Möten
Medlemmar

Styrelse 2022/2023

President:
Thomas Fäldt
spin@live.se

Vice president:
Thorbjörn Bengtsson


Sekreterare:
Gudrun Bengtsson 

Ekonomi:
Barbro Heidvall

Klubbmästare & program:
Styelsen

Ansvarig hjälpverksamhet:
Thomas Fäldt
spin@live.se

Medlemsansvarig:
Gudrun Bengtsson
gbengt46@gmail.com

PR, Info, Press
Kristina Klempt

Webbansvarig
Kristina Klempt

Past president
Kristina Klempt

Director
Willis Tiger 

Om vi väckt ditt intresse - hör av dig så berättar vi mer...

Gudrun Bengtsson
070-519 07 00

gbengt46@gmail.com

så blir du inbjuden till ett av våra månadsmöten.

Om du vill ansöka om bidrag...

Skicka din ansökan med mail till Thomas Fäldt spin@live.se så kommer hjälpkommittén behandla ditt ärende helt konfidentiellt.

Om du vill skänka pengar...
Swish 123 632 87 85 eller
Plusgiro 41 07 56-1.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter