Möten
 
Lions Club Malmöhus
 Organisations nr: 846001
Bankgiro: 811-3508
 
Vi hjälper/stödjer:
Lokalt - Malmö
Regionalt i vårt distrikt
Nationellt - Sverige
Internationellt - i u-länder där nöden är störst
Sjuka och funktionshindrade barn på SUS
Lions Quest/Ungdom mot droger
Hemlösa i Malmö
Lions Internationella Hjälpfond för katastrofer
Sveriges Lions Katastrofberedskap
 
 
Sveriges Lions motto: För Samhällsansvar och Livskvalitet
Stödjer Lions Forskningsfond Skåne
Lions Forskningsfond Skåne har har 90-konto
 
Sveriges Lions Hjälpfond har 90-konto.
 
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter