Möten
Medlemmar

 

 

Lions Club Karlshamn

 

Stöd Lions i Karlshamn 

Bg 535-2117 "Liongåva"          

Swish 123 21 83 580 "Lionsgåva"

 

o Äldreboenden   o Miljöfrågor   o Stöd vid större katastrofer   o Kvinno- och ungdomsjourer

o Hemlösa   o Barndiabetesforskning   o Elever på särskolor och jämförbara skolor

 

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Club Karlshamn är en ideell sammanslutning av kvinnor och män som vill arbeta enligt Lions syften och etik; vilka är bland andra att befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Alla insamlade medel går oavkortat till behövande, lokalt, nationellt och internationellt.

Alla som är intresserade, kvinnor som män, är välkomna att söka medlemskap i Lions Club Karlshamn

 

Bidragsansökan

Riktlinjer för bidragsansökan

 • Vi tar emot ansökan via Mail till  mejladress: lions.karlshamn1955@gmail.com
 • Bidragsmottagaren skall bo (för förening vara registrerad) i Karlshamns kommun.
 • Ange namn, kontaktuppgifter i form av telefon eller mejl.
 • För enskild individ anges ålder. Är barn inblandade skall även deras ålder uppges.
 • Ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning av ärendet, bakgrund och vad man önskar bidrag till samt önskat belopp eller annat.
 • Referens till personer, som kan bekräfta situationen och ekonomisk situation.
 • Vi prioriterar ärenden där barn är inblandade, speciellt när det gäller enskilda bidrag, men även när föreningar söker.
 • Vi lämnar aldrig bidrag för att lösa en långsiktigt dålig ekonomi, utan stöttar främst för att hjälpa till med en speciellt uppkommen situation, som bidraget kan hjälpa till att lösa.
 • Vi ger inga bidrag av generell art utan det skall gå till ett definierat ändamål.
 • Stödet kan utgå i form av ett ekonomiskt bidrag, inköp av nödvändiga artiklar (kläder, medicin, glasögon, mat etc.) rekreation, rehabilitering m.m. Behovet är det styrande för insatsen. 
 • Syftet är inte att ta över samhällets åtaganden

 

Lions International

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,25 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. 

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 207 länder och geografiska områden.

PG: 90 1948-0 Sveriges Lions Hjälpfond
 

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalité

Lions uppgift är "att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokal engagemang och internationell samverkan".

Lions har 1,35 miljoner medlemmar i världen varav 12 000 medlemmar i 470 klubbar i Sverige, i 207 länder och geografiska områden.

Det finns inga gränser för Lions
Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.
En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet. Många lionklubbar arbetar för att höja livskvalitén för barn och ungdomar.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0

Läs mer på hemsidan:

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter