Möten

LC Malmöhus stödjer/medverkar i:

Internationella projekt

Stödjer Lions Internationella Hjälpfond vid katastrofer

Stödjer Lions Rent Vatten, ett vattenprojekt i Tanzania

Nationella projekt

Medverkar i Röda Fjädern-insamlingar till stöd för medicinsk forskning

Regionala projekt

Medverkar i Lions Quest, ett projekt mot drogmissbruk och för en bättre livskvalitet

Samarbetar med Region Skåne i olika ungdomsprojekt

Lokala samarbetsprojekt med andra klubbar i Malmö

Fadderverksamhet vid barnavdelningar på SUS.

Anordnar sommarfest och julfest för barn vid Habiliteringen

Anordnar cirkusföreställning för barn med funktionshinder

Medverkar i Majblommans lokalavdelning i Malmö - barn hjälper barn

Lokala klubbprojekt

Delar ut stipendier till avgångsklasserna vid Parkskolan (Gymnasieskola för ungdomar med funktionshinder)

Stöd/sponsring åt hemlösa med bland annat prenumeration på Aluma

Stöd åt enskilda personer med särskilda behov

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter