Möten
Medlemmar

Välkomen till Lions Club Sala

Här på sidor kan Du läsa mer om Lions Club Sala, vad vi gör, våra mål och vilka vi är. Vill Du veta mer ta gärna kontakt med någon av oss i klubben.


Lions premierade ungdomar på Nationaldagen


Lions stipendiater 2024 är Ester Petterson Olsén och Maksym Skarin som mottog stipendiet av Lions president Peter Gergely och
Lions Eva Nilsson Sjösted på trappan vid Väsby Kungsgård i Sala. Foto Göthe Fasthamre.

Vid årets utdelning av Lions ungdomsstipendier inom idrott och kultur blev det en extra festlig inramning vid nationaldagsfirandet på fina Väsby Kungsgård med fanborg och Sala blåsorkester.

Efter Landshövdingens tal med ett leve för Sverige och nationalsången blev det så småningom dags för Lions president Peter Gergely med stöd av Lions Eva Nilsson Sjöstedt att dela ut Lions ungdomsstipendier. Inom idrott var det Maksym Skarin med motiveringen att Maksym har visat på stark vilja och ett stort engagemang inte bara inom simningen utan även inom andra områden som skola och samhälle och är ett föredöme för andra ungdomar att se upp till .

Inom kultur gick stipendiet till Ester Petterson Olsén med motiveringen att Esters intresse för fotografering har utvecklats  under åren från att ha varit ett fritidsintresse till att bli ett medvetet val där det även påverkat valet av utbildning.  Ester fotograferar  inom olika stilar och har visat skicklighet inom alla. Stipendiet är ett bevis på att Lions tror på hennes fortsatta utveckling och en uppmuntran att fortsätta på den inslagna vägen.

Bägge ungdomarna fick en var sin check till Sala Sparbank med 5 000 kr och även ett diplom för att minnas stipendiet när pengarna är förbrukade.
Text: Hans Karlsson


Lions Club Sala belönade årets kollega 2024


Foto: LFL-marketing

Vid årets Silverstänkgala för elever vid gymnasieskolorna i Sala var det åter dags att dela ut Lions Club Salas pris inom kategorin Årets Kollega, ett pris som stämmer väl överens med LIons mål och etik. På plats för att dela ut priset var Lions president Peter Gergely och Lions Eva Nilsson Sjöstedt, de syns på bilden tillsammans med årets pristagare Vera Flood från Bilservice KSG UF. 

Vera fick priset Årets kollega 2024 med följande motivering:  Vera är glad och positiv och ser till att uppmuntra och peppa alla i arbetslaget. Under stressiga situationer behåller Vera lugnet och får saker gjorda. Även utåt mot kund tar Vera ansvar för gruppen. När det har funnits konflikt i gruppen tar Vera tag i det och talar med samtliga för att hitta en lösning.

Bilden har vi fått låna av en av förra årets pristagare bland unga företagare, Linus Hagelbäck som idag är en av dem som driver LFL Marketing som startades som ett UF.företag.
Text: Hans Karlsson


Matkassar till ukrainska flyktingar i Sala

Inför påsken ville Lions Club Sala göra något för de ukrainska flyktingarna som bor och lever i Sala under knappa förhållanden. De ukrainska flyktingarna har enligt Massflyktingdirektivet endast 71 kr om dagen plus några tior för barnen, och då är det svårt att få pengarna att räcka till allt som en familj behöver.

Därför ville Lions i Sala göra något för ukrainarna inför påsken så att de skulle få möjlighet till ett lite festligare påskbord. Lions bad då ICA-Åkrahallen och City Tobak om hjälp, City Tobak en närlivsbutik i området vid Drottninggatan. Med deras hjälp kunde Lions lämna de 14 kassar som ICA Åkrahallen skänkt och de 14 kassar som City Tobak skänkt .

Kassar som var fyllda med basvaror som ris, pasta, mjöl, socker, ägg, toa- och hushållspapper, tvättmedel och påskgodis, och Tärnaby Potatis bidrog också med potatispåsar till alla familjer. För att familjerna också skulle kunna köpa lite extra färskvaror skänkte Lions Club Sala 14 Salakort laddade med 500 kr styck i hopp om att de ukrainska familjerna skulle få en lite gladare och godare påsk.
Text Hans Karlsson


Beredskap för kris och krig

Vid månadsmötet den 9 april var Salas beredskapssamordnare Elin Bjarnhagen inbjuden att informera om sitt arbete och om hur man arbetar med Salas beredskap inför kris och krig. Elin berättade hur man samverkar med kommuner och regionen och hur man kan larma när det behövs extra ordinära insatser som vid skyfallet den 2 september 2023. Hur man då snabbt fick stöd från MSB, Hemvärn och Trafikverket genom den samordning som finns när någon kommun larmar. 

Som privat person har du själv ett ansvar att vara självförsörjande under de sju första dygnen om det blir kris eller krig. Du ska ha vatten, mat och kunna hålla dig informerad via radio om det behövs.
Det blev en intressant kväll och det blev många frågor och diskussioner. 
Text Hans Karlsson


Vi välkomnar Eva som ny medlem

Vid mars månadsmöte hade vi glädjen att hälsa ytterligare en ny medlem välkommen till vår klubb. Det var Eva Theander som högtidligt antogs som ny medlem tillsammans med sin fadder Kicki Lidin. 

När vi ätit kvällens måltid så var det dags för vår president Peter Gergely att hälsa Bengt Lundholm från Säters Lions Club välkommen att berätta om hur de arbetar med sin aktivitet "Traditionell julmarknad" vid skyltsöndagen på torget i Säter. Ett arrangemang som stöds av kommunen och av ett stort antal sponsorer vilket ger ett överskott som medger att Säters Lions Club kan satsa på denna ända aktiviet som medger att de kan dela ut stipendier men även till andra ändamål. Något för Sala att fundera över om det är ett arrangeman för klubben att satsa på.
Text Hans Karlsson


 

Ukrainska folket behöver Ditt Stöd!

Vi i Lions Club Sala arbetar för att stödja det folket i och från det krigsdrabbade Ukraina. Pengarna i våra insamlingsbössor går oavkortat till ukrainahjälp. Till julen kunde vi med hjälp av Salaborna skänka julkappar till barn och ungdomar från Ukraina som lever på flykt här. Nu satsar vi på att försöka göra den stundande påsken till en gladare påsk genom att göra insamlingar som ska ge familjerna i Sala möjlighet att få lite extra mat på påskbordet. De ukrainska flyktingarna får idag 71 kr/dag och vuxen och sedan någon tia till för varje barn i familjen. De pengarna ska räcka till mat, kläder och hygienartiklar och då förstår man att det inte är knappa förhållanden som familjerna lever under. Ett liv som också präglas av osäkerhet och rädsla för vad som händer med familjemedlemmar som fortfarand är kvar i Ukraina och där kanske fäderna strider vid fronten.

Vi tar emot ditt stöd på bg 271-8880 märk bidraget med Ukraina


Nya Lionmedlemmar välkomnas


Från vänster i bild Göthe, Eva, Kjell, Lars, Ulla och Sonja och till höger om det ärorika gamla Lionsstandaret presidenten Peter

Det blev en trevlig och unik kväll i Lions Club Salas historia den 13 februari 2024. Unik därför att det enligt Hans Brehmer som med sina mer än  50 år som medlem i klubben inte kunde påminna sig att det någon gång tidigare tagits in tre nya medlemmar vid ett tillfälle. 

Det var mycket trevligt och roligt att vi i klubben kunde välkomna Eva Nilsson-Sjöstedt, Sonja och Lars Johansson som nya medlemmar. Alla tre har deltagit i Lions promenader i kampen mot cancer som genomförs två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar, och på den vägen kommit i kontakt med klubben och under en tid lärt känna både klubben och medlemmar i klubben och på så sätt kommit fram till att de ville engagera sig mer i Lions och det vi står för. 
Det var med glädje presidenten Peter Gergely tillsammans med deras faddrar, Göthe Fasthamre, Kjell Eriksson och Ulla Granström hälsade dem välkomna vid en enklare ceremoni vid februari månadsmöte

Till månadsmötet kom också en av de tidigare luciakandidaterna vid Lions Lucia, Alexandra Eklund, som presenterade sina idéer om att försöka återuppliva traditionen med Lions och Salas Lucia. Vidare beslöts också att klubben ska göra insatser inför den stundande påsken för de Ukrainska flyktingar som lever i Sala under knappa ekonomiska förhållanden. 
Text Hans Karlsson


Käll såg tillbaka på sina 50 år i Lions

På det första månadsmötet  den 9 januari gjorde Käll Einarsson en tillbakablick på sina 50 år som medlem i Lions Club Sala. Ibland fyllde Roland Eriksson på med några av sina minnen från de 45 år han var medlem. Det blev minnen från tidiga år då mötena hölls i Väsby Kungsgård, vedhuggning i Eljansbo på 70-talet, försäljning av julkärvar, leverans av sjukvårdsutrustning till Sala vänort Vändra i början av 90-talet och många många andra minnen. Som avslutning delade presidenten Peter Gergely över utmärkelsen Monark Chevron för 50 år i Lions till Käll och Björn Strandberg fick sin för sina 15 år i Lions. Det är alltid roligt när våra veteraner gästar våra möten och de är alltid lika välkomna.


Käll beättar om händelser från sina 50 år i Lions Club Sala

Extra roligt var det att flera inbjudna gäster deltog vid månadsmötet för att ta del av vår historia i Lions Club Sala.
Text Hans Karlsson

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter