Möten
Medlemmar

Lions Club Gävle Norra

Lions är en helt ideell sammanslutning som finns över hela världen och Lions internationella valspråk är ”We serve”.

Sveriges Lions motto är ”För samhällsansvar och livskvalitet”. 

Lions är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi är också en öppen organisation, vilket innebär att alla som vill kan ansöka om att bli medlem oberoende av kön, ålder, religion, hudfärg eller annat.

Lions Club Gävle Norra hjälper och stöder människor genom lokala, regionala, nationella och internationella insatser. På lokal nivå ger vi i första hand stöd till barn och ungdomar i Gävle. På regional nivå stöder vi bl.a. cancerforskning och på internationell nivå ger vi stöd bl.a. till flyktingbarn och till insatser vid katastrofer i världen.

Våra främsta inkomstbringande aktiviteter är  vår bangolf i Stenebergs-parken och ett  ”Julklappslotteri” på skyltsöndagen samt en konsert i februari-mars. Vår princip är att allt vi samlar in skall gå oavkortat till stöd och hjälp enligt mottot ”För samhällsansvar och livskvalitet”. Alla våra adminstrativa kostnader bekostas av medlemmarna.

Klubben har för närvarande 18 medlemmar. Av dessa är 14 aktiva och deltar i klubbens arbete. Vi träffas en gång per månad för planering och beslut om olika aktiviteter. Mötena hålls i Senioren på Kaplansgatan 10 i Gävle. Mötena inleds med en bit mat och ibland också med en föreläsning eller annan programpunkt. Fotot nedan är taget av Lars Lindahl vid klubbmötet den 5 november 2018.


Några länkar till andra delar av organisationen

Lions Sverige

Lions Distrikt 101gd

Lions Cancerforskningsfond i Uppsala

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter