Möten
Medlemmar

Lions ungdomsstipendium

Lions ungdomsstipendium delas ut av Lions Club Upplands Väsby. Stipendiet går till en ungdom bosatt i Upplands Väsby kommun som gjort berömvärda och inspirerande insatser inom kultur eller idrott.

Stipendiet/utmärkelsen:
 – består av 10 000 kronor.
 – kan delas ut till en eller flera ungdomar i åldern 15–25 år.

– delas ut på Lionsdagen den 8 oktober på offentlig plats.
– Stipendiaten ska närvara för att ta emot stipendiet.
– Stipendiet utlyses via Facebook, hemsidan och lokaltidningen. Information skickas till ungdomsföreningarna och kulturskolan.

Stipendiat/mottagare av utmärkelsen:
– skall vara verksam i Upplands Väsby kommun.
– är mellan 15-25 år.
– utses av styrelsen för Lions Club Upplands Väsby, som även beslutar om tid och
plats för överlämningen av utmärkelsen.
– deltar som gäst vid ett månadsmöte.
– Anhörig till Lionsmedlem kan ej söka stipendiet.
– Styrelsens beslut är inte överklagningsbart.


De uppgifter vi behöver är
Jag nominerar:
Motivering:
Den nominerades kontaktuppgifter:
Mina kontaktuppgifter:
Alla kan lämna förslag till lämplig kandidat.

Nominering av stipendiat mailas till Kristina Klempt, ordförande i Lions Club Upplands Väsby kristina@klempt.se senast den 20 september varje år.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter