Möten
Medlemmar

Lions ungdomsstipendium

På Världsliondagen den 8 oktober 2019 anordnade Lions Club Upplands Väsby en ljusmanifestation på Hugo Sabels Torg. Vid detta tillfälle delade ordförande Kristina Klempt ut klubbens ungdomsstipendium på 10 000 kr till den 16-åriga baskettjejen Diana Eliasson.

Motivering: ”Diana Eliasson visar att det går att kombinera skola och idrott. Hon har gjort medvetna val för att kunna få ihop skolschema och idrott, vilket lett till framgång i såväl studier som basket.”  Diana går första terminen på Riksgymnasiet uppe i Luleå och hoppas efter avklarade gymnasiestudier kunna spela basket utomlands.

Behållningen av försäljningen av marschaller blev 640 kr och går till Lions projekt Water Means Life.


Ordförande Kristina Klempt och 2019 års stipendiat Diana Eliasson

 

Lions ungdomsstipendium delas ut av Lions Club Upplands Väsby. Stipendiet går till en ungdom bosatt i Upplands Väsby kommun som gjort berömvärda och inspirerande insatser inom kultur eller idrott.

Stipendiet/utmärkelsen:
 – består av 10 000 kronor.
 – kan delas ut till en eller flera ungdomar i åldern 15–25 år.

– delas ut på Lionsdagen den 8 oktober på offentlig plats.
– Stipendiaten ska närvara för att ta emot stipendiet.
– Stipendiet utlyses via Facebook, hemsidan och lokaltidningen. Information skickas till ungdomsföreningarna och kulturskolan.

Stipendiat/mottagare av utmärkelsen:
– skall vara verksam i Upplands Väsby kommun.
– är mellan 15-25 år.
– utses av styrelsen för Lions Club Upplands Väsby, som även beslutar om tid och
plats för överlämningen av utmärkelsen.
– deltar som gäst vid ett månadsmöte.
– Anhörig till Lionsmedlem kan ej söka stipendiet.
– Styrelsens beslut är inte överklagningsbart.


De uppgifter vi behöver är
Jag nominerar:
Motivering:
Den nominerades kontaktuppgifter:
Mina kontaktuppgifter:
Alla kan lämna förslag till lämplig kandidat.

Nominering av stipendiat mailas till Kristina Klempt, ordförande i Lions Club Upplands Väsby kristina@klempt.se senast den 20 september varje år.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter