Möten
Medlemmar

För information om medlemskap: Kontakta någon i styrelsen.

För om ansökan om bidrag: Skriv en ansökan där du beskriver så noggrannt som möjligt vad bidraget avser och vad kostnaderna förväntas bli. Sänd detta till Storå Lions club,Östra Löa 120 714 94 Kopparberg .

Efter att den aktivitet som bidraget avser är slutfört vill klubben få in en redogörelse för hur det hela har avlöpt och till viken hjälp bidragit har varit.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter