Möten
Medlemmar

Välkomen till Lions Club Sala

Här på sidor kan Du läsa mer om Lions Club Sala, vad vi gör, våra mål och vilka vi är. Vill Du veta mer ta gärna kontakt med någon av oss i klubben.


Beredskap för kris och krig

Vid månadsmötet den 9 april var Salas beredskapssamordnare Elin Bjarnhagen inbjuden att informera om sitt arbete och om hur man arbetar med Salas beredskap inför kris och krig. Elin berättade hur man samverkar med kommuner och regionen och hur man kan larma när det behövs extra ordinära insatser som vid skyfallet den 2 september 2023. Hur man då snabbt fick stöd från MSB, Hemvärn och Trafikverket genom den samordning som finns när någon kommun larmar. 

Som privat person har du själv ett ansvar att vara självförsörjande under de sju första dygnen om det blir kris eller krig. Du ska ha vatten, mat och kunna hålla dig informerad via radio om det behövs.
Det blev en intressant kväll och det blev många frågor och diskussioner. 


Vi välkomnar Eva som ny medlem

Vid mars månadsmöte hade vi glädjen att hälsa ytterligare en ny medlem välkommen till vår klubb. Det var Eva Theander som högtidligt antogs som ny medlem tillsammans med sin fadder Kicki Lidin. 

När vi ätit kvällens måltid så var det dags för vår president Peter Gergely att hälsa Bengt Lundholm från Säters Lions Club välkommen att berätta om hur de arbetar med sin aktivitet "Traditionell julmarknad" vid skyltsöndagen på torget i Säter. Ett arrangemang som stöds av kommunen och av ett stort antal sponsorer vilket ger ett överskott som medger att Säters Lions Club kan satsa på denna ända aktiviet som medger att de kan dela ut stipendier men även till andra ändamål. Något för Sala att fundera över om det är ett arrangeman för klubben att satsa på.


 

Ukrainska folket behöver Ditt Stöd!

Vi i Lions Club Sala arbetar för att stödja det folket i och från det krigsdrabbade Ukraina. Pengarna i våra insamlingsbössor går oavkortat till ukrainahjälp. Till julen kunde vi med hjälp av Salaborna skänka julkappar till barn och ungdomar från Ukraina som lever på flykt här. Nu satsar vi på att försöka göra den stundande påsken till en gladare påsk genom att göra insamlingar som ska ge familjerna i Sala möjlighet att få lite extra mat på påskbordet. De ukrainska flyktingarna får idag 71 kr/dag och vuxen och sedan någon tia till för varje barn i familjen. De pengarna ska räcka till mat, kläder och hygienartiklar och då förstår man att det inte är knappa förhållanden som familjerna lever under. Ett liv som också präglas av osäkerhet och rädsla för vad som händer med familjemedlemmar som fortfarand är kvar i Ukraina och där kanske fäderna strider vid fronten.

Vi tar emot ditt stöd på bg 271-8880 märk bidraget med Ukraina


Nya Lionmedlemmar välkomnas


Från vänster i bild Göthe, Eva, Kjell, Lars, Ulla och Sonja och till höger om det ärorika gamla Lionsstandaret presidenten Peter

Det blev en trevlig och unik kväll i Lions Club Salas historia den 13 februari 2024. Unik därför att det enligt Hans Brehmer som med sina mer än  50 år som medlem i klubben inte kunde påminna sig att det någon gång tidigare tagits in tre nya medlemmar vid ett tillfälle. 

Det var mycket trevligt och roligt att vi i klubben kunde välkomna Eva Nilsson-Sjöstedt, Sonja och Lars Johansson som nya medlemmar. Alla tre har deltagit i Lions promenader i kampen mot cancer som genomförs två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar, och på den vägen kommit i kontakt med klubben och under en tid lärt känna både klubben och medlemmar i klubben och på så sätt kommit fram till att de ville engagera sig mer i Lions och det vi står för. 
Det var med glädje presidenten Peter Gergely tillsammans med deras faddrar, Göthe Fasthamre, Kjell Eriksson och Ulla Granström hälsade dem välkomna vid en enklare ceremoni vid februari månadsmöte

Till månadsmötet kom också en av de tidigare luciakandidaterna vid Lions Lucia, Alexandra Eklund, som presenterade sina idéer om att försöka återuppliva traditionen med Lions och Salas Lucia. Vidare beslöts också att klubben ska göra insatser inför den stundande påsken för de Ukrainska flyktingar som lever i Sala under knappa ekonomiska förhållanden. 
 


Käll såg tillbaka på sina 50 år i Lions

På det första månadsmötet  den 9 januari gjorde Käll Einarsson en tillbakablick på sina 50 år som medlem i Lions Club Sala. Ibland fyllde Roland Eriksson på med några av sina minnen från de 45 år han var medlem. Det blev minnen från tidiga år då mötena hölls i Väsby Kungsgård, vedhuggning i Eljansbo på 70-talet, försäljning av julkärvar, leverans av sjukvårdsutrustning till Sala vänort Vändra i början av 90-talet och många många andra minnen. Som avslutning delade presidenten Peter Gergely över utmärkelsen Monark Chevron för 50 år i Lions till Käll och Björn Strandberg fick sin för sina 15 år i Lions. Det är alltid roligt när våra veteraner gästar våra möten och de är alltid lika välkomna.


Käll beättar om händelser från sina 50 år i Lions Club Sala

Extra roligt var det att flera inbjudna gäster deltog vid månadsmötet för att ta del av vår historia i Lions Club Sala.

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter