Möten
Medlemmar

Det här är Lions Club Sala

Lions Club Sala har funnits sedan 20 september 1951 och var en av de tidigast bildade klubbarna i Sverige. Vi är drygt 25 medlemmar i klubben, kvinnor och män.
Vårt motto är – Träffas - Trivas – Tjäna.

Vi har månadsmöte en gång i månaden, alltid andra tisdagen i månaden, på Föreningarnas hus på Kaplanen Drottninggatan 10 i Sala. Då tar vi upp vad som är aktuellt i klubben, vi äter en enklare måltid tillsamman och oftast avslutas kvällen med att vi har någon gäst som talar om ett intresant ämne.

I Lions är vi stolta över att allt går fram, alla insamlade pengar går fram till vår hjälpverksamhet därför att all administration och all intern klubbverksamhet betalas via våra medlemsavgifter.

Alla är välkomna att bli medlemmar i Lions om man ställer sig bakom Lions etik:

  • Fullgör ditt arbete med omsorg -
  • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende -
  • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig fördelar -
  • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv -
  • Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig -
  • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.

Vill du veta mer?

Kontakta någon i klubben eller kom med på en Lionspromenad som startar från Kaplanen tisdagar och torsdagar kl 10:00 . 

Din insats och ditt engagemang har betydelse för många

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter