Möten
Medlemmar

Insamlingsaktiviteter

Världsliondagen/Lions temakvällar

Världsliondagen är en dag i oktober för att göra Lions känt och för att locka nya medlemmar. Aktiviteten kan genomföras vid annan tidpunkt som ger bättre genomslag.

Julinsamling 

Insamling i samband med skyltsöndagen av t.ex. leksaker, sportutrustning, kläder, pengar etc till förmån för ekonomiskt svaga barnfamiljer i Sala kommun. Gåvorna paketeras sedan till julklappar i syfte att delas ut inför julen. 

Sala Lions lotterier

Lions jullotteri anordnas vid tiden inför julen och säljs i butiker och av medlemmarna. Vinsterna består av ett antal presentkort - Salakortet.
Lions Barnfestivallotteri inför den barnfestival i maj/juni som genomförs tillsammans med Sala Stadssamverkan. Lotterna säljs i butiker och av medlemmarna. Vinster i form av presentkort som samlas in och skänks av Salas butiker och företag.    

Lions promenader i kampen mot cancer 

Promenader för fysisk hälsa och soci­ala kontakter samt sprida information om och samla in pengar till LCFM (Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro). Aktiviteten är öppen även för icke medlemmar i Lions.

Yoga-grupp

Yoga-grupp för att öka välbefinnandet för äldre. Syftet är även att samla in pengar till Barndiabetesfonden. Aktiviteten är öppen även för icke medlemmar i Lions. 

Fasta insamlingsbössor

Lions insamlingsbössor vid butikers kassor för att samla in pengar till Lions aktuella hjälpområden enl styrelsens beslut.

Glasögoninsamling / Sight First

Insamling av glasögon från enskilda och optiker samt rengöra och ombesörja att dessa når "Vision For All" i Linköping. Som sedan efter synundersökningar på plats tredjevärlden delar ut dem till behövande.

Lions-loppis

Målsättning är att anordna minst en loppis/år genom att erbjuda privatpersoner möjligheten att hyra bord för loppis-försäljning i en lämplig lokal. 

Övriga akuta insamlingar

Insamlingar beslutade av styrelsen vid uppkomna kriser eller katastrofer internationellt eller lokalt med ett akut behov av hjälp. Insamlade pengarna går oavkortat till det beslutade insamlingsobjektet.

Lokal hjälpverksamhet

Julgåvor till behövande barnfamiljer

Inför julen delar vi ut insamlade saker och ev presentkort till barnfamiljer i Sala kommun. Detta för att barn i ekonomiskt svaga familjer ska få en gladare jul. Julgåvorna fördelas till familjerna av Lions Sala och/eller med hjälp av socialtjänsten i Sala kommun.

Julblommor till ensamma äldre

Lions skänker julblommor till ensamma äldre personer i Sala med hjälp av Vård o omsorg, samt  julgrupper till äldreboendena i kommunen.

Lions Internationella ungdomsläger

Bjuda in ungdomar boende i Sala ur årskurs 2 på gymnasiet (det år de fyller 18 år) att delta i Lions ungdomsläger i Europa.  Ansökan behandlas inom LC Sala under oktober för att skickas in till distriktets ansvarige för Internationelle ungdomsläger. 

Årets kollega för UF-Sala (unga företagare)

Lions pris Årets kollega delas ut till den eller de ungdomar vid Kungsängsgymnasiet och Ösby Lantbruksgymnasium som på ett positivt sätt bidragit till ett gott arbetsklimat i UF-företaget. Priset delas ut under vårterminen vid Silverstänkgalan.

Ungdomsstipendier inom idrott och kultur

Lions ungdomsstipendium delas ut till ungdomar i åldern mellan 15 till 25 år, boende i Sala kommun. Stipendiet delas ut för idrottsliga och/eller kulturella ändamål i samband med Barnfestivalen maj/juni. 

Sala Barnfestival

I samarbete med Sala Stadssamverkan anordnas olika aktiviteter på torget, lotterier, fiskdamm, mm. Under aktiviteten säljs Lions Barnfestivallotter på gator och torg.

Lokala bidragsansökningar

Lokala ansökningar om bidrag till projekt eller andra behov där samhällets resurser inte räcker till eller för andra ändamål som stämmer med Lions syften och mål. 

Sala 400 år – under 2024

Under jubileumsåret 2024 då Sala firar 400 år bidrar Lions i Sala med personer som ska vara sammanhållande för de volontärer som behövs under genomförandet av de olika arrangemangen

Stöd till LCFM

Intäkterna från Lions Promenader i kampen mot cancer går oavkortat till  LCFM (Lions Cancerforskningsfond Mellan-sverige Uppsala-Örebro)  så även eventuella minnesgåvor och uppvaktningar avsedda för fonden.

Stöd till Barndiabetes

Intäkter från Lions Yoga- grupp går oavkortat till  Barn-diabetes­fon­den samt även eventuella andra gåvor som är skänkta med samma syfte.

Övrig hjälpverksamhet inom Lions MD 101

Nationellt och Internationellt  fattade beslut vid Lions MD101 O distriktsmöte och/eller av riksmötet för Lions MD101  Sverige

Internationell katastrofhjälp - LCIF

Insamlingar till LCIF (Lions Club International Foundation) projekt eller till andra akuta hjälpbehov i  i världen. Lions är en organisation som hjälper  i världen när och där det behövs. 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter