Möten
Medlemmar

Insamlingsaktiviteter

 

Julklappslotteriet

Vår långkörare när det gäller insamlingsaktiviteter är julklappslotteriet. Det lär ha hållit på sedan 1980-talet. Det hela går av stapeln på skyltsöndagen men en del år har vi också haft en ”smygförsäljning” redan på lördagen. Men för att det skall bli några klappar att vinna så måste klappar anskaffas – vilket sker genom egna inköp och genom generösa bidrag från Gävles näringsidkare. Kvällen innan lotteriet slås alla klappar in, och det gör alla klubbens medlemmar tillsammans, vanligtvis med respektive. En trevlig social gemenskap som avslutas med ett julbord.

Vi har hållit till på olika ställen under åren men det har alltid varit på eller i närheten av Stortorget. Där brukar vi, tomteklädda, dra fram vår traditionella julklappsfyllda släde och dra igång lotteriet vid 11-tiden. Vi håller på tills bocken invigs eller längre, beroende på tillgången på köpsugna flanörer och julklappar. Lotteriets popularitet hänger säkert ihop med att lottpriset under många år varit endast 10 kronor. Likaså är det tradition att slutsiffra 8 ger vinst.

En stor del av Julklappslotteriets överskott brukar destineras "Till barn och ungdomar i Gävle".

   

Bangolf i Stenebergsparken

Bangolfen i Stenebergsparken är vårt senaste tillskott när det gäller inkomstaktiviteter. Det var under hösten 2017 som det blev känt att bangolfklubben VK- 78 tänkte lämna en av sina två bangolfanläggningar i Gävle. Lions Gävle Norra började då undersöka möjligheterna att ta över verksamheten och göra den till en inkomstaktivitet för klubben. Klubben tillsatte en arbetsgrupp och efter en serie möten med VK-78 där vi klargjorde vår avsikt att låta hela behållningen gå till Lions hjälpverksamhet överlämnade VK-78 anläggningen som en gåva till klubben.

Golfbanan började drivas i den nya regin i maj 2018 och första sommaren hade vi öppet 105 dagar. Varje dag är en av våra medlemmar på banan och ansvarar för driften och det är alltså en stor arbetsinsats som medlemmarna lägger ner på verksamheten under sommaren. Många medlemmar besöker banan även vid sidan av sina schemalagda tider och banan har därigenom blivit något av en samlingspunkt för klubbmedlemmarna under sommarmånaderna. Till stor glädje och nytta har vi ett par sommarlovslediga skolungdomar som hjälper oss med banskötseln och kiosken. Verksamheten ger ett rejält tillskott till vår hjälpkassa.

   

Konsert

Sedan många år tillbaka arrangerar klubben i februari - mars en konsert i Heliga Trefaldighetskyrkan. Under årens lopp har vi haft lite olika artister, men under ett antal år fram till 2018 var det Bay City Seven som spelade Dixieland och gladjazz. Tyvärr finns inte bandet längre och just nu pågår arbete med att hitta en ersättare till konserten 2019.

Överskottet från konserten går vanligtvis till Lions Cancerforskningsfond i Uppsala.

Andra aktiviteter

Utöver de årliga aktiviteter som beskrivits ovan deltar klubben som funktionärer i Gävle Triathlon som varje år anordnas av Gävle Triathlonklubb.

Under 2017 medverkade Lions Gävle Norra även i Gävle Lucia som arrangerades av Lions Gävle.

Klubben kan också medverka vid olika gemensamma insamlingsaktiviteter som t.ex. till De Glömda Barnen och vid insamlingar som arrangeras vid t.ex. katastrofer någonstans i världen. Insamlingar av detta slag kanaliseras oftast genom Lions Club International Foundation (LCIF).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter