Moldavien (5 st).

Vissa av dessa klubbar i grannländerna har redan rapporterat på sina Facebooksidor att de inte bara hjälpt till med mottagande av flyktingar utan också organiserat transporter med förnödenheter in i Ukraina. Det är också intressant att notera att Lions i Belarus i ett mycket tidigt skede av kriget meddelade att de på helt eget initiativ sänt in hjälp till Ukraina.

I Ukraina fanns den 28 februari 29 Lions Clubs med sammanlagt 657 medlemmar registrerade. Det är givetvis mycket osäkert hur många av dessa klubbar kan verka idag, men det är generellt vanligt att klubbar har kontakt med klubbar i andra länder. Därför kan troligen några medverka vid mottagande och distribution av förnödenheter som kommer från grannländerna.

Det finns också ett 20-tal Lion-klubbar i Ryssland med totalt cirka 170 medlemmar. De har en osäker tillvaro eftersom de på senare tid lever under risken att bli registrerade som otillåten utländsk organisation. En studie av de ryska klubbarnas medlemsantal visar att man tappar många medlemmar på grund av riskerna, medan några klubbar där medlemmarna har en annan inställning växer i medlemsantal.

Lions Clubs finns i mer än 200 länder och har totalt 1,4 miljoner medlemmar som accepterat att leva enligt Lions Etik och Syften. Sveriges Lions motto är: Lions för samhällsansvar och livskvalitet. Det är den kortast tänkbara sammanfattningen av Lions Etik och syften.

All administration inom Lions Clubs betalas av medlemsavgifter. Det betyder att ingenting av insamlade medel ”försvinner på vägen”.

Vill du veta mera om Lions internationella verksamhet och nätverk? Kontakta gärna sekreteraren i Lions Club Gävle Norra, som tidigare suttit Lions internationella styrelse. E-post bruno@ahlqvistadvice.se    Information om LCIFs hjälp till Ukraina finns på denna länk: #LCIFLions https://bit.ly/3D2qDwj

Länk till Lions Etik och Syften: https://www.lionsclubs.org/sv/discover-our-clubs/purpose-and-ethics

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

December 2021

Gävle Norra uppmärksammas i följande artikel i lokalpressen:

"Lions Club Gävle Norra dubblerar effekten av hjälpverksamhet

År 1989 deltog Sveriges Lions i bildandet av Barndiabetesfonden som stöder forskning mot diabetes typ 1. Ända sedan dess har Lions Club Gävle Norra årligen lämnat stöd till fonden.

I år består stödet av att klubben köpt ett parti av mjukisdjuret ”igelkotten Sticke” som säljs av Barndiabetsfonden. I en diskussion inom klubben hur Sticke skall användas föreslog Stig-Urban Hanson att de skulle kunna vara till glädje och tröst för barn i samband med trafikolyckor. Nu har ett antal Sticke överlämnats till de två bilbärgare som verkar i Gävle-trakten. Om Sticke kommer till användning och kan ge litet tröst till rädda och ängsliga barn i samband med trafikolyckor, kommer vi att fortsätta med aktiviteten säger klubbsekreteraren Bruno Ahlqvist."

       
Stig-Urban Hanson överlämnar mjukisdjuret ”Sticke” till platscheferna Magnus Erikhans, Assistancekåren och Leif Edvinsson, Gävle Sandviken Bilbärgare (Falck)

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

September - November 2021

Inget julklappslotteri i år heller

Eftersom det troligen inte blir någon julmarknad i Gävle på skyltsöndagen har klubben beslutat att ställa in det traditionella julklappslotteriet även i år.

Fortsatt samarbete med Lions Club Valbo

Lions Club Valbo har under den gångna bangolfsäsongen hjälpt oss att bemanna kiosken i Stenebergsparken. Hjälpen har varit mycket värdefull. Valboklubben har framfört att man är positiv till ett forsatt sådant samarbete.

Tack till våra gäster på bangolfen

Nu har vi stängt vår bangolfbana i Stenebergsparken för säsongen. Det blev en lyckad sommar med endast ett fåtal dagar stängda för regn.

Vi tackar alla som spelat bangolf hos oss och därmed bidragit till vår fortsatta hjälpverksamhet. Bland de sista besökarna var två lärare och 28 ungdomar från Prolympias högstadium som gjorde bangolf till en del av sin terminsstart. Därefter avslutade Bangolfklubben VK-78 definitivt säsongen med att spela sitt klubbmästerskap i Stenebergsparken.

Välkomna tillbaka nästa sommar!

              

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

Juni - Augusti 2021 

Bangolf passar för alla generationer

Den 30 juni hade vi två grupper från olika generationer, som trivdes med att spela bangolf samtidigt i Stenebergsparken. Det var Träffpunkt Seniorer som är återkommande gäster och en grupp ungdomar från Aktivitetshius Helges som prövar på nya sporter i stort sett varje vecka.

Lions Club Gävle Norra välkomnar bokningar av grupper. Hör gärna av dig i god tid.

             

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

Maj 2021

Klart för öppning av bangolfen i Stenebergsparken

Under maj har banorna gjorts rena, alla hinder har satts upp och kiosken har fyllts på med läsk och glass. Vi öppnar för spel den 29 maj. Öppethållandetiderna är som följer

29 maj - 15 augusti

Vardagar kl 11 - 19

Lördagar och Söndagar kl 14 - 19.

Inställt vid regn.

Välkomna!

                   

 

Lions Club Gävle Norra stöder ungdom  i Gävle

Vid kungens 50-årsdag för 25 år sedan fick han grundplåten till en stipendiefond från Sveriges Lions och Scoutrörelsen gemensamt. Stiftelsen kallas Konungens Jubileumsfond för barn och ungdom och delar varje år ut ett antal stipendier på kungens födelsedag den 30 april.

Lions Club Gävle Norra frågade Aktivitetshus Helges i Andersberg om de hade något önskeprojekt som ytterligare skulle kunna utveckla verksamheten. Beskedet var att de gärna skulle starta ett utvecklingsprojekt inom media. Lion-klubben hjälpte Helges att skriva en ansökan och i början av maj kunde brevet från hovet överlämnas med beskedet att ansökan beviljats med 30 000 kr. På bilden ser vi hur Lars Hall och Sören Johansson från Helges tar emot stipendiebrevet av Lars Lindahl, klubbpresident i Lions Club Gävle Norra. Överlämnandet skedde vid Lions bangolfbana i Stenebergsparken. 

                           

Övriga anslag som klubben beviljat ur sin egen hjälpkassa för sommaren 2021 är 10 000 kr till Stenebergs Ungdoms Ideella förening (SUIF), 8 000 kr till Majblommeföreningen i Gävle för att i någon mån kompensera för bortfall i försäljningen av majblommor, 2 000 kr till stipendium för avgångselev från Polhemsskolans barn- och fritidsprogram. Slutligen har 10 000 kr gått till Lions Cancerforskningsfond i Mellansverige.

Vi har som mål att använda minst hälften av insamlade pengar till förmån för barn och ungdom i Gävle säger klubbens president Lars Lindahl.

Lions Club Gävle Norra inleder nu sin fjärde säsong som ägare av bangolfbanan i Stenebergsparken. Banan hamnade i klubbens ägo genom en generös överlåtelse från Bangolfklubben VK-78, som driver banan i Boulognerskogen. Bangolfen är för närvarande vår enda aktivitet för att få in pengar till vår hjälpverksamhet säger klubbens sekreterare och bangolfansvarige Bruno Ahlqvist. – Det senaste året har vi på grund av Corona-pandemin tvingats ställa in både vårt julklappslotteri på skyltsöndagen och vår traditionella jazzkonsert. 

Bruno Ahlqvist, klubbsekreterare 

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 


 

Februari - April 2021

Ny medlem

Görgen Lindén är numera medlem i Lions Club Gävle Norra. Görgen arbetar som VD och verksamhetschef på Elvinas Omsorg & Rehabilitering AB.  Välkommen!

Inställda möten

Under senaste året har meddelanden om inställda fysiska möten duggat tätt. Det gäller även inom Lions. Senaste beskeden är att såväl Lions Internationella Kongress 2021 som Lions Riksmöte i maj ställs in som fysiska möten och ersätts av digitala sådana. Det är naturligtvis trist för arrangörerna och för dem som planerat att åka till Toronto respektive Borås men en positiv konsekvens är att fler än tidigare får möjlighet att följa vad som sker på mötena.

Promenad i Valls Hage 

Även för Lions Gävle Norra har pandemin satt käppar i hjulet för klubbens månadsmöten och klubbens ärenden har fått avhandlas på annat sätt. För att ändå få till den önskade fysiska kontakten träffades klubben i Valls Hage för skogspromenad, grillning och fika i det första solskenet på länge. Bruno Ahlqvist tog ett par bilder.

      

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet


 

December 2020 - Januari 2021

Inget julklappslotteri 2020

Vårt traditionella julklappslotteri fick dessvärre ställas in 2020 på grund av den rådande corona-pandemin. Lotteriet ger normalt ett bra överskott som används i hjälpverksamheten. Trots årets avbräck kommer klubben att även fortsättningsvis kunna delta i viktiga hjälpinsatser. Vi planerar naturligtvis för ett julklappslotteri under 2021.

Bidrag under december

Klubben skänkte under december 5000 kronor till Basket Brigade, 8000 kronor till Frälsningsarmens sociala arbete och 3000 kronor till Barndiabetesfonden.

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet


 

November 2020

Lions Club Gävle Norra 50 år

Det officiella bildandet av vår klubb ägde rum 19 november 1970 och planen har varit att fira klubbens 50-årsjubileum nu i november. Dessvärre har den rådande pandemin satt käppar i hjulet för detta och klubben har nu beslutat att skjuta upp firandet till 2021.

Vi arrangerar "Diabeteslunken" 13 november

Att stödja forskning om den utbredda sjukdomen diabetes är ett prioriterat område för Lions internationellt och för Sveriges Lions. 1989 var Lions med och startade Barndiabetesfonden. Den 14 november är det Världsdiabetes-dagen och vår riksorganisation har föreslagit att vi ska uppmärksamma dagen genom att genomföra en tipspromenad "Diabetaslunken" en lämplig dag i november.

Vi kommer att göra detta tillsammans med en av våra samarbetspartners - Träffpunkt Senioren, som arrangerar tipspromenader för sina seniorer som ett hälsoprojekt. De har rutinen för detta klar och vi har pengar i vår hjälp-kassa.

Fredagen den 13 november kl 11.00 bjuder därför vi och Träffpunkt Senioren in till Diabetaslunken. Promenaden startar i Stenebergsparken vid Lions golfbana. Med 10 frågor och svar kommer vi att informera om sjukdomen och gör samtidigt en insats för forskningen genom att vi för varje startande skänker 50 kronor till Barndiabetesfonden från vår hjälpkassa. Vi hoppas på många deltagare. 

Välkomna!

                                         Gefle Dagblad 20 november

                       

 

SUIFs tjejlag har fått matchdräkter

Ett av klubbens bidrag till Steneberg Ungdoms Ideella Förening (SUIF) har nu omsatts till matchdräkter för klubbens tjejlag.

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet


 

September - oktober 2020

Stadsvandring "Runt PIX-kvarteret"

”Träffpunkt för Seniorer” har under det senaste halvåret på olika sätt försökt skapa utomhusaktiviteter för sina besökare. Eftersom de i övrigt utmärkta lokalerna som de normalt använder varit stängda på grund av smittrisken för Covid-19 har man försökt finna så många lämpliga utomhusaktiviteter som möjligt. Under sommaren besökte en grupp Seniorer Lions-klubbens bangolfbana i Stenebergsparken. 

Bruno Ahlqvist i Lions fick nyligen en förfrågan om han kunde leda en stadsvandring runt Pix-kvarteret. Bruno, som arbetat i kvarteret mellan 1965 och 1985, satte ihop ett program som berättade om såväl om godisfabriken, hyreshusen och Pix-villan vid Staketgatan. Det blev en blandning av historiska fakta, utrymningen av kvarteret inför ombyggnaden till bostadsmässan Bo-88. Det kryddades med anekdoter om ovanliga händelser och konstnären Hans Tjörneruds Pix-relaterade utsmyckning av dagens brf. Bogården.   

           

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet


 

Augusti 2020

Bangolfen stängd för säsongen

Vi har nu stängt bangolfen i Stenebergsparken för sommaren 2020.
Lions Club Gävle Norra tackar alla besökare och kunder som valt att spela bangolf hos oss, köpa glass eller fika. Hela nettot av verksamheten går till klubbens hjälpverksamhet i olika former. 
 
                         
 
 
Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet

 

Juli 2020

 

                       

"Fritids" från Engelska Skolan Jr. på besök i Stenebergsparken. 7 elever och 4 lärare. Välkomna tillbaka!

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet


 

Maj - Juni 2020

Bangolfen igång

På grund av pandemin kunde vi i år inte öppna bangolfen fullt ut förrän den 13 juni. Dessförinnan smygstartade vi emellertid med golf för en del skolklasser, pensionärsgrupper, Grå Pantrarna och andra. Från den 15 juni får klubben hjälp med skötseln av banorna i åtta veckor av  gymnasieungdomar.

                              

Bangolfen blir snyggare och trivsammare för varje dag tack vare flitiga gymnasieungdomar.    

SUIF får bidrag från Konungens Jubileumsfond

Stenebergs Ungdoms Ideella Förening (SUIF) har fått 35000 kronor från Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige.. Pengarna ska användas till ett samarbetsprojekt mellan SUIF och KF Heros som är en kamrat- och idrottsförening i Gävle. Lions Club Gävle Norra, som stöder SUIF, tipsade om möjligheterna att söka stöd och hjälpte till vid ansökan.

Stipendium till Linnea Falk

Lions Gävle Norra delade i år ut ett stipendium till Linnea Falk på Barn- och Fritidsprogrammet vid Polhemsskolan. Motiveringen lyder:

”Linnea har under tre år med höga ambitioner jobbat för att utvecklas både kunskapsmässigt och som pedagog. Linnea är en lugn och trygg pedagog som alltid sätter barnen i fokus. Linneas hårda jobb har givit resultat och Linnea kommer vara en stor tillgång för sina framtida arbetsgivare.”

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

Mars-April 2020

Årets narkotikasökhund - Atte

Atte, som är en av de hundar som bekostats av Lions i Sverige, har utsetts till årets narkotikasökhund. Till vardags jobbar Atte vid Brottsbekämpning Malmö. Han kan fånga vittring i vinden och sedan visa varifrån den kommer. En gång satt Atte med ryggen mot en bilkö och väntade på sin förare då han reser sig och springer fyra bilar bort och markerar. En annan gång satt han mellan två filer lastbilar när han markerade mot en bil. Föraren hade 3 gram cannabis gömt i en gördel .Här nedan är han tillsammans med sin förare Josefin Frid.

 

Doro skänker i samarbete med Comviq och  Lions telefoner till isolerade seniorer

I takt med coronavirusets spridning är social isolering och ofrivillig ensamhet ett faktum för många äldre. För att motverka detta och underlätta kontakt med familj och vänner donerar det seniorfokuserade teknikföretaget Doro, i samarbete med telekomföretaget Comviq och hjälporganisationen Lions, 2000 mobiltelefoner med förladdade kontantkort till utsatta seniorer. Av telefonerna kommer 250 att distribueras i Sverige.

Ankracet som blev strömmingsrace som blev flaskrace

En av våra idérikaste tidigare medlemmar var tveklöst Jahn Claesson. Han blev tidigt inblandad i Stockholm Water Festival och berättade för klubben om något man körde på Stockholms Ström kallat ”Duckrace”. Janne föreslog att vi skulle göra samma sak i Gavleån. Han föreslog 2000 ankor/lotter à 100 kr och en bil i första pris. Galet stor aktivitet med  höga omkostnader, men också en för klubben galet stor inkomstmöjlighet. Det tog tre månaders diskussioner för klubben att våga ta beslutet – men alla ankor ”såldes” och det blev en för klubben otroligt stor förtjänst. Det blev det första Ankracet i Sverige utanför Stockholm

Året efter försökte vi upprepa, men tyvärr var nyhetsens behag över för gävleborna och alla lotter blev inte sålda. Klubben blev innehavare av de osålda lotterna och det bar sig inte bättre än att ett av klubbens nummer vann. Det var ju inte så kul, men det blev bara enstaka klagomål från allmänheten. Vi sålde bilen och tjänade bra med pengar det året också. Sedan blev det paus några år.

                    

Därefter fick vi veta att det skulle arrangeras Strömmingens Dag i Gävle. Vi dammade av idén och en av våra dåvarande medlemmar, Robert Larsson,  sågade till strömmingar i flytande plast som numrerades och användes i stället för ankor. Dock med betydligt färre tävlande strömmingar och reducerade vinster. Det blev en bra vinst och alla inom klubben var nöjda. När det året efter åter var dags för Strömmingens Dag ville vi vara med med ett Race igen och frågade arrangören ”Restaurangfacket” om det var okej. Vi fick ett rungande NEJ till svar. ”Det kan vi inte gå med på! Ni var så synliga förra året att folk trodde att hela dagen var ett Lions- evenemang.” – Tack och adjö!

Efter ett upphåll på några år igen var vi välkomna av Gävle kommun att arrangera Flaskrace i samband med ”Å-draget” i september. Maj Järvinen tiggde plastflaskor från Pripps, Gösta Freij ordnade lån av länsar från Gävle hamn och jag tiggde Gerda-varvets flotte från bilhandlarna som köpt Briggen Gerda på konkursauktion.  Flaskracet gick ju som alla vet bra under några år tills det tog slut på strömmen i Gavleån och minsta motvind gjorde att flaskorna blev liggande och fick hämtas med håv och släppas igen strax före målfållan. (Text: Bruno Ahlqvist)

 

 Lions Gävle Norra styrelse 2020-2021

Styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021 består av

Lars Lindahl, president

Stig-Urban Hanson, vice president

Inger Ahlqvist, kassör

Bruno Ahlqvist, sekreterare

Fred Erixon, ordförande i medlemskommittën

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

Februari 2020

Jazzkonsert

Vår traditionsenliga jazzkonsert gick av stapeln den 23 februari. Denna gång spelade Kryddans Jazzband.  Konserten gav ca 10 000 kronor i intäkter som går till cancerforskning och till barn och ungdom i Gävle. Konserten sponsras sedan flera år tillbaka av Takringen Akustikbyggen AB och Sören Thyr AB.

                   Kryddans jazzband

Lars Lindahls föredrag i Seniorlokalen

Den 20 februari höll klubbens president, Lars Lindahl, föredrag i Seniorlokalen som ”delbetalning” för att klubben får utnyttja lokalen för sina möten. Under det välbesökta föredraget visade Lasse bilder från en rundresa i Sydafrika och berättade om såväl djurliv som landets ekonomi och politik.

Förberedelser inför bangolfsäsongen

Klubben förbereder nu ett erbjudande till företag och andra att finnas med på reklamskyltar på bangolfen i Stenebergsparken. Genom denna åtgärd hoppas klubben få intäkter som åtminstone täcker den kommunala upplåtelseavgiften för golfbanan. Klubben har tidigare, utan framgång, sökt befrielse från denna avgift.

Vi söker "vänner till Lions"

Finn nya vänner och få en meningsfull fritid! Har Du ett par timmar över då och då – hör av dig till oss för att hjälpa oss hjälpa. Vi behöver t.ex. kioskhjälp vid bangolfen i Stenebergsparken.

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

Januari 2020

Lions hjälper till vid FUBs julfest i Trettonhelgen

Vår medverkan vid detta årliga arrangemang är mycket uppskattad av deltagarna. Detta framgick inte minst av att FBU fått in en rikt illustrerad artikel under ”Läsarmaterial” i Gefle Dagblad där även Lions insats omnämndes.

         

150 godispåsar förbereds                    Starfligths underhåller

Lars Lindahl visar bilder från Sydafrika

Vår medlem Bruno Ahlqvist har tidigare hållit två föredrag i seniorlokalen på Kaplansgatan. Föredragen handlade om ”Tablettkriget i Gävle” d.v.s. konkurrensen mellan Pix oh Läkerol under hela 1900-talet. Nu är det dags för nästa föredragshållare från klubben. Det är Lars Lindahl som den 20 februari kommer att visa foton från en resa i Sydafrika. Programmet är ca 45 min och början kl 13.30. Välkomna!

Jazzkonsert söndagen den 23 februari

Vår årliga jazzkonsert äger rum i Hel. Trefaldighets kyrka den 23 februari kl 16. I år spelar Kryddans Jazzband. Välkomna!

Lions riksmöte i Falun

Årets riksmöte äger rum på Lugnet i Falun 1-2 maj 2020.

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 

 


 

December 2019

Traditionsenligt julklappslotteri den 1 december

Vårt julklappslotteri ägde som vanligt rum på skyltsöndagen. Vi var på plats vid Stortorget redan kl 11 för att resa tält, fylla släden med julklappar och inte minst hänga upp den viktiga skeppsklockan, som skall ringa varje gång vi fått en vinnare, Vid 17-tiden, när vi bröt för dagen, hade vi sålt mer än 2500 lotter och 250 lyckliga  vinnare hade valt ut sina paket från släden.

Redan på fredagen innan lotteriet samlades medlemmar, partners och vänner för  att slå innära 300 paket. Därefter avnjöts ett julbord till vilket medlemmarna hade bidragit med olika rätter.

   

Igelkotten "Sticke" glädjer barn

Klubben har tidigare skänkt Barndiabetesfondens mjukisdjur "Sticketill fångvårds-anstalten Gruvberget att delas ut till barn som besöker sina pappor. Detta har varit mycket uppskattat och nu har klubben beslutat att skänka ytterligare 50 djur till Gruvberget. På detta sätt stödjer vi Barndiabetesfonden samtidigt som vi sprider lite glädje till barn i en svår famiojesituation.

                                

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 

 

 


 

November 2019

Tomtens släde reparerad

Den släde vi använder i samband med julklappslotteriet är en riktig trotjänare som vi fick som gåva för många år sedan. Under årens lopp har det skett ett löpande underhåll av den och den har till och med moderniserats genom att den försetts med hjul! Inför det stundande lotteriet den 1 december har släden åter fått en översyn där ett antal skavanker reparerats.

                              

                                Lions Bruno och Sven-Erik reparerar.

30-årsutmärkelse till Sven-Erik Nilsson

I samband med översynen av julklappssläden överlämnade klubbens president Lars Lindahl en utmärkelse för 30-årigt medlemskap till Lion Sven-Erik Nilsson.

                              

Lions Quest kurs för SUIF-föräldrar

Inom ramen för klubbens samarbete med SUIF (Stenebergs Ungdoms Ideella Förening) har föräldrar och ledare i föreningen deltagit i en kurs i värdegrundsprogrammet Lions Quest Tillsammans. Kursen ägde rum den 17 november och kursledare var Marianne Fredriksson från Uppsala.

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

Oktober 2019

Tack för hjälp med golfbanan

Vid Grå Pantrarnas årsmöte överlämnade klubbens Bruno Ahlqvist ett par tävlingsbollar till Gösta Norén som tack för att han under såväl 2018 som 2019 ryckt in och hjälpt oss med öppethållandet vid kritiska dagar.  Bangolf är en av Pantrarnas sommaraktiviteter och ett 10-tal av medlemmarna spelar då flera gånger i veckan på vår bana i Stenebergsparken.                               

                           

Vårt Arbete för ungdom i Gävle

Vårt samarbete med Stenebergs Ungdoms idrottsförening fortsätter. Den 2 oktober hade klubben ett möte med föreningens ledning. Närmast på programmet står en Lions Quest kurs för föreningens föräldrar på Kulturhuset den 17 november. Kursen bekostas i sin helhet av Stiftelsen Lions Quest. Vid mötet diskuterades också andra möjligheter att stödja föreningen.

Vid mötet överlämnade SUIF en pokal och ett diplom till oss som tack för det stöd föreningen fått hittills.

                              

Skrattyoga

Klubben har avtalat med ABF och Karl Kroon, som leder kurser i skrattyoga hos ABF att eventuella frivilliga bidrag från kursdeltagarna kan betalas in till klubben för att sedan ingå i det stöd klubben ger till barn och ungdom i Gävle.

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

September 2019

Vintervila för golfbanan i Stenebergsparken

Under september stängde vi golfbanan definitivt för säsongen genom att ta bort alla hinder, plocka in utemöbler, ge gräset en sista klippning m.m. Lite överbliven glass delades under stort jubel ut till några skolbarn som befann sig i parken och till förbipasserande.

Samtidigt som vi stängde tog vi första steget mot vårt julklappslotteri genom att inventera kartonger, papper m.m. som vi kommer att behöva vid julklappsinslagningen den 29 november och vid själva lotteriet den 1 december.

Första distriktsrådsmötet i den nya organisationen

Genom en omorganisation har antalet distrikt i landet minskat från 10 till 5, en förändring som vår klubb har varit med om att initiera. Första distriktsrådsmötet i vårt nya distrikt (101-M) ägde rum 21 september och var välbesökt. Ett av de första positiva ekonomiska resultaten av sammanslagningen är att distriktsavgiften nu kommer att sänkas.

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

Juni - Augusti 2019

Lyckad bangolfsäsong 

Under juni, juli och augusti har vi varit koncentrerade på att få bangolfen i Stenebergsparken att flyta och att klara av att ha banan öppen dagligen. Liksom förra året har detta lyckats väl och endast ihållande regn har vid några få tillfällen fått oss att hålla stängt. Flera av våra besökare har också kommenterat vår pålitlighet i detta avseende.

Det dagliga öppethållandet ställer stora krav på insatser från klubbens medlemmar och ett mycket välkommet och helt nödvändigt tillskott när det gäller banskötseln får vi från de gymnasieungdomar som varit hos oss i åtta veckor i sommar och som kommunen finansierar. Utan deras insatser med ogräsrensning, gräsklippning, målning och kioskarbete hade vi inte kunnat erbjuda golfspel på en fin bana i den fina miljö som Stenebergsparken utgör. Tack till er skolungdomar som hjälpt oss så mycket! Och tack också till alla golfspelare som gjort det möjligt för oss att fortsätta bedriva vår hjälpverksamhet som i stor utsträckning riktar sig till barn och ungdom i Gävle. Nu är banan stängd för säsongen och vi hälsar er alla välkomna när vi öppnar igen i maj nästa år.

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

Maj 2019

Bangolfen har öppnat

Bangolfen i Stenebergsparken öppnade i slutet av månaden. Antalet besökare i början var ganska  lågt vilket nog får tillskrivas det kyliga och regniga vädret. I början hade vi öppet fyra timmar per dag men från 10 juni har vi öppet kl. 11 - 19 (sön- och helgdagar 12 -19). Välkomna!

                    

FrånLions riksmöte i Västerås 30/5 - 2/6 2019

Under Kristi himmelsfärdshelgen höll Lions Clubs Sverige sitt årliga riksmöte i Västerås med drygt 400 deltagare. Dessutom deltog Lions från Norge, Danmark, Finland, Island, Schweiz och Lions-distriktet som omfattar länderna Libanon och Jordanien.

Det var ett ”lugnt” möte utan kontroversiella frågor. De hittillsvarande 10 distriktsguvernörer kommer vid halvårsskiftet att ersättas av endast fem eftersom vår nya distriktsindelning då träder i kraft. Vi kommer fortsättningsvis att tillhöra det nya distriktet 101-M (= mellersta Sverige om fattande Gävleborg, Dalarna och Bergslagen).

Vid mötet nominerades Mats Granath, Lions Club Trollbäcken i konkurrens med två andra föreslagna, till Sveriges kandidat för medlem i Lions internationella styrelse 2020 – 2022.

Ett spektakulärt inslag var den svensk-norska grupp Lions som cyklat de 55 milen från Oslo till Västerås och under vägen samlat in pengar till Lion-projektet Water Means Life för brunnsborrning i Somalia. Med hjälp av klubbar längs resvägen och med ett lag som cyklade den kortare vägen från Borlänge till Västerås samlades in cirka 500 000 kr.

     

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

April 2019

Lyckad distriktssammanslagning

Lions distrikt Gävle-Dala och Bergslagen hade lördagen den 13 april sina respektive distriktsmöten i Ludvika. Därefter hade de sitt första gemensamma distriktsmöte i det nya distriktet Mellansverige på söndagen. Ett mycket stimulerande distriktsmöte som lovar gott inför den gemensamma framtiden.

Helgens höjdpunkt var dock den gemensamma ”get-together”-middagen som hölls på lördag kväll. Cirka 90 deltagare åt, sjöng och dansade på ett sätt som antydde en avsevärt lägre medelålder än man läser ut ur vår matrikel. Lions betalar för sig när det är fest. Alla insamlade pengar går till sitt ändamål.

                             

Förberedelser för bangolfsäsongen

Några av klubbens medlemmar samlades 26 april för att förbereda bangolfen i Stenebergsparken. Området krattades rent från kvistar och löv, utemöblerna sattes ut, banorna blåstes rena och sopades och alla hinder sattes upp. Klubben har redan fått in bokningar av banan från föreningar och andra sammanslutningar. Banan kommer att öppnas maj. Håll utkik efter annonsering i lokalpressen!

Andra delen av föredraget om "Tablettkriget i Gävle"

Onsdagen före påsk höll klubbens Bruno Ahlqvist andra delen av sitt föredrag om ”Tablettkriget i Gävle”. Liksom vid det första föredraget var Träffpunkten Senioren fullsatt och föredraget blev mycket uppskattat. I publiken fanns naturligtvis många personer som hade egna minnen från Pix och Läkerol.

    

                Bruno Ahlqvist                                  Fullsatt i Senioren

Stöd till Stenebergs Ungdoms Idrottsförening (SUIF)

Klubben har lämnat ett materialstöd till SUIF. Här en bild från säsongspremiären som tagits av Minne Hägglund. Lions-emblemet pryder matchtröjorna.

                      

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

Mars 2019

Lions Club Gävle Norra medverkar på Träffpunkten Senioren

Lions Club Gävle Norra får använda Träffpunkten Senioren för sina månadsmöten. Nu "betalar" klubben tillbaka genom att sköta kaffeserveringen där den 6 april på eftermiddagen. Dessutom kommer klubbens Bruno Ahlqvist att den 17 april kl. 13.30 hålla del 2 av föredraget "Tablettkriget i Gävle på 1900-talet". Första delen av detta föredrag hölls under hösten och blev mycket välbesökt och uppskattat.

Välkomna alltså till Senioren på Kaplansgatan 10 den 6 april för fika och den 17 april för ett, särskilt för gävlebor, intressant föredrag.

Lions organiserar om

Lions i Sverige minskar nu antalet distrikt från 10 till 5 varvid Gävle-Dala-distriktet och Bergslagsdistriktet slås ihop. Organisationsförändringen beräknas bl.a. medföra väsentliga ekonomiska besparingar på nationell nivå och distriktsnivå något som indirekt också kommer att påverka de enskilda klubbarna.

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

Februari 2019

Ny medlem

Vid klubbmötet i februari hälsades en ny medlem välkommen nämligen Stig Persson. Stig har tidigare varit medlem i Lions och återvänder nu efter en paus.

                                  

 

Lasse Ädels Goodman Quintet

Vår traditionella jazzkonsert arrangerades i Hel. Trefaldighetskyrkan den 10 februari. Lasse Ädel är en gammal bekant för oss eftersom han tidigare spelat med Bay City Seven – som vi anlitat tidigare under många år. När de nu lagt ned kör Lasse vidare med delvis både ny sättning och ny repertoar.

 

                        

 

Tyvärr blev publiktillströmningen något mindre än tidigare år och delvis beror detta säkert på att vi inte lyckades få till något förköp av biljetter. Tack vare våra sponsorer Sören Thyr AB och Takringen blev ändå resultatet till förmån för barn och unga i Gävle och Lions Cancerforskningsfond acceptabelt.

Besök på Sörby särskola

Klubben har bidragit med viss utrustning till Sörby Särskola klass1 och den 20 februari besökte några av klubbmedlemmarna skolan för att träffa lärare och elever och för att närmare bekanta sig bl.a. med den musiksäck och det bubbeltorn som köpts in. Lärarna och eleverna berättade om en dag på skolan och det bjöds på läsk och salta pinnar. För klubbmedlemmarna var detta ett mycket uppskattat besök.  

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

Januari 2019

FUBs Julfest

FUBs julfest ägde traditionsenligt rum på trettondedag jul. Våra medlemmar hjälpte till med att packa godispåsar, servera kaffe och tårta m.m. Klubben deltar varje år i detta arrangemang som är mycket populärt såväl hos festbesökarna som hos våra medlemmar.

                                         

Jazzkonsert

Klubbens jazzkonsert – även den traditionsenlig – äger rum den 10 februari i Heliga Trefaldighets kyrka. Konserten börjar kl 16.00 med insläpp från klockan 15.00. Biljetter à 150 kronor finns att köpa  på plats. Behållningen går till Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt till ungdomsverksamhet i Gävle.

 

                                

           I år spelar Lasse Ädel med sin ”Goodman” qvintet.

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet   


 

December 2018

2018 års Julklappslotteri genomfört

Som vanligt hade vi laddat upp med mängder av paket, många av dem skänkta av företagare i Gävle.När vi bröt vid 16-tiden hade vi sålt nära 3000 lotter och det var tomt på klappar i säckar och släde. Dessvärre hade vi mot slutet brist på vuxenklappar vilket vi kommer att reparera till nästa år. Lotteriet inbringade en bit över 20.000 kronor varav den största delen kommer barn och ungdom i Gävle till godo.

Tullverket behöver väskor

Klubbens medlemmar inventerar nu sina gömmor för att hitta väskor som kan användas när tullens sökhundar tränar. Det är Lion Bruno Ahlqvist som avtalat med en kontakt på Tullverket att efter nyår leverera särskilt mindre väskor av typ handväskor, plånböcker och glasögonfodral. På bilden syns december månads tullhund.

Flyer för information och rekrytering

Klubben har med välkommet bistånd från Bilmetro tagit fram en flyer att användas vid information och vid rekrytering av nya medlemmar. Den delades ut flitigt vid julklappslotteriet.

 

                                                                

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet 


 

November 2018

Julklappslotteriet

Planeringen för julklappslotteriet är nu på upploppet. På fredagen den 30:e slår vi förhoppningsvis in omkring 300 julklappar som vi sedan lottar ut på söndagen. Välkomna att besöka oss för att köpa lotter, vinna julklappar och för att få reda på lite mer om Lions!

Klart med jazzkonsert

Klubben har under flera år arrangerat en jazzkonsert i Heliga Trefaldighets Kyrka med Bay City Seven som orkester. Bay City Seven har nyligen lagt ner verksamheten men klubben har nu lyckats engagera en annan orkester under ledning av Lasse Ädel som var medlem i Bay City Seven. Den nya orkestern innehåller även andra medlemmar från det nedlagda bandet. Konserten kommer att äga rum den 10 februari kl 16.00.

”Sticke” till besökande barn på anstalten Gruvberget

Klubben har köpt och överlämnat 50 exemplar av mjukisdjuret "Sticke" till barn som tillsammans med sina föräldrar besöker anstalten Gruvberget. När barnen reser från anstalten får de med sig sin egen "Sticke". Det fina med det hela är att det innebär ett tredubbelt stöd. Först är "Sticke" inköpt från Lions närstående Barndiabetesfonden som innebär stöd till forskningen om barndiabetes. Sedan gläder klubben ett antal barn som sällan blir uppmärksammade och dessutom har anstalten skänkt 10 st. "Sticke" till klubbens julklappslotteri vars resultat i sin tur går till barn och ungdom i Gävle. Vid överlämnandet var cheferna för Gruvberget och Gävleanstalten med.

                                     

 

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet   


  

Oktober 2018

Julklappslotteriet

Klubbens traditionsenliga julklappslotteri äger rum på skyltsöndagen den 2 december. Platsen blir som vanligt i anslutning till Stortorget som kommer att vimla av Lionstomtar från lunchtid fram till en stund efter det att bocken invigts. Just nu pågår planering och medlemmarna försöker samla in julklappar från olika håll till barn och vuxna. Inslagning av klappar sker kvällen innan lotteriet och på skyltsöndagens förmiddag sätts Lionstältet upp och släden med klappar dras fram.

Samhällsbyggnadsnämnden säger nej till Lions

Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle Kommun har beslutat att avslå klubbens begäran att bli befriad från platsupplåtelseavgift för bangolfen i Stenebergsparken. Konsekvensen blir att klubben kommer att få betala ca 12 000 kronor per år i upplåtelseavgift vilket är en väsentlig del av de intäkter som bangolfen genererar. Klubbens möjligheter att bedriva hjälpverksamhet för behövande i Gävle påverkas givetvis negativt av detta. Klubbens bangolfansvarige, Bruno Ahlqvist, har skrivit en debattartikel om detta  https://www.gd.se/artikel/opinion/debatt/en-struntsumma-for-kommunen-men-det-ar-en-fjardedel-av-avkastningen-fran-bangolfen

Lions första kvinnliga internationella president

Lions har fått sin första kvinnliga internationella president Gudrun Yngvadottir från Island. Hon besökte Sverige och Göteborg i slutet av augusti. Kvinnor började bjudas in som medlemmar i Lions 1987 och det tog alltså därefter 30 år innan en kvinna blev internationell president.

Zonmöte i Gävle

Ett zonmöte för klubbarna i närområdet hölls i Gävle den 10 oktober med deltagande av flera av klubbens medlemmar. En av klubbens medlemmar, Lion Gunnar Sundstrand är för närvarande ordförande i zonen. Mötet gästades också av distriktsguvernören Allan Björklund. Mötet ägnades i huvudsak åt diskussion av klubbarnas inre arbete och målfrågor.

 

                       

                        Liongubbe snidad av Lion Jan-Åke Rispling

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet     

 


September 2018

Hösten är här

Juli och augusti månader var inte bara varma och soliga, för klubbens medlemmar innebar de jobb med vår kanske största inkomstaktivitet, bangolfen i Stenebergsparken.

Det är väl knappast någon i hela Gävle som har undgått att se att LC Gävle Norra har tagit över golfbanan i Stenebergsparken och att vi har haft öppet hela sommaren. Varje dag har det funnits en annons i lokaltidningarna. Här är annonsen från den 1 september

                             

Det var med spänning som vi i våras tog oss an bangolf som en ny aktivitet. Nu kan vi säga att aktiviteten på golfbanan har varit mycket lyckad. Vi har haft många glada och nöjda spelare och det har varit en trevlig sommaraktivitet för medlemmarna att turas om att hålla öppet på banan ca 7 timmar per dag – alla dagar från 21 maj till 1 september. Aktiviteten har dessutom gett oss ett starkt tillskott till hjälpkassan.

Vi vill tacka alla som valt att spela bangolf och handlat  glass och läsk hos oss och som därmed ökat vår möjlighet att hjälpa på olika områden där hjälp behövs. Tack också till våra sommarlovsarbetande ungdomar som hjälpt oss att hålla snyggt på området. Hoppas vi ses igen i Stenebergsparken i maj 2019!

Nu är emellertid hösten här och sista dagen vi hade öppet var som nämnts den 1 september. Nu i mitten av månaden förbereder vi för vintern genom att stänga av vatten, städa kiosken, montera ner hinder och lyfta in möbler i vår container.

      

 

Ny möteslokal      

Efter långt sökande efter ny möteslokal har klubben nu fått möjlighet att ha sina möten på Träffpunkten, Kaplansgatan 10 i Valandhuset. Vårt första möte där ägde rum den 3 september.

Smörnäslägret

Klubben har tillsammans med rektorn för särgymnasiet på Polhemsskolan planerat ett läger i Smörnäs för studentklasserna på skolan. Syftet var att elever och lärare skulle komma samman inför det avslutande skolåret och förbereda sin avslutning på skolan. Lägerdeltagarna tillbringade en solig fin sensommardag på Smörnäs.

Två lions från LC Gävle Norra var med på lägret och hjälpte till med de praktiska sakerna. Alla eleverna var ute på sjön och paddlade kanot. Elever och lärare spelade kubb och gick promenader på en naturstig. Elever från restauranglinjen på skolan serverade fika och mat med lunch och middag, lasange och grillad kyckling som var ”smarrigt”. Både elever och lärare var mycket nöjda med lägret och visade stor uppskattning för klubbens insats.

      

 

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet     

  


Augusti 2018

Sommaraktiviteter

Även under juli och hittills i augusti har vår golfbana i Stenebergsparken varit välbesökt. Många har spelat en runda och i den höga värmen läskat sig med glass och dricka från kiosken. Häromveckan hade vi 50 spelare på besök och senare ett kamratgäng på 27 unga män som årligen har en tävlingsdag som bl.a. omfattar bangolf. Välkomna tillbaka!       

Lagtävling i kamratgänget

Under sommaren har vi haft stor hjälp av sommarlediga gymnasieungdomar som hjälpt till i kiosken och arbetat med målning, gräsklippning, ogräsbekämpning m.m. Kommunen garanterar alla gymnasieungdomar, som så önskar, ett betalt sommarjobb på två veckor och klubben erbjöd sig att ta hand om två av dem under sammanlagt åtta veckor.

 Alicia målar en bana

Förutom att banan har varit bemannad av klubbens medlemmar alla dagar som vi har haft öppet så har den också blivit en träffpunkt för medlemmarna. 

Några medlemmar vid kiosken     

Nu håller vi öppet augusti månad ut men kan en bit in i september öppna för t.ex. skolklasser och andra grupper. Se kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss!                                         

                                                            

Sveriges Lions motto:           För samhällsansvar och livskvalitet                                    

 

 

 

                                

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter