Möten

Välkommen till

Lions Club Malmö/Malmöhus

Organisations nr: 846001-6259

Bankgiro: 811-3508

Öresundsbron förbinder två länder - Danmark och Sverige - men Bron kan också stå som symbol för det humanitära - "brobyggande" - arbete som Lions bedriver världen över - "Lionsbroar" finns i och mellan 205 länder och geografiska områden. Lions verkar också lokalt, i vår hemkommun, regionalt i Skåne och nationellt i Sverige. Lions har även omfattande medicinska forskningsfonder på flera av våra Universitetssjukhus. Arbetet mot ungdomarnas drogmissbruk och för en bättre livskvalitet är också omfattande liksom stöd åt sjuka och funktionshindrade barn.

Lions Club Malmö/Malmöhus bildades den 2 juni 1953 och är en så kallad mixad klubb med ungefär lika många kvinnor som män. Klubben är den äldsta Lionklubben i Malmö Stad.

Klubben har arrangerat Riksmöten följande år: 1961, 1971, 1981, 1991 och 2001

Vi har också arrangerat Nordiska Samarbetetsrådets Rådsmöte (NSR) 1998

Vänklubb: Lions Club Cuxhaven, Tyskland

 
Lions Quest/Ungdom mot droger
 
Sveriges Lions Hemsida
 
Lions Distrikt 101-S Hemsida
 
Lions Forskningsfond Skåne
 
Vi är med i Lions i Malmö
 
Lions Club Malmöhus välkomnar nya medlemmar, såväl kvinnliga som manliga, som är intresserade av att arbeta med ideellt hjälparbete.  Klicka på "Kontakta oss" i vänstra kolumnen om Du vill ha mera information av vår kontaktperson.
 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter