Möten
Medlemmar

Lions ungdomsstipendium 2022

DAGS FÖR VÅRT UNGDOMSSTIPENDIUM:
Lions ungdomsstipendium delas ut av Lions Club Upplands Väsby. Stipendiet går till en ungdom bosatt i Upplands Väsby kommun som gjort berömvärda och inspirerande insatser inom kultur eller idrott. Alla kan lämna förslag till lämplig kandidat.

Stipendiet:
– består av 10 000 kronor.
– kan delas ut till en eller flera ungdomar i åldern 15–25 år.
– delas om möjligt ut på Lionsdagen den 8/10.
– Stipendiaten ska närvara för att ta emot stipendiet.
– Stipendiet utlyses via Facebook och hemsidan.

Stipendiat:
– skall vara verksam i Upplands Väsby kommun.
– är mellan 15-25 år.
– utses av styrelsen för Lions Club Upplands Väsby.
- styrelsen beslutar om tid och plats för överlämningen av utmärkelsen.
– deltar som gäst vid ett månadsmöte.
– anhörig till Lionsmedlem kan ej söka stipendiet.
– Styrelsens beslut är inte överklagningsbart.
 
De uppgifter vi behöver är följande:
Jag nominerar:
Motivering:
Den nominerades kontaktuppgifter:
Mina kontaktuppgifter:

 

Mejlas till:
Nominering av stipendiat mejlas till Thomas Fäldt, President i Lions Club Upplands Väsby, e-post spin@live.se, senast den 20 september.

 
 
 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter