Möten
Medlemmar

Styrelse 2019/2020

Ordförande
Kristina Klempt kristina@klempt.se

1:e vice Ordförande
Bo Rune Isaksson borune@bri.se

Sekreterare
Marie Östlund m.ostlund@telia.com

Ekonomi
Bo Hedman bo52hedman@gmail.com

Klubbmästare & Program
Thore Lundström thore.lundstrom@gmail.com

Ansvarig hjälpverksamhet
Thomas Fäldt spin@live.se

Ansvarig medlemmar
Gudrun Bengtsson gudrunb46@hotmail.com

PR, Info, Press
BoRune Isaksson borune@bri.se

Webansvarig
Jeanette Isacsson jeanette.isacsson@icloud.com

FD Ordförande
Jeanette Isacsson jeanette.isacsson@icloud.com

Director
Willis Tiger w.tiger@tele2.se

Om vi väckt ditt intresse - hör av dig så berättar vi mer.

Bo Rune Isaksson
070-714 74 78
borune@bri.se
så blir du inbjuden till ett av våra månadsmöten.

Om du vill ansöka om bidrag

Skicka din ansökan med mail till Thomas Fäldt spin@live.se så kommer hjälpkommittén behandla ditt ärende helt konfidentiellt.

Om du vill skänka pengar
Plusgiro
41 07 56-1.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter