Möten
Medlemmar

Klubbens bildande.

Några medlemmar från LC Lindesberg konstaterade att området Storå- Guldsmedshyttan var ett vitt fält på Lions kartan. Detta borde åtgärdas genom att starta en LC där.

En första inbjudan sändes ut och ett informationsmöte genomfördes på Guldsmedshyttans Herrgård den 10/2 -86. Det kom ett trettiotal intresserade varför det beslöts att kalla ytterligare en gång för att bilda en klubb. Detta skedde den 3/3 -86 där 24 medlemmar skriv in sig.

Charterhögtiden hölls i G-h kyrka den 24/5 -86 där medlemsantalet hade ökat till 27 medlemmar.

Aktiviteter – tillbakablick.

Vår första aktivitet bestod i att tillsammans med ortens handelsmän sälja ett rabattkupongblad där erbjudande om förmånliga köp i resp. affär ingick. Detta pågick sedan i flera år men lades sedan ner eftersom intresset från näringsidkarna minskade och bladen blev allt mer svårsålda. 

En tidig aktivitet var en modevisning vilken genomfördes i Storå FH den 19/10 -86

Denna aktivitet gick med förlust och blev därför en engångsföreteelse.

Under kampanjen ”Röda Fjädern” för astma och allergi 1989 genomfördes ett omfattande arbete som gav till resultat att klubben erhöll en Kristallfjäder.

Efter ett tag dök idén upp om att starta en aktivitet som endast vände sig till damerna.

Tjejfesten var född. Konceptet verkade gå hem.

 Första 1990 året hade vi ca.1050 gäster. Antalet ökade till max.1550 gäster under de närmast följande åren.

 Därefter började utförsbacken. Sista året 2002 var det c:a 650 gäster. Allt hade under åren blivit dyrare såsom mat, lokalhyra och inte minst artister och det fanns en gräns för hur mycket man kunde öka entréavgiften.

Inledningsvis såg det ut som om denna fest skulle gå back, men med hårt arbete, lite tur och ett lyckosamt lotter gav det slutligen ett litet överskott.

Mot bakgrund av årets resultat beslutades i oktober -02 att lägga Tjejfesten på is tills vidare.

I stället beslutades att vi skulle satsa på en loppisförsäljning. Denna startade i en byggnad som tillhörde en av medlemmarna och det hela rullade igång och är fortfarande en viktig del av vår verksamhet.

1990 påbörjades en aktivitet med valborgsmässofirande vid Storåskolan med brasa, fackeltåg med G-h Musikkår i spetsen samt fyrverkeri. Denna aktivitet har hela tiden gått med underskott men avsikten från Lions sida har varit att ge lite tillbaka till orten för det stöd vi får. Under senare år har vi erhållit sponsring från näringsidkare i trakten varför underskottet minskat.

Ytterligare en aktivitet var en konstutställning i Hugo Erikssons Bilhall där traktens konstnärer bjuds in att ställa ut sina alster. Som motprestation skänker varje konstnär ett eget verk till Lions. På dessa konstverk ordnas sedan ett lotteri.

Det pågår ett ständigt arbete med att finna nya aktiviteter såsom Julmarknader med granförsäljning, konserter o.s.v.

 Medlemsförändring.

Medlemsantalet har under åren varierat men kan i stort sammanfattas som 30 st. +/- några medlemmar. Av de ursprungliga chartermedlemmarna finn 11 st. kvar och av dessa har 3 st. 100 % närvaro under de 28 åren. I dag är medlemsantalet 34 st. och några fler 35 st. har valt att lämna klubben klubben under åren.                                                                                                            

Inledningsvis bestod klubben av enbart herrar men när beslut fattades att klubbarna skulle vara mixade började vi göra försök att värva damer.

I dag är vi 3 damer och 29 herrar men det gick ända till 2006 innan vi kunde chartra de första damerna.

Klubbens styrelse.

 Målsättningen att alla medlemmar i klubben skall prova på styrelseuppdrag är lättare sagt än gjort. I vår klubb tycks dock kassörssysslan vara attraktiv för där har utvecklas en tradition att sitta i minst 3 år. På presidentposten har vi dock nått ett läge där uppdraget är inne på en andra omgång.

Hittills har vi sett 19 olika presidenter, 20 sekreterare, 9 kassörer och 18 klubbmästare passera genom styrelsen.

Klubblokal

Under klubbens första år var det ett tätt byte mellan olika klubblokaler men från hösten -98 har vi haft en stadigvarande hemvist vid Hugo Erikssons Bil AB i Storå.

Under de första 20 åren hade vi vår säsongsavslutning i juni ute vid Arne Anderssons fina hus vid Sörsjön . En trevlig tradition som har gett många härliga minnen.

                                                                                                                                  /HOL

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter